Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорядок і умови набуття громадянства України.
Читайте также:
  1. I. Порядок заполнения формы разрешения на строительство
  2. II. Порядок прохождения испытания
  3. II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев
  4. III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев
  5. IV. Порядок и сроки представления бюджетной и иной отчетности
  6. Quot;Правила оказания услуг общественного питания": понятия, инф-я об услугах, порядок оказания услуг, ответс-ть исполнителя и потребителя за предоставление услуг.
  7. Административно-правовой статус государственных служащих и порядок прохождения ими службы
  8. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
  9. Аммиак (порядок использования, свойства, клиническая картина поражения людей и сельскохозяйственных животных, первая медицинская помощь, защита).
  10. Анализ распределения чистой прибыли: порядок, оценка дивидендной политики и показателей устойчивости экономического роста.

Набуття громадянства України (розділ II Закону).

За народженням. Набуття громадянства за народженням має дві підстави: право крові і право грунту. Перше означає набуття дитиною громадянства батьків незалежно від місця його народження. Принцип права грунту застосовується до вузького кола осіб, переважно до тих, громадянство батьків яких або батьки яких не відомі ( ст. 7). За територіальним походженням ( ст. 8).Внаслідок прийняття до громадянства України (ст. 9). Внаслідок поновлення у громадянстві України (ст. 10).Внаслідок усиновлення (ст. 11).Внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування (ст. 12).Внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки (ст. 13)У зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного або обох батьків дитини (ст. 14)Внаслідок встановлення батьківства (ст. 15).На інших підставах, передбачених міжнародними договорами України.Громадянство дітей при зміні громадянства батьків змінюється в залежності від віку дітей. Громадянство дітей у віці від 15 до 18 років змінюється при наявності їх згоди. Прийняття до громадянства. Згідно зі ст. 9 Закону України “Про громадянство” іноземці і особи без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України. Прийняття до громадянства здійснюється указами Президента України на підставі п. 26 ст. 106 Конституції України, за поданням комісії при Президентові України з питань громадянства. Державі небайдуже, з ким встановлювати відносини громадянства. Тому Закон супроводить прийняття до громадянства умовами, що дозволяють приблизно оцінити здатність особи бути повноцінним громадянином, пристосуватися до економічних і соціальних обставин, правопорядку в Україні. Такі умови містяться у ст. 9 Закону. У ній також передбачений ряд обставин що полегшують прийняття у громадянство України. Закон оговорює і коло осіб, чиє клопотання про прийняття до українського громадянства відхиляється. Громадяни України, незалежно від підстав і порядку набуття громадянства України, мають рівні конституційні права і свободи і є рівними перед законом.
Поновлення у громадянстві. Згідно зі ст. 10 Закону особа, що раніше перебувала у громадянстві України, може бути відновлена за її клопотанням у громадянстві України. При цьому не можуть бути відновлені у громадянстві України особи, які втратили громадянство України на підставі п.4 ч.1 ст. 19 (подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів).Вибір громадянства при зміні кордонів України (оптація). Громадянство України може бути змінене при зміні державного кордону України і внаслідок зміни державної приналежності території. Порядок і терміни оптації будуть визначатися міжнародними договорами України. 

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты