Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
Поняття виборчого права вживається у двох значеннях : об'єктивному і суб'єктивному . В об'єктивному значенні - це система правових норм , що регулюють порядок формування представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування. Ці норми містяться в Конституції України , у виборчому законодавстві . У науці прийнято розрізняти норми матеріальні і процесуальні. Норми , які закріплюють принципи виборів , їх керівні основи і містяться , як правило , в Конституції , прийнято називати матеріальними нормами виборчого права . Норми, що регулюють порядок та організацію проведення виборів і що містяться в Законах про вибори , називаються процесуальними нормами виборчого права . Суб'єктивне виборче право - це право громадянина ( активне) обирати органи державної влади та самоврядування та право (можливість ) бути обраним до цих органів ( пасивне) . Активне виборче право на всіх виборах мають громадяни , які досягли 18 років ; цензу осілості не існує. Для пасивного виборчого права встановлені додаткові умови: більш високий віковий ценз (наприклад , 35 років - для Президента , 21 - для народного депутата) , інші умови (наприклад , Президент до обрання повинен протягом 10 років проживати в Україні , знати українську мову ; депутат Верховної Ради - п'ять років прожити в Україні ) .Виборче право в Україні має свої джерела. Ними є нормативні акти , в яких містяться конституційно-правові норми , які визначають порядок проведення виборів. До них відносяться: Конституція України , Закони України "Про вибори народних депутатів України " , " Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим , місцевих рад та сільських , селищних , міських голів" , " Про вибори Президента України " , рішення Центральної виборчої комісії та інГромадяни України беруть участь у вільних виборах на підставі загального , рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні ( ст. 71 Конституції).Загальним є таке виборче право , коли всі дорослі громадяни мають право брати участь у виборах. Громадянин України , який досяг 18 років, має право обирати , а після досягнення віку , встановленого Конституцією та чинними виборчими законами , бути обраним до органів державної влади в виборні органи місцевого самоврядування. Конституція встановила обмеження участі у виборах тільки тих громадян України , які визнані судом недієздатними ( ст. 2 Закону).Пряме виборче право означає , що громадяни України безпосередньо обирають депутатів шляхом голосування за кандидатів у депутати , включених до виборчого списку партії (блоку ) (ст. 4 Закону).Рівне виборче право - це така система організації виборів , при якій громадянин України бере участь виборах депутатів на рівних умовах "( ст. 3 Закону).Таємне голосування передбачає відсутність будь-якого контролю над волевиявленням виборців ( ст. 7 Закону).Вільні вибори означають , що участь у виборах в Україні є правом , а не обов'язком громадян. Самі виборці вирішують , брати участь їм у виборах чи ні: громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного вираження при голосуванні. Застосування насильства , погроз, обману , підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця , забороняється (ст. 6 Закону). Добровільність участі у виборах передбачає , що ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах (ст.5 Закону)

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 125; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты