Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок призначення, підготовки і проведення Всеукраїнського референдумів.
Підготовча стадія всеукраїнського референдуму за народною ініціативою передбачає етап його ініціювання Українським народом та може охоплювати широке коло питань і при дотриманні передбачених законодавством процесуальних вимог має імперативний характер. Це зобов'язує Президента проголосити всеукраїнський референдум на їхню вимогу, підтверджену збиранням 3 млн підписів громадян України. Президент України у такому випадку видає Указ про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою із зазначенням дати його проведення та сформульованим питанням (питаннями), що виноситься на всеукраїнський референдум. Дата проведення референдуму, згідно з законом України "Про всеукраїнський референдум" 2001 р., визначається не раніше ніж через 90 днів і не пізніше ніж через 120 днів від дня підписання указу про проголошення референдуму. Ініціативна група всеукраїнського референдуму в складі не менш як 20 громадян України, які на день її утворення мають право голосу за поданням голів місцевих рад реєструється Центральною виборчою комісією, яка видає ініціативній групі свідоцтво про реєстрацію й присвоює їй порядковий номер. Законодавство встановлює тримісячний термін збирання підписів громадян під вимогою проведення всеукраїнського референдуму з дня отримання свідоцтва про реєстрацію першої ініціативної групи із всеукраїнського референдуму. Збирання підписів здійснюється лише після отримання свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи із всеукраїнського референдуму і виключно членами цієї групи на підписних листах, форма яких встановлюється ЦВК.

Після завершення збирання підпи

сів ініціативна група в триденний термін складає підсумковий протокол.

Підписні листи за актом передаються на зберігання у встановленому законом порядку, після чого в тижневий термін ініціативна група передає підсумковий протокол, акт і вимогу про проведення всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії. Підрахунок підписів громадян та їх вибіркова перевірка покладаються саме на ЦВК. На основній стадії проведення всеукраїнського референдуму винятково важливу роль відіграє агітація уповноважених суб'єктів "за* або "проти" прийняття закону чи іншого рішення, що є предметом референдуму. Агітація починається з моменту прийняття рішення про проведення всеукраїнського референдуму і припиняється за день до голосування. омісію. Важливим етапом цієї стадії референдарного процесу є складення списків громадян України, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі. Ці списки складаються виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад по кожній дільниці з всеукраїнського референдуму. Не пізніше ніж за 15 днів до дня голосування дільнича комісія з всеукраїнського референдуму уточнює список виборців, який підписує голова і секретар комісії, і оприлюднює для ознайомлення виборців дільниці. Голосування громадян України на всеукраїнському референдумі проводиться з 7 до 20 години на дільницях, про місце розташування і час роботи яких громадяни сповіщаються не пізніше як за 10 (за новим Законом - 5) днів до початку голосування. Наступним етапом всеукраїнського референдуму є встановлення його результатів.

На цьому етапі перед Центральною виборчою комісією постають два важливих питання: встановити, чи відбувся всеукраїнський референдум і яким є його рішення. Проблема визначення дійсності результатів референдуму зводиться до перевірки додержання певних вимог, від виконання (або невиконання) яких залежить: відбувся (або ні) референдум; референдум схвалений (або ні). Якщо встановлені Законом вимоги щодо порядку голосування на всеукраїнському референдумі виконані, то індивідуальна воля виборців, виражена на всеукраїнському референдумі, стає державною волею і має, в свою чергу, визначені юридичні наслідки. Всеукраїнський референдум вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менш як половина громадян, внесених у списки для голосування.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 125; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты