Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи психолого-педагогічних досліджень.
Методи науково-педагогічних досліджень - шлях до вивчення і опанування складними психолого-педагогічними процесами формування особистості, встановлення об'єктивної закономірності виховання і навчання. Найчастіше використовують такі методи:

• метод педагогічного спостереження - спеціально організоване сприймання пед. процесу в природних умовах. Розрізняють спостереження на пряме і опосередковане, відкрите і закрите, а також самоспостереження. Спостереження має бути систематичним. За зовнішньою поведінкою треба вміти побачити справжні причини, а за словом - справжні мотиви.

· метод бесіди - джерело і спосіб пізнання педагогічного явища через безпосереднє спілкування з особами, яких дослідник вивчає в природних умовах. Щоб вона була результативною, треба мати й план, основні і додаткові запитання, створити сприятливу атмосферу для відвертого обміну думками; врахувати індивідуальні особливості співбесідника. Отримані результати бесіди доцільно порівняти з інформацією про особистість, отриманою за допомогою інших методів.

· метод анкетування дає змогу підвищити об'єктивність Інформації про педагогічні факти, явища, процеси, їх типовість, оскільки передбачає отримання інформації від як найбільшої кількості опитаних.

· метод педагогічного експерименту - науково поставлений досвід організації педагогічного процесу в точно врахованих умовах. Забезпечує найдостовірніші результати у педагогічних дослідженнях. Залежно від мети розрізняють: констатуючий наявні педагогічні явища; уточнювальний - перевіряється гіпотеза, створена у процесі усвідомлення проблеми; творчий, перетворюючий, формуючий конструюються нові педагогічні явища. Перший експеримент дає змогу штучно відокремити досліджуване явище від інших, цілеспрямовано змінювати умови педагогічного впливу на вихованців.

· метод вивчення шкільної документації та учнівських робіт;

· метод рейтингу - оцінка окремих сторін діяльності компетентними суддями і експертами.

· метод узагальнених незалежних характеристик;

· метод психолого-педагогічного тестування випробування учня на певний рівень знань, умінь, або загальну інтелектуальну розвиненість за допомогою карток, малюнків, запитань.

· метод соціометрії - вивчення структури: стилю взаємин у колективі:

· метод аналізу результативної діяльності учня - допомагає скласти уявлення про учня за реальними справами;

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты