Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаУмови та причини виникнення корупції та встановлення організованими злочинними спільнотами корумпованих зв’язків
Читайте также:
  1. Види корупційних проявів. Оптимальний рівень корупції.
  2. Виникнення і розвиток організованої злочинності в Україні.
  3. Виникнення та види представництва
  4. Виникнення теоретичної соціології як науки
  5. Висвітліть особливості вивільнення персоналу. Розкрийте сутність та причини плинності персоналу.
  6. Встановлення радянської влади в Україні. Політика «військового комунізму» та її наслідки.
  7. З8. Центральна Рада: створення, основні напрямки діяльності та причини падіння.
  8. Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність кредиту.
  9. Закономірності імунної відповіді організму. Фази імунної відповіді. Імунологічні реакції. Імунологічна толерантність, причини її виникнення. Імунологічна память, її механізм.
  10. Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції

Під корумпованими зв'язками ми пропонуємо розуміти взаємовигідні відносини між окремими особами або ОЗФ і особами, що володіють владними, управлінськими і розпорядницькими повноваженнями в державній, підприємницькій і суспільній сферах, які спрямовані на використання службового статусу чи суспільного впливу останніх шляхом здійснення протиправних дій, і засновані для одержання різного роду благ, послуг, пільг і інших переваг.

Можна зробити висновок, що поки існує корупція, збережеться і організована злочинність, також як і наявність організованої злочинності обумовлює наявність і формування корумпованих зв'язків, через те, що існує взаємозалежність виникнення та існування даних явищ.

Вивчення причин і умов виникнення, росту та існування корупції в цілому є предметом кримінології. Однак, для більш повного й об'єктивного представлення процесів формування корумпованих зв'язків, визначення сфер і напрямків їхнього налагодження, а також з метою криміналістичної розробки методичних рекомендацій, спрямованих на їх попередження, припинення і викриття, необхідне визначення головних умов, що сприяють розвитку й існуванню цих явищ і в цьому плані представляють інтерес для криміналістики.

На наш погляд, ґрунтуючись на деяких літературних джерелах по своєму змісту дані умови можна розподілити на політичні, економічні, управлінські, соціально-психологічні.

Так, до умов політичного характеру можна віднести:

відсутність програмності, предметності і комплексності в проведенні демократичних реформ у різних сферах громадської організації, зокрема у системі управління суспільством;

відсутність системи діючого виховання у службовців моральних, професійних якостей;

декларативність, недостатня визначеність, непослідовність у проведенні антикорупційної політики

До економічних умов варто віднести:

відсутність режиму сприяння діяльності вітчизняного виробника, особливо, що стосується стягування податків, відрахувань у бюджет, одержання бюджетних засобів, кредитів і т.ін.;

відсутність ясності процесів роздержавлення власності, вирішення різних економічних і господарських питань, одержання пільг і т.ін.;

наявність протиріччя, коли на фоні збільшення кількості багатих людей і росту їх доходів деякі державні службовці, що наділені істотними повноваженнями в забезпеченні умов для одержання цих доходів, не мають необхідного статку.Правовими умовамиє:

прогалини законодавства, що повинне регулювати рішення політичних, економічних, соціальних, організаційно-управлінських проблем попередження корупції і корупційних діянь;

неврегульованість на законодавчому рівні відповідальності за скоєння різних корупційних діянь, у тому числі з кваліфікуючими ознаками;

формальний характер діючої системи декларування доходів державних службовців;

нечіткість і прогалини в законодавстві, що регламентує діяльність державних органів, які ведуть боротьбу з корупцією;

недоліки в правозастосовній діяльності по боротьбі з організованою злочинністю, зокрема відсутність обов'язкової практики виявлення корумпованих зв'язків при розслідуванні економічних і інших злочинів, скоєних ОЗФ [докладніше, див.: 154, с. 69-74].

Організаційно-управлінськими умовамиварто вважати:

 

відсутність чіткої регламентації діяльності державних службовців по процедурі виконання службових функцій; наявність у посадових осіб надмірно широких розпорядчо-дозвільних повноважень на прийняття рішень за своїм розсудом;поширеність випадків заняття посад службовцями не на основі їх ділових і моральних якостей, а за результатами знайомства по попередній роботі, особистій відданості, близькості політичних поглядів; відсутність порядку конкурсного добору і розміщення кадрів, у зазначених випадках їхньої спеціальної перевірки (наприклад, по обліках правоохоронних органів про причетність до здійснення тих чи інших протиправних діянь), тестування на відповідність професійних і моральних якостей, їх періодичної ротації, однорівневого переміщення, атестації;

відсутність механізмів обмеження прийняття на службу і можливості подальшого просування лідерів і учасників злочинних формувань;

відсутність у міністерствах, відомствах, інших управлінських структурах окремих підрозділів чи спеціально виділених у кадровому апараті працівників, на яких покладаються обов'язки організації роботи з попередження корумпованих діянь і інших посадових правопорушень;

пасивність і нецілеспрямованість діяльності правоохоронних органів по виконанню правових вимог у виявленні корупційних діянь, викритті винних у їх здійсненні, особливо у вищих органах державної влади, найважливіших управлінських ланках.

Соціально-психологічними умовамиє:

поширеність корисливої спрямованості в діяльності ряду державних службовців, їх готовність до порушення закону; професійна і моральна деформація частини керівників і посадових осіб, що виявляється в здійсненні чи поблажливому відношенні до корупційних діянь, порушенні службової етики;

призупинення практики обговорення в трудових колективах виявлених фактів корупційних діянь з метою попередження;відсутність відповідної реакції керівників чи посадових осіб на зведення, що містяться в засобах масової інформації;

переконаність значної частини населення в неможливості вирішення більшості питань, навіть цілком законного характеру, без яких-небудь відповідних «хабарів».

Усі ці фактори супроводжуються загостренням криміногенної обстановки, удосконаленням способів і методів скоєння злочинів ОЗФ і обумовлюють ріст злочинності, як загальнокримінальної спрямованості, так і в сфері економіки, що здобуває організований характер, підштовхують ОЗФ до більш тісного «контакту» з представниками правоохоронних органів, органів державної влади і управління.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты