Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСфери та рівні встановлення організованими злочинними спільнотами корумпованих зв’язків
Читайте также:
  1. Встановлення радянської влади в Україні. Політика «військового комунізму» та її наслідки.
  2. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами
  3. Криміналістичне прогнозування як елемент підвищення рівня організації виявлення організованої злочинної діяльності та корумпованих зв’язків, його види
  4. Нерівність в доходах та проблема бідності.
  5. Обставини, що підлягають з’ясуванню по злочинам вчинених організованими групами.
  6. Основные характеристики волновых процессов. Виды волн (плоские, сферические, цилиндрические). Суперпозиция волн. Когерентность. Интерференция. Стоячие волны.
  7. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях про злочини вчинені організованими групами.
  8. Поняття і порядок встановлення опіки та піклування
  9. Реклама як загадковий феномен сфери масмедіа (за Н. Луманом).
  10. Рівні та ознаки організованої злочинної діяльності

Аналіз сфер, напрямків і характеру діяльності ОЗФ дозволяє прийти до висновку, що використання корумпованих зв'язків у правоохоронних органах, органах державної влади і управління є обов'язковим елементом у діяльності формувань, що спеціалізуються на вчиненні злочинів у сфері економіки. Злочинні формування, діяльність яких носить загальнокримінальний характер, найчастіше мають потребу в наявності подібних зв'язків у правоохоронних органах, які використовуються з метою самозахисту, тому що дія (чи бездіяльність) представників цих органів, найчастіше виражається в:

зловживанні службовим становищем, зокрема інформуванні ОЗФ про появу і наявність в органах внутрішніх справ оперативної інформації, а також про хід розслідування кримінальних справ у відношенні учасників ОЗФ.

створенні перешкод у виявленні і розслідуванні злочинної діяльності ОЗФ;

сприянні за хабарі в припиненні кримінальних справ,-

що дозволяє злочинцям тривалий час уникати відповідальності, створюючи у населення думку про нездатність влади домогтися істотних результатів у боротьбі зі злочинністю.

Виходячи з рівнів організованої злочинної діяльності, визначених у попередньому параграфі, на основі аналізу практики варто зробити висновок, що на першому рівні корумповані зв'язки, як правило, відсутні; на другому рівні встановлення і використання корумпованих зв'язків в основному здійснюється у випадку появи погрози ліквідації угруповання, і тільки для третього рівня обов'язковим постійним елементом є наявність корумпованих зв'язків з представниками державних структур різних галузей влади і управління, тому що без них неможливе здійснення організованої злочинної діяльності, тобто, чим вище рівень організації злочинного співтовариства, тим стійкіші і вагоміші його корумповані зв'язки в державних і правоохоронних органах..

Найбільш корумпованими в даний час є структури влади і управління, зв'язані з розглядом і рішенням питань фінансування, кредитування, здійснення банківських операцій, інвестування, ліцензування, імпорту і експорту, розподілу фондів, створення, реєстрації і функціонування підприємств малого і середнього бізнесу, проведення земельної реформи1. Поширена корупція і корумповані зв'язки ОЗФ у таких сферах господарювання, як видобуток, переробка сировини, виробництво і реалізація енергоносіїв, державна торгівля, транспортні перевезення. Особливо негативний вплив корупція і корумповані зв'язки роблять на процеси оренди і приватизації державної і муніципальної власності.Як свідчить практика, дані засобів масової інформації і опитувань населення, широке поширення в різних сферах життєдіяльності суспільства набули хабарництво та інші посадові злочини, що є наслідком наявності корумпованих зв'язків. Справжній рівень таких проявів правоохоронні органи на сьогоднішній день визначити не в змозі. У літературі висловлюється думка, що з усієї маси даних правопорушень реєструється не більш одного відсотка. [82, С.165]

Розробка методики розкриття і розслідування організованої злочинної діяльності в сфері підприємництва, фінансово-кредитних відносин, оподатковування, оренди і приватизації, системі освіти і системі митних органів вимагає, виходячи з конкретної сфери і діючої нормативної бази, визначення можливого кола посадових осіб відповідного рівня і повноважень, з якими ОЗФ прагнуть установити корумповані зв'язки в залежності від спрямованості злочинної діяльності, виду і механізму вчинених злочинів.Аналіз економічної і політичної ситуацій, що склалися створилася в країні, а також матеріалів практики роботи оперативно-розшукових органів і анкетування оперативних і слідчих працівників дають підстави вважати, що в даний час ОЗФ в процесі здійснення своєї діяльності прагнуть до встановлення корумпованих зв'язків у наступних сферах і на наступних рівнях1:

У сфері підприємництва2 (у залежності від напрямків діяльності):

органи місцевого самоврядування;

Антимонопольний комітет України (обласний і державний рівень);

Фонд державного майна України (державний рівень);

Міністерство фінансів України (обласний і державний рівень);

Міністерство економіки України (обласний і державний рівень);

Державний комітет України по земельних ресурсах (обласний і державний рівень);

 

Державний комітет з питань водного господарства України;

Державний комітет лісового господарства України;

Державний комітет України з питань стандартизації, метрології і сертифікації України (обласний і державний рівень);

Державний комітет зв'язку і інформатизації України (обласний і державний рівень);

Міністерство транспорту України (обласний і державний рівень);

одержання дозволів, пільг і інших переваг у здійсненні експортно-імпортних операцій при переміщенні товарно-матеріальних цінностей, коштів через митний кордон держави;

створення і діяльності спільних підприємств з іноземними інвестиціями з порушеннями діючого законодавства;

одержання дозволів на встановлення об'єктів малих архітектурних форм (кіосків, павільйонів, навісів, стоянок і т.ін.).

У сфері фінансово-кредитних відносин1 :Національний Банк України (обласний і державний рівень);

Головне контрольно-ревізійне управління України, контрольно-ревізійні підрозділи України (відділи, групи) в областях, районах, містах і районах у містах;

Міністерство фінансів України;

Державна комісія з цінних паперів і фондовому ринку України;

Державне казначейство України (обласний і державний рівень);

органи місцевого самоврядування.

Це дає можливість, зокрема:

одержання дозволів Національного Банку на ведення валютних операцій;

незаконного одержання кредиту, субсидій, субвенцій і дотацій;

незаконного переміщення валютних коштів у закордонні банки;

У сфері оподатковування1:

Державна податкова адміністрація України, включаючи державні податкові адміністрації і міліції областей, районів, міст, районів у містах;

Головне контрольно-ревізійне управління України, контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, групи) в областях, районах, містах і районах у містах,-

що дає можливість, зокрема:

одержання пільг, що частково чи цілком звільняють від сплати деяких видів податків і інших обов'язкових платежів у бюджет за визначені види підприємницької діяльності;

приховання доходів і прибутку з метою несплати податків у належному розмірі;

існування і функціонування фіктивних підприємств і господарських співтовариств;

неправомірного втручання в розслідування кримінальних справ, порушених у відношенні суб'єктів підприємницької діяльності за ухиляння від сплати податків;

У системі освіти1:

 

22.Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при виявленні та розслідуванні організованої злочинної діяльності.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты