Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГ) всі відповіді вірні.
Читайте также:
  1. Взаємодія клітин в імунній відповіді. Роль окремих клітин імунної системи. Антигенрепрезентуючі клітини, Т- та В-лімфоцити. Інтерлейкіни.
  2. Г) всі відповіді вірні.
  3. Є) всі відповіді вірні.
  4. Закономірності імунної відповіді організму. Фази імунної відповіді. Імунологічні реакції. Імунологічна толерантність, причини її виникнення. Імунологічна память, її механізм.
  5. Реакція імунної відповіді, їх х-ка. Клітини імунної системи, їх ф-ії

60. Принцип комплексності розміщення виробництва реалізується у:

а) комплексному використанні природних ресурсів;

б) раціональному використанні трудових ресурсів;

в) створенні єдиної інфраструктури;

г) визначенні найвигіднішої спеціалізації району з урахуванням територіального поділу праці;

д) всі відповіді вірні.

61. Принцип обмеженого централізму розміщення виробництва реалізується у:

а) комплексному використанні природних ресурсів;

б) раціональному використанні трудових ресурсів;

в) визначенні найвигіднішої спеціалізації району з урахуванням територіального поділу праці

Г) органічному поєднанні стратегічних інтересів країни й інтересів регіонів, підприємців, населення

д) всі відповіді вірні.

62. Регіональна політика характеризується такими напрямами:

а) співвідношення й взаємодія рушійних сил регіонального розвитку в державному, кооперативному, приватному та інших секторах національної економіки;

б) співвідношення державного й регіонального аспектів розвитку, центрального й регіонального рівнів управління;

в) зближення рівнів соціально-економічного розвитку регіонів;

г) всі відповіді вірні.

63. Точка, зв’язки якої з довколишньою територією функціональні, – це:

а) центр;

б) промисловий центр;

в) вузол;

г) промисловий вузол;

д) виробничий комплекс.

64. Група промислових підприємств, взаємопов’язаних спільними допоміжними виробництвами, а у низці випадків – спільністю технологічного процесу, що мають єдину систему розселення і обслуговуються спільною інфраструктурою, – це:

а) центр;

б) промисловий центр;

в) вузол;

г) промисловий вузол;

д) виробничий комплекс.

65. Територіальне сполучення об’єктів, що відіграють певну роль у розвитку даної території, – це:

а) центр;

б) промисловий центр;

в) вузол;

г) промисловий вузол;

д) виробничий комплекс.

66. Локальне виробничо-територіальне сполучення, де підприємства поєднуються тісними виробничими й виробничо-технологічними зв’язками, спільністю транспортно-географічного розміщення, загальними системами інфраструктури, – це:

а) центр;

б) промисловий центр;

в) вузол;

г) промисловий вузол;

д) виробничий комплекс.

67. Поєднання підприємств, об’єднаних виконанням єдиної господарської функції та взаємопов’язаних тісними виробничими стосунками таким чином, що вилучення якихось компонентів або порушення зв’язків знижує ефективність комплексу, обмежує або унеможливлює виконання господарських функцій, – це:а) територіально-виробничий комплекс;

б) промисловий центр;

в) вузол;

г) промисловий вузол;


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 37; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты