Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЄ) всі відповіді вірні.
Читайте также:
  1. Взаємодія клітин в імунній відповіді. Роль окремих клітин імунної системи. Антигенрепрезентуючі клітини, Т- та В-лімфоцити. Інтерлейкіни.
  2. Г) всі відповіді вірні.
  3. Г) всі відповіді вірні.
  4. Закономірності імунної відповіді організму. Фази імунної відповіді. Імунологічні реакції. Імунологічна толерантність, причини її виникнення. Імунологічна память, її механізм.
  5. Реакція імунної відповіді, їх х-ка. Клітини імунної системи, їх ф-ії

Г) всі відповіді вірні.

5. Предмет регіональної економіки – це:

а) закони і закономірності виникнення, розвитку поселень і виробництва та їх пропорції по території;

б) територія, на якій розміщені населені пункти, виробничі об’єкти;

в) виявлення дії економічних законів і закономірностей формування, принципів і методів функціонування регіональної економіки;

г) всі відповіді вірні.

6. Об’єкт регіональної економіки – це:

а) закони і закономірності виникнення, розвитку поселень і виробництва та їх пропорції по території;

б) територія, на якій розміщені населені пункти, виробничі об’єкти;

в) виявлення дії економічних законів і закономірностей формування, принципів і методів функціонування регіональної економіки;

г) всі відповіді вірні.

7. Завдання регіональної економіки – це:

а) закони і закономірності виникнення, розвитку поселень і виробництва та їх пропорції по території;

б) територія, на якій розміщені населені пункти, виробничі об’єкти;

в) виявлення дії економічних законів і закономірностей формування, принципів і методів функціонування регіональної економіки;

г) всі відповіді вірні.

8. Складовими об’єкта регіональної економіки є:

а) виробництво;

б) розселення;

в) територія;

г) інфраструктура;

д) вірні відповіді а) і в);

є) всі відповіді вірні.

9. До показників загальноекономічної характеристики регіону слід віднести наступні:

а) чисельність населення;

б) рівень доходу населення;

в) кількість і структура підприємств базових і соціальних виробництв;

г) вартість залученої праці;

д) валова додана вартість регіону;

є) всі відповіді вірні.

10. До показників рівня життя населення регіону слід віднести наступні:

а) чисельність населення;

б) рівень доходу населення;

в) кількість і структура підприємств базових і соціальних виробництв;

г) вартість залученої праці;

д) валова додана вартість регіону;

є) всі відповіді вірні.

11. До показників продуктивності та ефективності економічного потенціалу регіону слід віднести наступні:

а) чисельність населення;

б) рівень доходу населення;

в) кількість і структура підприємств базових і соціальних виробництв;

г) вартість залученої праці;

д) валова додана вартість регіону;є) всі відповіді вірні.

12. При формуванні в регіоні ціни споживача приймається до уваги:

а) грошова маса в регіоні;

б) коефіцієнт оборотності грошової маси;

в) собівартість одиниці продукції;

г) норма амортизації основного капіталу;

д) вірні відповіді а) і б).

13. При формуванні в регіоні ціни виробника приймається до уваги:

а) грошова маса в регіоні;

б) коефіцієнт оборотності грошової маси;

в) собівартість одиниці продукції;

г) норма амортизації основного капіталу;

д) вірні відповіді а) і б).

14. Енергетичні чинники розміщення продуктивних сил враховуються переважно при розміщенні підприємств:

а) хімічної промисловості;

б) кольорової металургії;

в) целюлозно-паперової, текстильної промисловості;

г) машинобудування;

д) будівельної промисловості.

15. Водний чинник розміщення продуктивних сил враховується переважно при розміщенні підприємств:

а) хімічної промисловості;

б) кольорової металургії;

в) целюлозно-паперової, текстильної промисловості;

г) машинобудування;

д) будівельної промисловості.

16. Трудовий чинник розміщення продуктивних сил враховується переважно при розміщенні підприємств:а) хімічної промисловості;

б) кольорової металургії;

в) целюлозно-паперової, текстильної промисловості;

г) машинобудування;

д) будівельної промисловості.

17. Сировинний чинник розміщення продуктивних сил враховується переважно при розміщенні підприємств:

а) хімічної промисловості;

б) кольорової металургії;

в) целюлозно-паперової, текстильної промисловості;

г) машинобудування;

д) будівельної промисловості.

18. Транспортний чинник розміщення продуктивних сил враховується переважно при розміщенні підприємств:

а) хімічної промисловості;

б) кольорової металургії;

в) целюлозно-паперової, текстильної промисловості;

г) машинобудування;

д) будівельної промисловості.

19. Геополітичні фактори розвитку й розміщення продуктивних сил у регіоні враховують:

а) чисельність трудових ресурсів, їхній територіально-галузевий розподіл і якісні характеристики;

б) розташування регіону;

в) наявність розвиненої транспортної мережі міжнародного значення;

г) стан навколишнього природного середовища й природоохоронну діяльність;

д) санітарно-гігієнічні умови праці.

20. Демографічні фактори розвитку й розміщення продуктивних сил у регіоні враховують:

а) чисельність трудових ресурсів, їхній територіально-галузевий розподіл і якісні характеристики;

б) розташування регіону;

в) наявність розвиненої транспортної мережі міжнародного значення;

г) стан навколишнього природного середовища й природоохоронну діяльність;

д) санітарно-гігієнічні умови праці.

21. Соціально-економічні фактори розвитку й розміщення продуктивних сил у регіоні враховують:

а) чисельність трудових ресурсів, їхній територіально-галузевий розподіл і якісні характеристики;б) розташування регіону;

в) наявність розвиненої транспортної мережі міжнародного значення;

г) стан навколишнього природного середовища й природоохоронну діяльність;

д) санітарно-гігієнічні умови праці.

22. Серед якісних параметрів елементів територіальної структури економіки виділяють:

а) населення і розселення;

б) структуру населення за віком;

в) рівень народжуваності;

г) природні умови і ресурси;

д) інтенсивність показників природного руху груп населення зайнятості;

є) віддаленість населених пунктів.

23. Серед кількісних параметрів елементів територіальної структури економіки виділяють:

а) населення і розселення;

б) структуру населення за віком;

в) рівень народжуваності;

г) природні умови і ресурси;

д) інтенсивність показників природного руху груп населення зайнятості;

є) віддаленість населених пунктів.

24. Серед параметрів обширності елементів територіальної структури економіки виділяють:

а) населення і розселення;

б) структуру населення за віком;

в) рівень народжуваності;

г) природні умови і ресурси;

д) інтенсивність показників природного руху груп населення зайнятості;


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 174; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты