Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЄ) лібералізація організації видів діяльності і торгівлі.
Читайте также:
  1. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  2. Банк як фірма: порядок створення та реєстрації, ліцензування, регулювання діяльності та оргструктура.
  3. Визначення найкращого результату діяльності шляхом обчислення максимальної суми балів характеризує метод
  4. Визначте основні види діяльності соціального працівника на виробництві.
  5. Визначте основні шляхи управління адаптацією персоналу організації.
  6. Висвітліть особливості організації мотивації та стимулювання персоналу організації.
  7. Висвітліть особливості організації професійної підготовки працівників.
  8. Витрати та результати підприємницької діяльності.
  9. Відмінність етичного і правового регулювання діяльності ЗМІ
  10. Гарантії діяльності наодних депутатів України

90. До регіональних факторів, які впливають на підвищення продуктивності праці, відносять:

а) структурні зрушення у виробництві;

б) підвищення технічного рівня виробництва;

в) забезпечення організаційного процесу оновлення техніки;

г) поглиблення спеціалізації;

д) створення умов для поширення горизонтальної промислової політики;

є) лібералізація організації видів діяльності і торгівлі.

91. До виробничих факторів, які впливають на підвищення продуктивності праці, відносять:

а) структурні зрушення у виробництві;

б) підвищення технічного рівня виробництва;

в) забезпечення організаційного процесу оновлення техніки;

г) поглиблення спеціалізації;

д) створення умов для поширення горизонтальної промислової політики;

є) лібералізація організації видів діяльності і торгівлі.

92. Система управління за критерієм продуктивності враховує такі блоки рішень:

а) планування і продуктивність;

б) планування і прогнозування;

в) організація і продуктивність;

г) рентабельність і продуктивність;

д) всі відповіді вірні.

93. Вихідний блок питань в системі управління продуктивністю, в якому продуктивність розглядається як міра того, як використовують конкретні ресурси для своєчасного виконання цілей, має назву:

а) планування і прогнозування;

б) планування і продуктивність;

в) організація і продуктивність;

г) мотивація і продуктивність.

94. Один із блоків в системі управління продуктивністю, який являє собою організаційний процес, за допомогою якого керівництво з’єднує в єдиний механізм трудові ресурси, матеріали, технологію, інформацію і людей для досягнення поставлених цілей, має назву:

а) планування і прогнозування;

б) планування і продуктивність;

в) організація і продуктивність;

г) мотивація і продуктивність.

95. Один з блоків в системі управління продуктивністю, який передбачає урахування економічних, соціальних, моральних, духовних стимулів, які можуть позитивно впливати на продуктивність (якість трудового життя, оплата праці, контроль якості, тощо), має назву:

а) мотивація і продуктивність;

б) планування і продуктивність;

в) організація і продуктивність;

г) лідерство і продуктивність.

96. Один з блоків в системі управління продуктивністю, який враховує взаємозв’язок питань продуктивності і процесів обміну інформацією, ухвалення рішень і забезпечення керівництва, має назву:а) організація зв’язку і продуктивність;

б) планування і продуктивність;

в) організація і продуктивність;

г) лідерство і продуктивність;

д) мотивація і продуктивність.

97. До елементів грошової системи, як складової національної системи обороту продуктивних сил, відносять:

а) фінанси підприємств;

б) національна грошова одиниця;

в) система грошового обігу;

г) правові та економічні умови кредитування;

д) фінанси населення.

98. До елементів фінансової системи, як складової національної системи обороту продуктивних сил, відносять:

а) фінанси підприємств;

б) національна грошова одиниця;

в) система грошового обігу;

г) правові та економічні умови кредитування;

д) фінанси населення.

99. До елементів кредитної системи, як складової національної системи обороту продуктивних сил, відносять:

а) фінанси підприємств;

б) національна грошова одиниця;

в) система грошового обігу;

г) правові та економічні умови кредитування;

д) фінанси населення.

100. Розрізняють такі важливі аспекти якості продукції:а) відповідність технічним умовам;

б) якість конструкції;

в) функціональна якість;

г) всі відповіді вірні.

101. Чи вірно твердження: «Ресурсно-виробничі ознаки національного суверенітету втілюються у національній системі обороту елементів продуктивних сил, національному економічному управління та регулюванні»:

а) вірно;


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 56; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты