Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаA) Құрамы бүлінген эритроциттер
Читайте также:
  1. Анның жасалуы бүлінгендіктен дамитын анемиялар

B) Орақ тәрізді эритроциттер

C) эритроцит гиперхромиясы

D) эритроциттердің овальдіпішінде болуы

E) Көлемі әр түрлі эритроциттер

НЖЖ (казахский вариант)

1.Бүйрек қызметі бұзылуының постреналдық себебі

A) қуық асты безінің аденомасы

B) жүйелік қанайналымының бұзылуы

C) жүйкелік-психикалық бұзылыстар

D) гиперпаратиреоз

E) алғашқы әлдостеронизм

2.Бүйрек қызметі бұзылуының реналдық себебі

A) несепағардың таспен бітелуі

B) гемолиздік стрептококк және аутоиммундық үрдістер

C) жүйелік қанайналымының бұзылуы

D) сілейме

E) гипертониялық ауру

3.Бүйрек қызметі бұзылуының пререналдық себебі

A) сілейме

B) ауыр металл тұздары

C) гломерулонефрит

D) кадмиймен улану

E) үрпі түтігінің тарылуы

4.Бүйректік тазарту (клиренс) – бұл

A) бүйректің, уақыт бірлігінде белгілі бір заттан тазартатын плазма көлемі

B) қандай да бір заттың өзекшелік кері сіңірілуінің барынша көлемі

C) қандай да бір заттың өзекшелік шығарылуының көлемі

D) минөттік диурез

Е) зәрдің салыстырмалы тығыздығы

5.Нефрон шумақтары қызметі бұзылуы қабаттасады

A) сүзілудің төмендеуімен

B) сутегі иондары шығарылуы бұзылуымен

C) бүйректің қоюландыру қабілетінің бұзылуымен

D) натрийдің кері сіңірілуінің бұзылуымен

E) калийдің кері сіңірілуінің бұзылуымен

6.Судың өзекшелік кері сіңірілуінің азаюы, жеткіліксіздігінде дамиды

A) глюкокортикоидтардың

B) әлдостеронның

C) вазопрессиннің

D) кортикотропинның

Е) тиреотропинның

7.Натрийдың өзекшелік кері сіңірілуінің жоғарылауы дамиды

A) бүйрек үсті безі қыртысты қабатының жеткіліксіздігіндеB) әлдостерон артық түзілуінде

C) бүйрек өзекшелерінде ацидо- және аммониогенез тежелгенде

D) диуретиктерді қабылдағанда

E) нефрон өзекшелері эпителийінің құрылымдық зақымдануларында

8.Пререналдық полиурия дамиды

A) инсулин тапшылығында

B) инсулин көп өндірілгенде

C) артериялық гипертензияда

D) организмге тұздарды артық енгізгенде

E) сілеймеде

9. Поллакиурия –бұл

A) несептің тығыздығы 1,010-1,012 тең бір сарындық диурез

B) несептің тәуліктік мөлшерінің жоғарылауы

C) несеп шығарудың жиілеуі

D) несептің тәуліктік мөлшерінің азаюы

E) түндік диурездің күндізгіден басым болуы

10. Анурияны дамытуы мүмкін

A) диурезге қарсы гормонның тапшылығы

B) айқын ауыру сезімдік тітіркендіргіш

C) инсулиннің тапшылығы

D) гиперволемия

E) тіректік мембрананың теріс зарядты жоғалтуы11. Анурия кездеседі

a) АДГ жеткіліксіздігінде

b) Инсулин жеткіліксіздігінде

c) Гиперволемияда

d) Базальді мембрананың теріс заряды жойылғанда

e) Систолалық қысым 50 мм.сын.б-нан төмендегенде

12.Шумақтық протеинурияның патогенезінде маңыздысы

A) нефрон шумақтарының сүзгі мембранасы өткізгіштігінің жоғарылауы

B) алғашқы несеп нәруыздарының кері сіңірілуі бұзылуы

C) проксималды өзекшелердің эпителий жасушаларының құрылымдық өзгерістері

D) өзекшелердің эпителий жасушаларымен нәруыздардың ферменттік гидролизденуінің бұзылуы

Е) кері сіңірілу үрдістерінің қалжырауы

13. Айтарлықтай протеинуриядан дамиды

A) бөгелулік гиперазотемия

B) организмнің жұқпаларға төзімділігінің жоғарлауы

C) гипопротеинемия

D) ісінулер

E) организмнің сусыздануы

14. Бүйректің глюкоза үшін межесі тең

A) 3 – 4 мМ/л

B) 6 - 7 мМ/л

C) 1 - 3 мМ/л

D) 4 - 5 мМ/л

E) 9 – 10 мМ/л

15.Бүйректік гематурия, салдарынан дамуы мүмкін

A) бүйрек шумақтарының сүзгі мембранасы өткізгіштігінің жоғарылауы

B) бүйрек өзекшелерінің дисталдық бөлігінде кері сіңірілу үрдістерінің бұзылуы

C) бүйрек өзекшелерінің проксималды бөлігінде кері сіңірілу үрдістерінің бұзылуыD) бүйрек өзекшелерінде сөлденіс үрдістерінің бұзылуы

E) бүйректің қоюландыру қабілетінің бұзылуы

16.Нефроздық ісінулердің негізгі патогендік жайты

A) гипопротеинемия

B) қан тамыр қабырғасының өткізгіштігің жоғарылауы

C) гиперпротеинемия

D) лимфаның ағып кетуінің қиындауы

E) қанда гидростатикалық қысымның төмендеуі.

17.Нефроздық синдромның асқынуы

a) Бүйрек поликистозы

b) Екіншілік инфекцияның жұғуы

c) Целиакия

d) Фанкони синдромы

e) Фосфаттық бүйрек диабеті

18.Қауырт гломерулонефриттің жиі себебі

A) стафилококк

B) стрептококк

C) парамиксовирус

D) кандидасаңырауқұлақтары

E) анаэробты флора

19. СБЖ –нің ерте дамитын белгісі

a) Протейнурия

b) Гиперазотемия, уремия

c) Эндогендік креатинин бойынша клиренсінің төмендеуі

d) Гипоизостенурия

e) Олигоурия

20. БСЖ бірінші сатысында байқалады

A) олигоанурия

B) қанда креатинин мөлшерінің ұлғаюы

C) қанда зәрнәсіл мөлшерінің ұлғаюы

D) қанның қалдық азот деңгейінің жоғарылауы

E) шумақтық сүзілудің 50% ға төмендеуі

21. БСЖ олигуриялық сатысында дамиды

A) полиурия

B) уремия

C) несептің салыстырмалы тығыздығының жоғарылауы

D) шумақтық сүзілудің жоғарылауы

E) өзекшелік кері сіңірілудің жоғарылауы

22.Уремияның патогенезінде маңыздысы

A) организмнен азотты қалдықтардың шығарылуы мен сүзілудің бұзылуы

B) гипоосмолялдықгипергидратация

C) алкалоз дамуы

D) организмнің дегидратациясы

E) гиперкәлциемия

23.Бүйректік клиренсті тексеру үшін клиникада анықтайды

A) зәрнәсілді

B) креатининді

C) несеп қышқылын

D) кәлийді

E) фенол туындыларын

24.Эндогендік креатинин клиренсі қөмегімен бағаланады

a) Бүйрек өзекшелеріндегі кері сіңірілуді

b) шумаұтардағы сүзілуді

c) өзекшедегі сөлденісті

d) Бүйректің қандану дәрежесін

e) Зәр шығаратын жолдардың қызметін

25. Шумақтық сүзілудің төмендеуі кездеседі

a) Шумақтардағы пәрменді сүзғілік қысымның жоғарылауында

b) Қан әкететін шумақтық артерияның меже қуаты жоғарылағанда

c) Шумаққа қан әкелетін шумақтық артерияның меже қуаты жоғарылағанда

d) Шумақтық сүзгінің ауданы ұлғайғанда

e) Қанның онкотикалық қысымы төмендегенде

26. Тұқымқуатын бүйректік фосфаттық диабет қабаттасады

A) гипофосфатемиямен

B) фосфордың несеппен шығарылуы төмендеуімен

C) кәлцийдің несеппен шығарылуы төмендеуімен

D) сүйек тінінің деминерализациясымен

E) гипергликемиямен

27.Фанкони синдромына тән

A) глюкозурия, аминацидурия

B) гиперкалиемия

C) гипергликемия

D) дистальдық өзекшелік ацидоздың дамуы

E) гиперпротеинемия

28.Фанкони синдромы кезінде қызметі басым бұзылады

a) Генле ілмегінің

b) Проксималды өзекшелердің

c) Дисталды өзекшелердің

d) Жинақтаушы түтікшенің

e) Несепағардың

29.Проксималды өзекшелік ацидоз дамуы мүмкін

A) аммониогенез күшейгенде

B) сутегі иондарының өзекшелік сөлденісінің төмендеуі

C) натрий иондарының кері сіңірілуі артқанда

D) аммониогенездің төмендеуінде

E) бикарбонаттардың кері сіңірілуі бұзылғанда

30.Дисталды өзекшелік ацидоз дамуы мүмкін

A) аммониогенез күшейгенде

B) сутегі иондарының және аммониогенездің өзекшелік шығуының төмендеуінде

C) натрий иондарының кері сіңірілуі артқанда

D) қышқыл метаболиттердің артық түзілуінде

E) бикарбонаттардың кері сіңірілуінің бұзылуында

31. Бүйректің проксамильды өзекшелерінің зақымдауын көрсетеді

A) гематурия

B) лейкоцитурия

C) билирубинурия

D) глюкозурия

E) уробилинурия

32.Олигурияның патогенезі байланысты

A) шумақтарда сүзілу үрдістерінің жоғарылауына

B) өзекшелерде судың кері сіңірілуінің төмендеуіне

C) сүзілулік мембрана бетінің азаюы

D) бүйрек өзекшелерінде натрийдың кері сіңірілуінің төмендеуіне

E) бүйректің бұра-қарсы ағатын тетігі жұмысының бұзылуына

33. Полиурияның патогенезі байланысты

A) шумақтарда сүзілу үрдістерінің төмендеуіне

B) өзекшелерде судың кері сіңірілуінің төмендеуіне

C) бүйрек өзекшелерінде натрий мен судың кері сіңірілуінің жоғарылауына

D) бүйрек өзекшелерінде натрийдың кері сіңірілуінің жоғарылауына

E) несеп шығаратын жолдарымен несеп ағуының қиындауына

34.Талғамды протеинурияның патогенезінде маңыздысы

A) нефрон шумақтарының мембранасы өткізгіштігінің төмендегенде

B) алғашқы несеп нәруыздарының кері сіңірілуі бұзылғанда

C) шумақтық сүзгінің базальді мембранасының теріс зарядының азаюы

D) проксимальды өзекшелердің эпителий жасушаларының құрылымдық өзгерістері

Е) өзекшелердің эпителий жасушаларымен нәруыздардың ферменттік гидролизденуінің бұзылуында

35. Несептің бүйрек дерттік бөлшектері болып табылады

A) жұқарған эритроциттер

B) тура емес билирубин

C) өзгермеген («жаңа») эритроцит

D) өт қышқылдары

E) уробилиноген

36. Зәрдің салыстырмалы тығыздығы 1010-1012 болуы білдіреді (дәлелдейді)

a) Шумақтардың сүзулік қызметінің төмендегені

b) Өзекшелердің зәрді қоюландыру қабілетінің төмендегені туралы

c) Өзекшелердің зәрді қоюландыратын қабілеті мүлде жоқтығын

d) Сүзгіш мембрананың теріс зарядының жоғалуы

e) Бүйректің Юкста-гломерулярлық аппаратының зақымдануы туралы

37.Нефроздық синдром сипатталады

A) Айқын гематуриямен,гиперлипидемиямен

B) айқынпротеинурия, гиперлипидемиямен, ісінулермен

C) гиперлипидемия, гипергликемия, глюкозуриямен

D) сусызданумен, жасушалардың бүрісуімен

E) айқын л ейкоцитурия мен және гематурия

38. Алғашқы нефроздық синдром дамиды

A) мембраноздық гломерулонефритте

B) бүйрек амилоидозында

C) диабеттік нефропатияда

D) жүктілік нефропатиясында

E) жүйелі қызыл жегіде

39. Нефроздық синдром кезіндегі гиперлипидемияның патогенезінде маңызды

a) Липолиздің әсерленуі

b) Ішекте май сіңірлуінің көшеюі

c) Бауырда липопротеидтердің өндірлуінің жоғарлауы

d) Зәрмен липидтер шығарулуының бұзылысы

e) Ұйқы без липазасының белсенділігің төмендеуі

40. Нефроздық синдром кезінде тромбоздық асқынулардың патогенезінде маңыздысы

a) Плазминоген белсенділігінің жқғарлауы

b) Фибриноген мөлшерінің көбеюі, антитромбина III мөлшерінің төмендеуі

c) Қан ұюдың VIII, V факторларының, антитромбин III деңгейінің жоғарлауы

d) Тромбоциттер санының төмендеуі

e) Тромбоцитердің адгезиялық қасиетінің төмендеуі

41.Ауқымды протеинурия (тәулігіне 40 гр көп) дамиды

a) пиелонефритте

b) жедел гломерулонефриттте

c) созылмалы гломерулонефритте

d) нефроздық синдромда

e) несеп-тас ауруында

42. Көлемді гематурия (жуылған еттің түсіндей) тән:

A) жіті диффуздық гломерулонефритке

B) созылмалы гломерулонефритке

C) нефроздық синдромға

D) бүйректің созылмалы жеткіліксіздігіне

E) липоидты нефрозға

43. Жедел стрептококтық гломерулонефрит кезіндегі протеинурия

A) талғамсыз

B) талғамды

C) жүктемелік

D) әлбуминурияның басымдығымен

E) белок Tamm-horsefallбасымдығымен

44. Шумақтардың антиденелермен зақымдануының мысалы

A) аздаған өзгерісті нефропатия

B) мембраналық-өсіп-өнулік гломерулонефрит

C) мембраноздық гломерулонефрит

D) Гудпасчер синдромы

Е) жіті гломерулонефрит

45. БЖЖ кезінде олигурияның патогенезіндегі маңыздысы

A) бүйрекпен ренин өндірілуінің күшеюі

B) простагландиндер мен ренин тежегіштерінің өндірілуі артуы

C) шумақтық сүзілудің жоғарылауы

D) шумақтық сүзгінің теріс заряды төмендеуі

E) пәрменді сүзілулік қысымның азаюы

46. БЖЖ олигоануриялық сатысына тән

A) гиперазотемия, ацидоз

B) гипокалиемия

С) сусыздану

D) гематокриттің жоғарылауы

E) қанда қалдық азот деңгейінің төмендеуі

47. БЖЖ олигоануриялық сатысына тән

A) гиповолемия

B) гиперкәлциемия

C) изоосмолялдық гипергидратация

D) артериялық гипотензия

E) алкалоз

48. Уремиялық уыттарға жататыны

A) Пирожүзім қышқылы

B) Кетон денелері

C) Паратгормон

D) Тура емес билирубин

E) Инсулин

49. Бүйрек аурулары кезіндегі Д-витаминіне төзімді рахит патогенезінде маныздысы

A) бүйректе Д витаминінің белсенді түрі түзілуінің бұзылысы

B) гиперкәлциемия

C) ішекте кәлций сіңірілуінің артуы

D) гипопаратиреоз

E) остеобластардың әсерленуі және сүйек тініне кәлций енуінің артуы

50. Уремия кезіндегі анемияның патогенезінде маңыздысы

A) эритропоэтин өндірілуінің төмендеуінің

B) эритропоэтин түзілуі жоғарылауының

C) спектрин түзілуінің тұқым қуатын ақауы

D) эритроциттердің осмостық төзімділігі жоғарылауының

E) орақ тәрізді эритроциттер түзілуінің

51.Шумақтық сүзілудің бұзылуын сипаттайтын көрсеткіш:

A) лейкоцитурия

B) гиперазотемия

C) аминацидурия

D) цилиндрурия

Е) глюкозурия

52.Бүйрек өзекшелері қызметінің бұзылуына тән

A) гемоглобинурия

B) несепте жұқарған эритроциттердің болуы

C) креатинин тазартылуының төмендеуі

D) изостенурия

E) гиперазотемия

53.Ацидоз, глюкозурия, аминацидурия, гипопротеинемия, остеопороз дамыу мүмкін:

A) Бүйректік мешел кезінде

B) Фанкони синдромында

C) Қантсыз диабет кезінде

D) Тұзды диабет кезінде

E) Фосфаттық диабетт е

54. Талғамды протеинурия кезінде зәрде анықталады

A) Иммуноглобулин G, иммуноглобулин М

B) Альбуминдер, трансфериндер

C) Фибриноген, протромбин

D) Иммуноглобулин М, СРБ

E) Бета2-микроглобулин, лизоцин, альбуминдер

55. Өзекшелік протеинурияда зәрде анықталады

A) Иммуноглобулин G

B) Альбуминдер, трансферин

C) Фибриноген

D) Иммуноглобулин М

E) Бета2-микроглобулин, лизоцин, альбуминдер

56. Нефроздық синдромның патогенезіндегі жетіспейтін тізбекті көрсетіңіз

Сүзгіш мембрананың өткізгіштігінің жоғарылауы →талғамсыз протеинурия → ?→ қанның сұйық бөлігінің тіндерге өтуі→ ісінулер

A) қанның онкотикалық қысымының артуы

B) қанның онкотикалық қысымының төмендеуі

C) қанның гидростатикалық қысымының жоғарылауы

D) қанның осмостық қысымының жоғарылауы

E) қан ағымы жылдамдығының баяулауы

57. Нефроздық синдромның патогенезіндегі жетіспейтін тізбекті көрсетіңіз

Қанда натрийдің көбеію-->АДГ өндірілуінің жоғарлауына-->айналымдағы қан көлемініү ұлғаюы -> ? -->ісіну

A) Қанның онкотикалық кысымының жоғарылауы

B) Қанның гидростатикалық кысымының жоғарылауы

C) Қан тамыры қабырғаларының өткізгіштігі жоғарылауы

D) Лимфа ағып кетуынін бузылыстары

E) Қан ағысының баяулауы

58. 3 жасар балада фарингит ауруынан 10 күннен кейін жайылған ісінулер дамыды. Зерттеуханалық зерттеулер: айқын әлбуминурия, гипоәлбуминемия, гиперлипидемия. Науқаста болуы мүмкін:

A) аздаған өзгерісті нефропатия

B) мембраналық-өсіп-өнулік гломерулонефрит

C) мембраноздық гломерулонефрит

D) тез үдемелі гломерулонефрит

Е) стрептококтық жіті гломерулонефрит

59. Зәрдің жалпы анализін зерттей отырып, бүйректің қандай ауруы туралы ойлауға болады?

Нәруыз- 3%, лейкоциттік цилиндрлер – көру аймағында бірен-саран, эритроцит - көру аймағында 5-6; өзгерген эритроцит – көру аймағында көп мөлшерде; лейкоцит - 8-10 көру аймағында, бүйректік эпителий- 5-6 көру аймағында, зәрдің салыстырмалы тығыздығы - 1,015

A) жітігломерулонефрит

B) нефроздық синдром

C) пиелонефрит

D) цистит

E) уретрит

60. Науқас М., 28 жаста, дене қызымының көтерілгенімен, ауыру сезімімен жиі дәретке отыратындығына, беліндегі ауыру сезіміне шағымданды. Зәрінде көптеген нейтрофилдер, лейкоциттік цилиндрлер. Бактериологиялық зерттеуде зәрінде 105 бактерия/мл-ден көп анықталды. Берілген дерттің мүмкіндік себебі болуы мүмкін:

A) Pseudomonas aeruginosa

B) Proteus vulgaris

C) Haemophilus influenza

D) Escherichia coli

E) Neisseriagonorrhoeae

61. .Изостенурия – бұл

A) несептің тығыздығы Зимницкий сынауының барлық үлесінде 1,010-1,012

B) несептің тәуліктік мөлшерінің жоғарылауы

C) несептің тығыздығы Зимницкий сынауының барлық үлесінде 1,020-1,025

D) несептің тәуліктік мөлшерінің азаюы

E) несеп шығарудың тоқталуы (50 мл/тәулік - тен аз)

62.Гломерулонефрит сипатталады

A) бір бүйректің шумағында қабыну дамуымен

B) зәр шығару жолдарында қабыну дамуымен

C) сүзгі мембрана шумағының иммундық тетікпен зақымдануымен

D) сүзгі мембрана шумағының гипоксиялық тетікпен зақымдануымен

E) аурудың симптомсыз ағымымен

63. Бүйректік гипертензияның патогенезі байланысты

A) дегидратациямен

B) ренин сөлденісінің жоғарлауымен, простагландиндер сөлденісінің төмендеуімен

C) ренин сөлденісінің төмендеуімен, простагландиндер сөлденісінің жоғарлауымен

D) АПФ белсенділігінің төмендеуімен

E) ангиотензин II деңгейінің төмендеуімен

64. Преренальды полиурия байқалады

A) Антидиурездік гормон өндірілуінің азаюы

B) Инсулин өндірілуінің жоғарылауы

C) Артериалды гипертензияда

D) Тұзды көп мөлшерде қолданғанда

E) сілеймеде

65. БЖЖ олигоануриялық сатысына тән

A) гиповолемия

B) гипогидратация

C) гипергидратация

D) гематокриттің жоғарылауы

E) қанда қалдық азоттың төмендеуі

66. Тұқым қуатын тубулопатиялардың мысалы болады

A) бүйрек туберкулезі

B) несеп-тас ауруы

C) гломерулонефрит

D) қантты диабет

E) Фанкони синдромы

67. Никтурия – бұл

F) несептің тығыздығы 1,010-1,012 тең бір сарындық диурез

G) несептің тәуліктік мөлшерінің жоғарылауы

H) несеп шығарудың жиілеуі

I) несептің тәуліктік мөлшерінің азаюы

J) түндік диурездің күндізгіден басым болуы

68. Бүйректік глюкозурия дамиды

A) қантсыз диабетте

B) эмоциялық стресте

C) тиреотоксикозда

D) сынаптық дәрілермен уланғанда

E) кортикотропин өндірілуі көбейгенде

69. Бүйректік емес глюкозуриядамиды

A) бүйректің проксималдық өзекшелеріндегі гексокиназа белсенділігі төмендегенде

B) қанда глюкозадеңгейі 12 ммоль/л

C) Фанкони синдромында

D) бүйректік фосфаттық диабетте

E) қанда глюкозадеңгейі 7 ммоль/л

70.Крипторхизм - бұл

A) ұмада бір жұмыртқаның болмауы

B) ұмада екі жұмыртқаның болмауы

C) екі жұмыртқаның іш қуысына бітуі

D) іш қуысынан жұмыртқалардың ұмаға түсуінің кешеуілдеуі

E) жұмыртқалардың орналасуы

71. Крипторхизм мыналардың пайда болуының қауіп-қатерлі ықпалы

A) семиноманың

B) хориокарциноманың

C) тератоманың

D) меланоманың

E) эндометриоздың

72. Аналық бездердің салдарлық гипофункциясының себебі

A) эстрогендер түзілуінің тұқым қуалайтын ақауы

B) энцефалиттер, жарақаттар, гипофиздің өспелері кезінде ГТГ өндірілуінің төмендеуі

C) аналық бездердің поликистозы

D) аналық бездердің ГТГ-ға төмен сезімталдығы

E) аналық бездердің аутоиммунды зақымдануы

73. Аналық бездердің гиперфункциясының көріністеріне жатады

a) жыныстық ерте жетілу

b) акромегалия

c) крипторхизм

d) әтекейлік

e) адреногениталдық синдром

74. Аналық бездердің гиперфункциясын туындатады

a) гонадолибериндер өндірілуі төмендеуімен сипатталатын мый өспелері

b) аналық без тінінің аутоиммундық зақымдануы

c) семіру

d) гонадотропты гормондардың артық өндірілуі

e) тиреотропты гормондардың артық сөлденісі

75.Бүйректің проксималды өзекшелері қызметінің бұзылуын мәлімдейді

A) гематурия

B) лейкоцитурия

C) билирубинурия

D) аминацидурия

E) уробилинурия

76. Анорхизм - бұл

a) ұмада бір жұмыртқаның болмауы

b) ұмада екі жұмыртқаның болмауы

c) екі жұмыртқаның іш қуысына бітуі

d) іш қуысынан ұмаға жұмыртқалардың түсуінің кешеуілдеуі

e) ата бездің өзінің қалыпты орнында орналаспауы


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.095 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты