Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаА) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
Читайте также:
  1. А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
  2. Виконавчий орган Ради. Порядок формування, компетенція
  3. Встановлення радянської влади в Україні. Політика «військового комунізму» та її наслідки.
  4. Етапи формування
  5. Етапи формування навички.
  6. Етапи формування репродуктивних лексичних навичок
  7. Європейські концепції освіти.
  8. Інфляція - це тривале і швидке знецінення грошей внаслідок надмірного зросання їх маси в обороті. Розрізняють наступні види інфляції
  9. Методика формування природознавчих понять 1 страница

б) розмежування владних повноважень між Комуністичною партією України та Радами народних депутатів

в) утвердження принципів плюралізму на хвилі протестних настроїв в суспільстві

г) зростання самостійності та активності громадських неурядових організацій

 

577. Встановіть відповідність між персоналією видатного діяча і науковим закладом, в якому він працював:

І.Галятовський П.Лодій М.Умов Т. Осиповський Києво-Могилянська колегія Львівський університет Новоросійський університет Харківський університет

 

578. Панування скіфських племен у степах Північного Причорномор’я припадає на добу:

а) неоліту

б) енеоліту

в) бронзового віку

Г) раннього залізного віку

579. Група напіввільних людей, що потрапила в залежність від феодала через неповернення позики:

А) закупи

б) ізгої

в) раби

г) рядовичі

д) челядь

580. «Тpактат пpо вічний мир» укладено:

а) 1681 року

б) 1683 року

В) 1686 року

г) 1689 року

581. Результатом Української національної революції ХVІІ ст. стало:

а) закріпачення українського селянства

Б) масове покозачення селянства і міщанства

в) перехід українських земель під владу Польщі

Г) визволення українських земель з-під влади Речі Посполитої

Д) формування української державності

е) інкорпорація українських земель Російською імперією

 

582. Орган, заснований у 1722 р. для керування справами України у складі російських офіцерів на чолі з С. Вельяміновим:

а) правління гетьманського уряду

Б) перша Малоросійська колегія

в) друга Малоросійська колегія

г) Генеральна рада

 

583. Гетьманщина на початку ХVІІІ ст. охоплювала територію:

а) Київщини, Чернігівщини, Полтавщини

б) Київщини, Чернігівщини, Полтавщини, Слобожанщини

в) Київщини, Чернігівщини, Полтавщини, Запоріжжя

г) Київщини, Галичини, Волині, Поділля

 

584. На початку ХІХ ст. українські землі входили до складу:

А) Австрійської імперії

б) Королівства Пруссія

в) Австро-Угорської імперії

г) Османської імперії

д) Речіпосполитої

Є) Російської імперії

585. Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Четвертого Універсалу Української Центральної Ради?а)«Хай живе самостійна Україна!»

б) «Україна для українців!»

в) «Вся влада Радам!»

г) «Геть Тимчасовий уряд!»

 

586. Постанову «Про порядок реєстрації громадських об’єднань», що уможливила становлення багатопартійності в УРСР, прийнято в:

а) травні 1989 року

Б) вересні 1990 року

в) жовтні 1991 року

 

587. Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій половині 1980-х років?


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты