Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаА) допомозі Німеччини – застосуванню насильницьких методів наведення порядку та дисципліни
Читайте также:
  1. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  2. Вибір методів наукового дослідження.
  3. Висвітліть специфіку застосування психологічних методів у соціальній роботі.
  4. Дати характеристику господарства Німеччини
  5. Добір методів навчання
  6. Загальне поняття методів навчання. Аналіз підходів до класифікації методів навчання.
  7. Мета та завдання навчальної дисципліни
  8. Методика изучения числовых выражений и выражений, содержащих переменную. Обучение порядку действий числовых выражений
  9. Надати характеристику масовому типу виробництва з наведенням реального прикладу.

б) значному авторитету серед населення України

в) ставці на реалізацію виголошеної Центральною Радою соціально-економічної програми – популярної серед населення України

г) підтримці російського більшовицького уряду

 

606. Про які події ідеться в уривку з історичного джерела?

«Німецьке населення одностайно вітає рішення радянського уряду взяти під захист братнє радянському народові білоруське та українське населення Польщі, залишене напризволяще польським урядом…»

а) про Версальський договір між Німеччиною та США, країнами Антанти, Японією

б) про між СРСР і Німеччиною (пакт «Молотова-Ріббентропа»)

в) про Брест-Литовський договір між УНР, Німеччиною та її союзниками

г) про Рапалльський договір між РСФРР і Німеччиною

 

607. Встановіть відповідність між країнами і датами визнання ними незалежної України після проведення в ній Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року:

Литва і Латвія Угорщина Польща і Канада Аргентина, Болівія, Болгарія, Росія, Хорватія 4 грудня 3 грудня 2 грудня 5 грудня

 

608. Територію України у ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е. населяли:

а) скіфи

б) кіммерійці

в) аварии

Г) сармати

609. Відповідно до історичних джерел найбільш ранньою назвою слов'ян є:

а) склавини

б) поляни

В) венеди

г) анти

610. «Вічний мир» укладено між:

а) Україною і Московською державою

б) Україною і Польщею

В) Московською державою і Польщею

г) Україною, Польщею і Московською державою

611. Остаточно поділ України на Лівобережжя та Правобережжя закріплено:

а) Бахчисарайською угодою

б) «Вічним миром»

в) Коломацькими статтями

г) Зборівським миром

612. За наказом Петра І Запорізьку Січ зруйновано:

а) 1708 року

Б) 1709 року

в) 1733 року

г) 1775 року

613. Київська Могилянська колегія діяла протягом:

а) 1576 – 1624 рр.

Б) 1632 – 1817 рр.

в) 1834 – 1917 рр.

г) 1136 – 1240 рр.

614. До складу Директорії Української народної неспубліки увійшли:

а) С. Петлюра та М. Грушевський

Б) В. Винниченко та С. Петлюра

в) М. Грушевський та В. Винниченко

г) М. Грушевський та М. Шаповал

 

615. «Розстріляне відродження» – умовна назва для визначення:

а) покоління українських політичних діячів української революції, знищених під час Великого терору 1930-х рр.

б) групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі «шкідництвом» у 1920 – 1930-ті рр.

в) літературно-мистецької генерації України 1920 – 1930-х рр., репресованої сталінською владою

г) плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х рр. у справі «Спілки визволення України»

 

616. Опозиційний рух у другій половині 80-х років в УРСР заявив про себе в основному:


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 19; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты