Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ) внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав
Читайте также:
  1. Аграрная политика самодержавия в первой половине XIX в.
  2. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  3. АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  4. Б) запровадження християнства як державної релігії Русі
  5. Б) козацької старшини і знатного військового товариства, духовенства, козаків, міщан, селян та шляхти
  6. Б) старшини або знатного військового товариства
  7. В) внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу
  8. В) підготовці документів для передачі їх на зберігання до державного нотаріального архіву.!!!!!!!
  9. Великоморавская держава. Деятельность Кирилла и Мефодия.

г) остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повною інтеграцією українських земель у Російську імперію

 

665. Особливість процесу післявоєнної відбудови народного господарства України (1945 – початок 1950-х рр.) визначалося:

а) першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики

б) спрямуванням основної частини капіталовкладень у соціальну сферу

в) пріоритетним розвитком сільського господарства як джерела фінансування промисловості

г) опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу

д) відсутністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили

е) використанням фінансової та технічної допомоги за «за планом Маршалла»

правильний варіант а, г, д
правильний варіант в, д, є
правильний варіант а, б, г
правильний варіант б, в, е

666. Встановіть хронологічну послідовність подій суспільно-політичного життя в СРСР – УРСР у 1950-ті – 1970-ті роки:

1 а) виступ на ХХ з’їзді КПРС М. Хрущова з доповіддю «Про культ особи та його наслідки»

3 б) поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

4 в) утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод

2 г) Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки – Л. Лук’яненком, І. Кандибою та ін.

 

667. Встановіть відповідність між типом правління і видом навчальних закладів, що створювалися в Україні:

радянський уряд   уряд Австрійської імперії   Уряд Російської імперії   князі Київської Русі школи фзу, технікуми, робітфаки   парафіяльні, тривіальні, нормальні школи   вищі жіночі курси   школи книжного вчення, палацові школи

 

 

668. Племінний союз антів існував у період:

а) ІІІ – IV ст.

Б) IV – VII ст.

в) V – VIII ст.

г) III – VII ст.

 

669. Княгиня Ольга під час правління:

а) заснувала осередки центральної князівської влади на місцях, регламентувала процес збирання данини, запровадивши «погости» та «уроки»

б) поклала край пануванню Хозарського каганату в Причорноморських і Прикаспійських степах, здійснила низку військових походів

в) відвідала Константинополь, де прийняла християнствоправильний варіант а, б
правильний варіант б, в
правильний варіант а, в
правильний варіант а, б, в

670. Українські землі увійшли до складу Речі Посполитої унаслідок:

А) укладення Люблінської унії

б) набігів кримських татар на українські землі

в) укладення Берестейської унії

г) Лівонської війни

 

671. Скликана в Переяславі 1654 року гетьманом Богданом Хмельницьким Генеральна військова рада вирішувала питання про:

а) об'єднання з Польською державою

б) перехід під протекторат Туреччини


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты