Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПозахромосомні фактори спадковості бактерій. Плазміди, їх основні генетичні функції. Мігруючі елементи. Роль мутації, рекомбінації і селекції в еволюції мікробів.
Читайте также:
  1. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  2. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  3. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  4. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  5. Виды факторинга
  6. Визначте основні види діяльності соціального працівника на виробництві.
  7. Визначте основні шляхи управління адаптацією персоналу організації.
  8. Внутрішні фактори впливу
  9. Джерела, фактори та рушійні сили розвитку особистості.
  10. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга).

До позахромосомних факторів спадковості відносять плазміди, транспонози та IS-елементи.

 

1.Плазміди- незалежні генетичні елементи, що містять додаткові гени.Є незалежними репліконами, їх ДНК замкнена у кільце.Не обєднані з бактеріальною хромосомою.При поділі бактерії розділяються між дочірніми клітинами випадково.

 

Ф-ції плазмід:регулюють власну реплікацію та кількість утворюваних копій,виконують ряд інших функцій: стійкість до антибіотиків даної бактерійної популяціїR-плазміди, несуть гени вірулентності або токсинівEnt-плазміди, детермінують синтез гемолізину і обумовлюють вірулентність деяких бактервйHly-плазміди, несуть гени синтезу білків, спрямованих проти інших бактерійCol-плазміди, зумовлюють наявність у бактерій F-пілів та їх здатність обмінюватись генетичним матеріалом шляхом конюгаціїF-плазміди.

Будова:складаються з модулів:основного реплікону і генів,які забезпечують перебіг реплікації.

 

2.Транспозонимігруючі елементи: мобільні елементи ДНК, які пересуваються всередині хромосоми або в позахромосомну ДНК але в межах однієї клітини.Деякі,можуть переміщатися в інші клітини в процесі,що схожують на конюгацію.

Ф-ції: впливають на геном хазяїна, оскільки вбудовуються всередину генів або у близько прилеглі ділянки, порушуючи генну структуру чи підпорядковуючи експресію цих генів новим регуляторним елементам.Викликають багато хромосомних мутацій.

 

Мутація-раптова стрибкоподібна зміна генотипу в організмі, що передається спадково, внаслідок чого виникають організми-мутанти. Доля мутантних організмів залежить від ступеня збереження їх життєздатності. Мутації у мо повязані з набуттям лікарської стійкості, надають їм селективних переваг в умовах повсюдного застосування антибіотиків та інших хіміопрепаратів.

Рекомбінації:

 

-трансформація-явище передачі генетичної інформації бактерії-реципієнта за допомогою ізольованої дезоксирибонуклеїнової кислоти бактерії-донора.Спричинює появу у трансформрваної клітини та її потомства нових ознак,характериних для донорської клітини.

 

-трансдукція-перенесення спадкового матеріалу від клітини-донора до клітини- реціпієнта за допомогою помірного бактеріофага.Якщо ДНК донора не включається в хромосому реціпієнта, то при поділі клітин така ДНК передається тільки одній дочірній клітиніабортивна трансдукція,а якщо ДНК донора включається у зромосому реціпієнта-всім дочірнім клітинам. 

-конюгація-передача хромосомного матеріалу клітини-донора клітині-реципієнту в процесі прямого контакту.

Значення генетики у розвитку загальної і медичної мікробіології, вірусології, молекулярної біології. Мікробіологічні основи генної інженерії. Схема одержання генних структур і спадково змінених організмів. Досягнення генної інженерії, використання генноінженених препаратів у медицині.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты