Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні відмінності прокаріотів та еукаріотів.Форми бактерій з дефектом синтезу клітинної стінки,протопласти,сферопласти.L-форми бактерій.
Читайте также:
  1. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  2. Бактеріологічний метод дослідження. Етапи виділення чистої культури бактерій ті її ідентифікації
  3. Бактеріоскопічний метод дослідження. Етапи. Методика фарбування бактерій за Грамом
  4. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  5. Будова клітин прокаріотів.
  6. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  7. Визначте основні види діяльності соціального працівника на виробництві.
  8. Визначте основні шляхи управління адаптацією персоналу організації.
  9. Гіперчутливість негайного та уповільненого типу, їх механізми, відмінності. Практичне значення.
  10. З8. Центральна Рада: створення, основні напрямки діяльності та причини падіння.

Визначення мікробіології як науки. Галузі мікробіології. Предмет і завдання медичної мікробіології. Основні риси та тенденції розвитку сучасної мікробіології.

Мікробіологія – наука, об’єктом вивчення якої є представники світу мікробів, їх взаємодія з оточуючим середовищем, використання мікробів на благо людства.

Галузі мікробіології: загальна, медична, ветеринарна , технічна, сільскогосподарська, санітарна, морська, космічна.

Завдання медичної мікробіології - вивчення етіології інфекційних хвороб,практичне застсування методів мікробіологічної діагностики, специфічної профілактики та терапії

Предмет медичної мікробіології - такі види мо, які в процесі еволюційного розвитку адаптувалися до людського організму, в ньому накопичуються, розмножуються, ведуть паразитичну діяльність, викликаючи інфекційні захворювання.

Риси сучасної мікробіології :

- нові інфекційні хвороби

- активація інф, що вважалися контрольованими

- з’ясування ролі м-бів в розвитку соматичних захворювань

- розробка принципово нових вакцин і методів діагностики

- використання м-бів в біотехнологічних процесах.

- Зараз активно прогресує галузь синтетичної мікробіології, створюються нові генетично змінені форми мікробів,проводяться маніпуляції з різними генами.

Відкриття організмів Левенгуком. Основні етапи розвитку мікробіології. Внесок Пастера, Коха в мікробіологію.

Емпіричний період – Робилися припущення щодо існування переносників захворювань

Левенгук - сконструював у1683 році мікроскоп (зб 150-300 р) і подачив дрібних переважно рухливих істот, яких назвав «живими звірятками». Він зробив першу морфологічну класифікацію бактерій. І розпочав описовий етап розвитку м-ї.

Пастер- започаткував фізіологічний єтап. Він довів неможливість самозародження життя,запропонував методи стерилізації та пастеризації. Обґрунтував роль мо у виникненні захворювань. Довів, що мо спричинюють гниття та бродіння. Відкрив анаеробів, отримав вакцину проти сибірки і сказу.

Кох розробив методи м-них досліджень, ввів у м-ю тверді поживні середовища – м'ясо-пептонний агар), що дозволили виділити чисті культури, імерсійну систему, анілінові барвники, дезінфекцію. Відкрив збудників сибірки, туберкульозу, холери.Наступні етапи: хіміотерапевтичний, імунологічний, вірусологічний, молекулярно-генетичний.

Становлення основних напрямків мікробіологічної науки. Роль Самойловича, Дженера, Мечнікова, Івановського, Ерліха, Виноградського, Берінга, Рамона, Домагка, Флемінга, Заболотного, Зільбера, Жданова, Чумакова, бернета.Розвиток мікробіології в Україні.

Самойлович- досліджував чуму, запропонував сортування хворих, роботу медперсоналу в чумних джерелах в ізоляційному халаті, просоченому оцтом, спалення одягу хворих.

Дженер – запропонував для профілактики натуральної віспи щеплення матеріалом, одержаним із пустул корів, хворих на коров'ячу віспу, створивши першу вакцину, заснувавши цим імунологію.

Мечніков- започаткував учення про нормальну мікрофлору. Запропонував пробіотичні препарати, що призупиняють розмноження бактерій гниття заклав основи герентології та вчення про дисбактеріози. Заснував бактеріологічну станцію і почав застосовувати щеплення проти сказу.

Івановський – перша в світі докторська дисертація по вірусології – про вірус тютюнової мозаїки.

Ерліх- досліджував вплив на трипаносоми барвників і довів їх згубну дію,ввів поняття вибіркової дії хіміопрепаратів.Виноградський- довів явище хемосинтезу і кругообігу речовин за рахунок життєдіяльності мікробів.

Ерліх- довів ефективність дії органічних сполук миш’яку на збудника сифілісу, ввів поняття вибіркової дії хіміопрепаратів, запропонував основні принципи хіміотерапії.

Домагк- відкрив пронтозил і довів його активність проти бактерій.

Флемінг- відкрив пеніцилін.

Зільбер-сформував вірусо-генетичну концепцію виникнення злоякісних пухлин.

Жданов-вчення про універсальну векторну роль вірусів як реголяторів генофонду біосфери.

Заболотний-відкрив інститут мікробіології у Києві.

Чумаков-вивчав збудників трансмісивних вірусних інфекцій та запропонував вакцини проти них.

Розвиток в Україні

M.Ф.Гамалія заснував у 1886 р. другу в світі пастерівську станцію в Одесі і першим на практиці почав застосовувати щеплення проти сказу.Загальну пошану здобув своїми працями видатний український мікробіолог Заболотний. Він організував першу в світі кафедру епідеміології при Одеському медичному інституті. Багато зусиль і праці віддав Д.К. Заболотний вивченню чуми, холери, сифілісу,дифтерії, черевного й висипного тифів.Теоретичні дослідження мінливості мікроорганізмів і бактеріофагів (В. Г.Дроботько, Г. О. Ручко, К. Г. Бельтюкова, Г. М. Френкель та ін.) знайшли практичне застосування в профілактиці лікування дизентерії, стафілококових хвороб.

Основні відмінності прокаріотів та еукаріотів.Форми бактерій з дефектом синтезу клітинної стінки,протопласти,сферопласти.L-форми бактерій.

Ознака Прокаріоти Еукаріоти
Розмір 0,5-5 мкм 40мкм
Життєві форми Одноклітинні, нитчасті Одноклітинні, нитчасті, багатоклітинні
Генетичний матеріал Кільцева ДНК знаходиться в цитоплазмі.Немає сформованих ядра,хромосом,ядерця Лінійна ДНК зв'язана з білками і РНК утворює хромосоми,що знах. в ядрі
Органели Рибосоми-дрібні,ЕПР відсутній,оргрнел мало і жодна не має подвійної мембрани.Внутрішні мембрани зустрічаються рідко,на них відбувається дихання і фотосинтез Багато органел.Всі вони вкриті одинарною(КГ,ЕПР,лізосоми) або подвійною(ядро,мітохондрії,хлоропласти) оболонками.
Склад клітинних оболонок Тверді,складаються з полісахаридів та амінокислот.Речовина,що надає міцності-муреїн У наземних рослин і грибів оболонки тверді,містять полісахариди.Реч.,що надає міцності рослинам-целюлоза,грибам-хітин
Структури для дихання фотосинтезу У бактерій-мезосоми,у ціаней-цитоплазматичні мембрани Мітохондрії
  Мембрани,що не мають специфічної упаковки(хлоропласти відсутні) Хлоропласти,що мають спеціальні мембрани,які утворюють ламели
Здатність до фіксації молекул. азоту Деякі здатні Не здатні

 Форми бактерій з дефектом синтезу кліт. стінки можуть бути створені лише в експериментальних умовах. Для цього, оброблені лізоцимом бактерії поміщують в розчин, осмотичний тиск якого однаковий з осмотичним тиском всередині мо і якщо мо виживають, то вони можуть існувати у вигляді сферичних тіл.Так з грампозитивних бактерій утворюються протопласти(позбавлені кліт. стінки),а з грамнегативних-сферопласти(з частково зруйнованою кліт. стінкою).

L-форми — особливі форми бактерій, які втратили клітинну стінку (частково або повністю). . Назву отримали на честь Лістеровського інституту у Лондоні.На відміну від сферопластів та протопластів, які не можуть розмножуватись, L-форми зберігають здатність до розмноження та розвитку. L-форми утворюються при дії агентів, що блокують синтез клітинної оболонки (антибіотики), в умовах підвищеної осмотичної концентрації середовища. Найбільш активними агентами індукції L-форм є антибіотики типу пеніциліна та циклосерина. Культивування на середовищах з підвищеним вмістом деяких амінокислот, також дає подібний результат.L-форми описані майже для всіх патогенних та умовно-патогенних бактерій.

 

5. Морфологія і будова бактерій. Роль окремих структур для життєдіяльності бактерій та у патогенезі інфекційних захворювань. Вегетативні форми та спори.Морфологія:

- кокоподібні (стрептококи, стафілококи, мікрококи, диплококи, тетракоки, сарцини) - шаровидні

- паличкоподібні: бактерії, бацили, клостридії, грамнегативні паличкоподібні (кишкова паличка)

- звивисті: вібріони, спірили, спірохети

Будова: оболонка, цитоплазма, нуклеоїд, капсула (слизовий шар), війки або джгутики (непостійні), спори (непостійні). Оболонка: капсула, цитоплазматична мембрана, клітинна стінка. Джгутики (положення): монотрихи, амфітрихи, лофотрихи, перитрихи. Спори (розміщення): термінальне, центральне, субтермінальне.

Вегетативна форма - форма росту та розвитку. Спори утворюють бацили, клостридії. У спорових формах бактерії дуже стійкі і можуть зберігатися роками (сибірська виразка). Якщо спори потрапляють у сприятливі умови, то вони швидко переходять у вегетативну форму.

Спори бувають круглими, овальними або еліптичними; деякі забезпечені «ребрами жорсткості», що підсилюють стійкість до механічних впливів. При мікроскопічному дослідженні спори виділяються високим коефіцієнтом світло переломлювання.У зрілій спорі помітні: центральна, погано забарвлювана ділянка (спороплазма), двошарова ЦПМ і оболонка спори. Спороплазма (протопласт пори) включає цитоплазму, бактеріальну хромосому, системи білкового синтезу і деякі інші (наприклад, анаеробного енергоутворення).
Оболонка спори двошарова. Внутрішній шар (стінка спори) утворений з пептидогліканів. Зовнішній шар (власне оболонка) утворюють кератиноподібні білкові структури з низькою проникністю.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 63; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты