Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕМА 8. ПЕРСОНАЛ І ОПЛАТА ПРАЦІ
Читайте также:
  1. F48.1 Синдром деперсонализации-дереализации
  2. Авансовые платежи покупателям (предоплата)
  3. Аварийные переключения, как правило, производятся в ограниченном временном интервале и требуют от персонала четкости, самостоятельности и ответственности при их выполнении.
  4. Адаптация персонала
  5. Адаптация персонала
  6. Адаптация персонала на предприятиях тур. отрасли
  7. Адаптация персонала, ее направления. Технология управления адаптацией.
  8. Адаптация персонала.
  9. Адаптация персонала.
  10. Адаптация персонала: формы, виды, социально- психологические проблемы

· Планування персоналу

· Планування продуктивності праці

· Планування фонду оплати праці

 

Міні-лексікон

Середньооблікова чисельність. Персонал підприємства. Плановий фонд заробітної плати. Продуктивність праці. Явочна чисельність

 

Персонал підприємства - це сукупність постійних працівників, які мають професійну підготовку та практичний досвід і навички роботи.

Загальна чисельність працюючих – це середньосписочне число промислово-виробничого і непромислового персоналу.

Промислово-виробничий персонал (ПВП)в залежності від функцій розподіляються:

- робітники (основні і допоміжні);

- адміністративно-управлінський персонал (АУП) (фахівці, службовці і рахунково-конторський персонал (РКП), молодший обслуговуючий персонал (МОП), охорона (вахтерська – ВО, пожежна – ПО), учні).

Непромислова група:

Робітники житлово-комунального господарства, культурно-побутових закладів, медпунктів та інше.

Явочний склад– являє собою число робітників, що щоденно повинні бути на робочих місцях для забезпечення нормального ходу виробництва.

Списочний склад – це всі постійні, тимчасові і сезонні робітники, включаючи тих, що знаходяться у відпустці, що не з‘явилися через хворобу та з інших причин.

Середньооблікова кількість робітників:

ЧОБ = ,

де:

ТПЛ – планова трудомісткість робіт, нормованих людино-годин;

Ф - фонд робочого часу одного працівника в плановому періоді, год.

кН – коефіцієнт виконання норм.

 

ТПЛ = ДПЧtДС,

де:

ДП – середня кількість днів виходу на роботу в плановому періоді одного робітника;

tДС – середня тривалість робочого дня, год.

 

ДПР – ДН,

де:

ДН – середня кількість невиходів згідно з трудовим законодавством.

Втрати робочого часу у відсотках

h = (1 - ) x 100,

де:

tдн – середня тривалість робочого дня, що збігається з номінальною.

Коли виготовляється один вид продукції або виконується однорідна робота, кількість робітників можна визначити за нормами виробітку:

ЧОБ = ,

де:

ПВ – плановий обсяг продукції (роботи) у натуральному виразі;

Вд – денна норма виробітку одного робітника у натуральному виразі.

Кількість робітників за нормами обслуговування визначається за формулою:ЧЯВ = ,

де:

ЧЯВ –явочна кількість робітників;

m – кількість устаткування (робочих місць), що потребує обслуговування;

mН – норма обслуговування, тобто кількість устаткування, яку має обслуговувати один робітник;

кЗ – кількість змін роботи.

Явочна кількість робітників перераховується в облікову чисельність збільшенням її згідно з процентом витрат робочого часу:

ЧОБ = ЧЯВ х ,

де:

h - процент втрат робочого часу.

 

 

 


Структура плану по праці і персоналу

 

 

 


Головні завдання при розробці плану:

· Забезпечення неухильного підвищення продуктивності праці і перевищення її темпів над темпами заробітної плати.

· Дотримання вірних співвідношень в заробітній платі окремих категорій робітників відповідно з кількістю і якістю їх праці в межах загального фонду оплати праці.

· Забезпечення оптимального співвідношення чисельності персоналу, який зайнятий безпосередньо у виробництві, обслуговуванні і управлінні.

 

Початкові дані для розрахунку необхідної чисельності робітників:

- виробнича програма;

- норма часу, виробітку, обслуговування;

- баланс робочого часу одного робітника на плановий період;- коефіцієнт виконання норм.

 


Дата добавления: 2015-05-08; просмотров: 8; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты