Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКОНТРОЛЬНІ ЗАНЯТТЯ
Читайте также:
  1. I. Мета заняття
  2. VII Методика проведення заняття та організаційна структура заняття.
  3. VII. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  4. В основній частині заняття
  5. Варіанти практичного заняття № 1
  6. Вибір, обладнання та заняття місця (окопу) для стрільби.
  7. Групового заняття.
  8. групового заняття.
  9. До практичного заняття
  10. До семінарського заняття № 1

Контрольні заняття проводяться старшими начальниками, від командира батальйону і вище, а під час перевірки військ - офіцерами із складу комісії.

Заняття можуть бути планові й раптові. Перші плануються завчасно і відображені в планах бойової підготовки і ротних розкладах. Вони проводяться, як правило, у процесі навчання з окремих тем, а також на підсумкових перевірках за період навчання і навчальний рік, у військових училищах - на курсових (семестрових) екзаменах і заліках.

Раптові контрольні заняття проводяться протягом навчального року за рішенням старших начальників. У цьому випадку командир підрозділу, з яким проводиться контрольне заняття, може бути попереджений начальником напередодні перевірки або безпосередньо у день занять.

Контрольні заняття в основному проводяться за рахунок часу, що відводиться на стройову підготовку.

Офіцерам, призначеним для проведення перевірки підрозділів із стройової підготовки, необхідно вивчити: вимоги Стройового статуту та інших загально­військових статутів, що стосуються питань стройового вишколу; програму бойової підготовки, Збірник нормативів з бойової підготовки, Інструкцію про порядок перевірки і оцінки стройової підготовки, посібник із стройової підготовки, Правила носіння військової форми одягу, вимоги керівних документів з бойової підготовки на новий навчальний рік.

Для контрольного заняття підрозділ представляється у повному складі, за винятком добового наряду і осіб, звільнених за хворобою та тих, що знаходяться у відрядженні.

Особовий склад виводиться до місця перевірки з особистою зброєю. Для перевірки дій підрозділів біля машин і на машинах на плацу або спеціально обладнаному майданчику встановлюється відповідна техніка.

На столі у перевіряючого мають бути відомості обліку результатів,.журналів обліку бойової підготовки, штатно-посадова книга, Військові статути Збройних Сил України, секундомір для перевірки нормативів, лінійка (шаблон) для перевірки правильності розміщення нагрудних знаків відмінності і т.д.

Порядок проведення контрольного заняття можна прослідкувати на прикладі механізованої роти.

Рота шикується в розгорнутий двошеренговий стрій, інтервали між взводами два кроки, командир роти - на середині строю в семи кроках.Зустріч перевіряючого проводиться відповідно до вимог Стройового статуту і рекомендацій даного посібника, викладених у розділі "Стройові огляди".

Перевірка починається з постановки завдання і огляду зовнішнього вигляду. У ході огляду перевіряються знання військовослужбовцями положень Військових статутів, що стосуються питань стройового вишколу в об'ємі посади, яку займають.

Індивідуальні оцінки за зовнішній вигляд і знання статутних положень виставляються також і у процесі перевірки одиночної підготовки.

Від подальшої перевірки рота звільняється за наявністю в ній більше 15% військовослужбовців, що мають незадовільні оцінки за зовнішній вигляд.

Після закінчення огляду зовнішнього вигляду проводиться перевірка одиночної стройової підготовки, спочатку без зброї, потім зі зброєю.

Першим, як правило, здає перевірку командир роти, потім перед своїми взводами командири взводів, а перед відділеннями командири відділень. На заняттях може бути перевірений рівень підготовки і ротного барабанщика: виконання барабанних маршів і сигналів (додаток 5 Стройового статуту).

Командири на виконання прийомів подають: командир батальйону -командиру роти, командир роти - командирам взводів, командири взводів -командирам відділень, командири відділень - особовому складу відділень. У військових училищах і навчальних частинах, крім того, курсанти один одному.Для удосконалення стройового вишколу необхідно притримуватися правила: одні підрозділи перевіряються , другі тренуються під керівництвом своїх командирів. З цією метою, наприклад, механізована рота розводиться на стройові майданчики по відділеннях, а танкова рота - повзводно. На одному майданчику
здають перевірку, на інших тренуються з питань, що перевіряються. Потім за вказівкою перевіряючого проводиться заміна.

Перевірка повинна проводитися різноманітно, не за шаблоном, з різним чергуванням стройових прийомів, викладених у розділах 2 і 3 Стройового статуту. Усього таких прийомів і дій у вказаних розділах Стройового статуту більше 50, але кожний виконує ті прийоми, які назначає йому перевіряючий. На практиці - це 8-10 прийомів і дій. У результаті такого підходу до перевірки в роті буде використано виконання всіх прийомів з урахуванням пройденої програми.

У ході контрольного заняття у офіцерів і курсантів військових училищ перевіряється і методика навчання. У цьому разі перевірка може включати такі питання: вміння організувати навчання, виявити недоліки і вказати способи їх усунення, правильно оцінити тих, хто навчається, і провести з ними змагання на краще виконання стройових прийомів і дій.

Стройова злагодженість перевіряється вибірково, за визначенням перевіряючого, починаючи з відділень, потім взводів і роти відповідно до вимог Стройового статуту і програми бойової підготовки. Так, наприклад, 1-й взвод перевіряється по діях особового складу біля машин і на машинах, 2-й взвод - по діях у розгорнутому строю, 3-й взвод - по діях у похідному строю або іншому, встановленому перевіряючим.Під час перевірки злагодженості враховується не тільки узгодженість і чіткість дій особового складу, але й правильність подання команд командирами.

Наступний елемент перевірки - злагодженість у складі роти: дії в розгорнутому і похідному строях, перешикування на місці та під час руху в пішому порядку. Крім того, за рішенням перевіряючого може бути перевірена злагодженість усього особового складу роти при діях біля машин і на машинах.

Перевірка закінчується проходженням підрозділу (частини) урочистим маршем і виконанням стройових пісень підрозділами.

Якщо напередодні проводився стройовий огляд полку, то у цьому випадку враховуються оцінки, отримані ротою на огляді за проходження урочистим маршем і виконання пісень.

На завершення проводиться розбір контрольного заняття. Оголошуються індивідуальні оцінки за одиночну підготовку, вказуються недоліки, а за необхідності, шляхи й терміни їх усунення. Загальна оцінка роті (батареї) визначається з урахуванням виконання вимог Стройового статуту в повсякденному житті та оголошується після її затвердження старшим начальником.

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты