Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДодаткова

Читайте также:
  1. Додаткова література
  2. Додаткова література

1. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. пособие для вузов/Д.В.Васильев, М.Р.Витоль, Ю.Н.Горшенков и др./ Под ред. К.А.Самойло.-М.: Радио и связь,1982.-528 с-20екз.

2. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач:Учебное пособие .-2-е изд.перераб. и доп. –М.: Высшая школа, 2002.-214 с.-3 екз.

3. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач:Учебное пособие для радиотех.спец.вузов. –М.: Высшая школа, 1987.-207 с.-3 екз.

4. Тихонов В. Н. Статистическая радиотехника.-М.:"Радио и связь", 1982.

5. Сиберт У.М.Цепи, сигналы, системы. В 2 ч.: Пер. с анг. М. : Мир, 1988.-12екз.

6. Филипский Ю.К.Случайные процессы в радиотехнических цепях 1978.- 111с.

 

Форми контролю знань студентів

Поточний контроль виконання самостійної роботи

№ п/п Змістовні модулі (перелік тем) Завдання Кіл. год. Контролюючі заходи Термін виконання (тижд.)
Модуль №1 Тема домашнього завдання (ДЗ): Класичні ортогональні системи функцій у просторі зі скалярним добутком. Представлення сигналів в базисі функцій Уолша. Загальні визначення, впорядкування (нумерація) і властивості функцій Уолша. 1. Підготовка до лекційних занять (ЛЗ). 2. Підготовка до усного опитування (УО). 3. Підготовка до лабораторних занять (ЛбЗ). 4.Підготовка до практичних занять (ПЗ). 5. Домашнє завдання (ДЗ).           1.Усне опитування під час лекційних та практичних занять (ПЗ). 2. Контроль готовності до лабораторного заняття. 3.Перевірка ДЗ. 1-4   1-4 1-4    
Всього:    
Модуль №2 Тема ДЗ: Основні теореми спектрального аналізу і його практичнє застусування. Перетворення Лапласа. Представлення сигналів на площині комплексної змінної. Поняття про вейвлет-перетворення і його практичне застосування.. 1. Підготовка ЛЗ. 2. Підготовка УО. 3. Підготовка ЛбЗ. 4. ДЗ. 5. Підготовка ПЗ.     1.Усне опитування під час ЛЗ та ПЗ. 2. Контроль готовності до ЛбЗ. 3.Перевірка ДЗ. 4. Проведення МКР.   5-8   5-8   5-8  
Всього:    
Модуль №3 Тема ДЗ: Кореляційна функція одиночного імпульсу, пачки і періодичної послідовності імпульсів. Коливання з АМ довільним сигналом. Коливання з балансною (двосмуговою) модуляцією. Балансна (двосмугова) модуляція з придушенням несучого коливання. Квадратурна амплітудна модуляция. Кутова модуляція при негармонічному модулюючому сигналі.   1. Підготовка ЛЗ. 2. Підготовка УО. 3. Підготовка ЛбЗ. 4. ДЗ. 5.Підготовка ПЗ 1.Усне опитування під час ЛЗ та ПЗ. 2. Контроль готовності до ЛбЗ. 3. Перевірка ДЗ. 9-12   9-12   9-12  
Всього:    
Модуль №4 Тема ДЗ: Статистичні характеристики суми гармонійного сигналу і вузькосмугового нормального шуму. 1. Підготовка ЛЗ. 2. Підготовка УО. 3. Підготовка ЛбЗ. 4. ДЗ. 5.Підготовка ПЗ 6.Підготовка РГР   1.Усне опитування під час ЛЗ та ПЗ. 2. Контроль готовності до ЛбЗ. 3.Перевірка РГР. 4. Проведення іспиту. 13-16   13-16  
Всього:    
Модуль №5 Тема ДЗ: Аналіз проходження вузькосмугових сигналів через вибіркові кола за допомогою методу низькочастотних еквівалентів. Властивості кіл з зворотним зв'язком. Позитивний і негативний зворотний зв'язок. Вплив зворотного зв'язку на частотну характеристику лінійної системи. Використовування негативного зворотного зв'язку для стабілізації коефіцієнта посилення і для зниження рівня нелінійних спотворень. Використовування негативного зворотного зв'язку при диференціюванні і інтеграції сигналів. Гребінчасті фільтри. Стійкість лінійних активних кіл з зворотним зв'язком. Критерії стійкості Найквіста і Рауса–Гурвица. Метод повільно змінюючіх амплітуд та його застосування для аналізу проходження ЧМ-сигналів через частотно-вибіркові кола. 1. Підготовка ЛЗ. 2. Підготовка УО. 3. Підготовка ЛбЗ. 4. ДЗ. 5.Підготовка ПЗ 1.Усне опитування під час ЛЗ та ПЗ. 2. Контроль готовності до ЛбЗ. 3. Перевірка ДЗ.   17-20   17-20   17-20  
Всього:    
Модуль №6 Тема ДЗ:   1. Підготовка ЛЗ. 2. Підготовка УО. 3. Підготовка ЛбЗ. 4.Підготовка ПЗ 4.Підготовка КР 1.Усне опитування під час ЛЗ та ПЗ. 2. Контроль готовності до ЛбЗ. 3. Перевірка КР. 17-20   17-20  
Всього:    
Модуль №7 Тема ДЗ: Дія гармонійних сигналів на параметричні системи з випадковими характеристиками. Реалізація амплітудної модуляції. Детектування AM, ФМ і ЧМ сигналів. 1. Підготовка ЛЗ. 2. Підготовка УО. 3. Підготовка ЛбЗ. 4. ДЗ. 5.Підготовка ПЗ 1.Усне опитування під час ЛЗ та ПЗ. 2. Контроль готовності до ЛбЗ. 3. Перевірка ДЗ 25-28   25-28   25-28
Всього:    
Модуль №8 Тема ДЗ: Принципи параметричного підсилювання. 1. Підготовка ЛЗ. 2. Підготовка УО. 3. Підготовка ЛбЗ. 4. ДЗ. 5.Підготовка ПЗ 1.Усне опитування під час ЛЗ та ПЗ. 2. Контроль готовності до ЛбЗ. 5. Проведення іспиту.   29-32   29-32  
Всього:    
Всього по курсу:    

 

 

Індивідуальні завдання для виконання розрахунково-графічних робіт

1. Розрахунково - графічна робота

Семестр 3, видача завдання – на 9-му тижні, кількість тижнів на виконання – 6, захист на 15-му тижні.

Аналітичний та графо-аналітичний методи розкладу періодичних кривих в ряд Фур`є

1.1.Розкладання в тригонометричний ряд періодичної функції напруги.

1.2Розкладання в тригонометричний ряд періодичної функції імпульсів напруги.

1.3.Розкладання в тригонометричний ряд функції кривої струму, що задана графічно.

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 6; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Результати навчання | Курсова робота. Семестр 4, видача завдання – на 17-му тижні, кількість тижнів на виконання – 7, захист на 24-му тижні.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты