Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРОПЕДЕВТИКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ. МОДУЛЬ №1: «Будова зубів та препарування каріозних порожнин»
МОДУЛЬ №1: «Будова зубів та препарування каріозних порожнин»

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №1: «Анатомо-гістологічні та клініко-топографічні особливості будови зубів»

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5: «Слина, ротова рідина: склад, властивості, функції»

Тривалість заняття – 2 години.

Місце проведення – фантомна залу кафедри терапевтичної стоматології.

Забезпечення: методична розробка, таблиці, слайди.

Позначка практичного заняття:

Загальна: вивчити склад, властивості, функції слини та ротової рідини.

Конкретна:

1. вивчити склад слини та ротової рідини;

2. вивчити властивості слини та ротової рідини;

3. вивчити функції слини та ротової рідини;

4. навчитись аналізувати склад слини та ротової рідини;

5. навчитись аналізувати вплив функції слинних залоз та складу слини на стан твердих тканин зуба.

 

Завдання на формування початкового рівня знань:

1. знаті ембріогенез органів ротової порожнини.

2. знаті топографію тканин та утворень зуба.

3. знаті гістологічну будову та фізіологічні особливості твердих і м'яких тканин зуба та навколозубних тканин.

 

Література до вхідного (початкового) рівня знань:

1. Лекції, що читаються на кафедрах терапевтичної стоматології, нормальної анатомії, фізіології, гістології, біохімії.

2. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації у двох томах / За ред. професора А.К. Ніколішина. - Т.І. – Полтава: «Дивосвіт», 2005. - 392 с.

3. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф.,Несін О.Ф. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. - К.: Здоров'я, 2001. - Т. 1. - 392 с.

4. Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека: Учебное пособие. - Спб: «Специальная литература», 1998. - 248 с.

 

Завдання для контролю вхідного (початкового) рівня знань:

Завдання Рівень Еталони відповідей
Яке значення рН слини є критичним, при якому зберігається функція буферної системи слини? І а) 3,5-4,5 б) 6,5-7,0 в) 5,5-6,5 + г) 4,5-5,5 д) 7,0-7,5
Чи є у слині компоненти гематогенного походження? I + а) так б) ні

Питання, що підлягають вивченню на практичному занятті:

1. Склад слини та ротової рідини.

2. Властивості слини та ротової рідини.

3. Функції слини та ротової рідини.

4. Вплив складу слини та ротової рідини на стан твердих тканин зуба.


Література:

Основна:

1. Лекції завідувача кафедри терапевтичної стоматологiї буд.м.н., професора Кулигiно( В.М.

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф.,Несін О.Ф. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. - К.: Здоров'я, 2001. - Т. 1. - 392 с.

3. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації у двох томах / За ред. професора А.К. Ніколішина. - Т.І. – Полтава: «Дивосвіт», 2005. - 392 с.

Додаткова:

1. Боровский Е.В. и соавт. Терапевтическая стоматология. - М. “Медицина”, 1998.- с. 14-45.

2. Пульпит: учебно-методическое пособие. - Винница, 1997. - с. 5-7, 14-16.

 

Органiзацiйна структура заняття:

Організаційна частина 2 хв.
Контроль вихідного рівня знань 5 хв.
Теоретичне опитування та обговорення питань по темі практичного заняття 15 хв.
Демонстрація наочного матеріалу за темою 10 хв.
Самостійна робота по засвоєнню тими 35 хв.
Контроль кінцевого рівня знань студента та оцінювання успішності 20 хв.
Завдання для самостійної роботи 3 хв.

Конвертація в бали традиційних оцінок:

«5» «4» «3» «2»

Графологічна структура теми:


Поделиться:

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 99; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты