Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПРОПЕДЕВТИКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ. МОДУЛЬ №1: «Будова зубів та препарування каріозних порожнин»
Читайте также:
  1. ПРОПЕДЕВТИКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
  2. ПРОПЕДЕВТИКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
  3. Тестовые задания для экзамена по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» для факультета «Общая медицина» 3курс 500 вопросов
  4. Тестовые задания для экзамена по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» для факультета «Общая медицина» 3курс 500 вопросов на казахском языке

МОДУЛЬ №1: «Будова зубів та препарування каріозних порожнин»

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №1: «Анатомо-гістологічні та клініко-топографічні особливості будови зубів»

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6: «Зубні формули. Ознаки зубів. Клініко-анатомічні особливості різців верхньої та нижньої щелепи»

Тривалість заняття – 2 години.

Місце проведення – фантомна залу кафедри терапевтичної стоматології.

Забезпечення: методична розробка, таблиці, слайди, макети і муляжі зубів.

Мета практичного заняття:

Загальна: вивчити зубні формули, ознаки зубів, клініко-анатомічні особливості різців верхньої та нижньої щелепи.

Конкретна:

1. вивчити клініко-анатомічні особливості будови різців;

2. вивчити топографію порожнини зуба і кореневих каналів різців;

3. навчитись записувати зубну формулу;

4. навчитись аналізувати клініко-анатомічні особливості будови різців;

5. навчитись пояснювати використання особливостей будови та ознак зубів для визначення належності зубів до лівої чи правої сторони, верхньої чи нижньої щелепи.

 

Завдання на формування початкового рівня знань:

1. знати топографо-анатомічну будову зубів.

2. знати гістологічну будову, біохімічний склад, фізіологію твердих тканин зуба.

3. знати ембріогенез органів ротової порожнини.

 

Література:

1. Лекції, що читаються на кафедрах терапевтичної стоматології, нормальної анатомії, фізіології, гістології, біохімії.

2. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації у двох томах / За ред. професора А.К. Ніколішина. - Т.І. – Полтава: «Дивосвіт», 2005. - 392 с.

3. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несін О.Ф. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. - К.: Здоров'я, 2001. - Т. 1. - 392 с.

4. Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека: Учебное пособие. - Спб: «Специальная литература», 1998. - 248 с.

 

Завдання для контролю вихідного рівня знань:

Задача Рівень Еталони відповідей
Коронки яких різців найвужчі? І а) медіальних верхніх б) латеральних нижніх в) латеральних верхніх + г) медіальних нижніх
Чи властива ознака відхилення кореня для верхніх різців? І + а) так б) ні в) зворотня

 Питання, що підлягають вивченню на практичному занятті:

1. Формули зубів. Ознаки зубів.

2. Клініко-анатомічні особливості будови різців.

3. Особливості будови порожнини зуба і кореневих каналів різців.

4. Ознаки, за якими визначається приналежність різців до верхньої чи нижньої щелепи, правої чи лівої її половини.

 

Література:

Основна:

1. Лекції завідувача кафедри терапевтичної стоматологiї буд.м.н., професора Кулигiно( В.М.

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф.,Несін О.Ф. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. - К.: Здоров'я, 2001. - Т. 1. - 392 с.

3. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації у двох томах / За ред. професора А.К. Ніколішина. - Т.І. – Полтава: «Дивосвіт», 2005. - 392 с.

Додаткова:

1. Магид Е.А., Мухин Н.А., Маслак Е.Е. Фантомный курс терапевтической стоматологии. Атлас. – М. “Медицина”, 1996. – с. 62-98, 102-106.

2. Боровский Е.В. и соавт. Терапевтическая стоматология.–М. “Медицина”, 1998.– с. 14-45.3. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача – Полтава, 1998.

4. Боровский Е.В., Жохова Н.С. Эндодонтическое лечение – Москва, 1997.

5. Стивен Коэн, Ричард Бернс Эндодонтия – Санкт-Петербург, “Інтер-лайн”, 2000.

 

Органiзацiйна структура заняття:

Організаційна частина 2 хв.
Контроль вихідного рівня знань 5 хв.
Теоретичне опитування та обговорення питань по темі практичного заняття 15 хв.
Демонстрація наочного матеріалу за темою 10 хв.
Самостійна робота по засвоєнню тими 35 хв.
Контроль кінцевого рівня знань студента та оцінювання успішності 20 хв.
Завдання для самостійної роботи 3 хв.

Конвертація в бали традиційних оцінок:

«5» «4» «3» «2»

 

СХЕМА ООД ЗА ТЕМОЮ:


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 19; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты