Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКлініко-анатомічні особливості будови різців.
Читайте также:
  1. А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
  2. А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
  3. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
  4. Б) офіційна підтримка курсу «перебудови» та фактичне блокування реформаторських кроків союзного партійного керівництва
  5. Б) Показники маршу. Особливості здійснення маршу зимою, в горах, зміст бойового наказу
  6. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  7. Висвітліть особливості вивільнення персоналу. Розкрийте сутність та причини плинності персоналу.
  8. Висвітліть особливості організації мотивації та стимулювання персоналу організації.
  9. Висвітліть особливості організації професійної підготовки працівників.
  10. Глава 6 - Землі житлової та громадської забудови
Зуби, що вивчаються Клініко-анатомічна будова Будова порожнини зуба і кореневих каналів
Центральні різці верхньої щелепи Оглянути зуб – найбільший з різців. Ко­ронка долотоподібної форми, сплющена у вестибуло-ораль­ному на­прямку. Ріжучий край не­стертих зу­бів має 3 горбки. Вести­булярна по­верхня коронки опукла, дві ледь по­мітні борозенки ідуть від центральної частини ко­ронки до ріжучого краю і закінчу­ються між його горбиками. Піднебін­на поверхня увігнута, має зубний гор­бик, який іноді нагадує повздовжній валик. Корінь конусопо­дібний, сплю­щений в медіодистально­му напрямку. На ендодонтичному фантомі огля­нути порожнину зуба – вона повторює форму коронки, біля ріжучого краю має вигляд щілини, спрямова­ної у медіо­дистальному напрямку. В склепінні її є 2 невеликих заглиб­лення відповідно кутів корон­ки. На таблицях і малюн­ках роз­глянути бу­дову кореневого ка­налу – коронкова порожнина, звужуючись, переходить в прямий широкий, добре прохідний кореневий канал (найчастіше І типу за Бренком), вер­хівковий отвір найчастіше один.
Бокові різці верхньої щелепи Оглянути зуб – редукуючий за походженням, тому форма і розміри значно варіюють (іноді зуб зовсім відсутній). Менший за розміром, чим центральний різець, має долотоподібну форму коронки. На нестертому ріжучому краї є 3 горбики. Губна поверхня коронки опукла, язикова – ввігнута. Оглянути язикову поверхню – виявити горбик і зубні валики, які в пришийковій ділянці сходяться, утворюючи трикутник, на верхівці якого розташована сліпа ямка. Корінь один, сплющений в медіодистальному напрямку. На ендодонтичному фантомі оглянути порожнину зуба – вона повторює форму коронки, сплющена у вестибуло-оральному на­прямку, має за­глиб­лення відповідно горбиків рі­жучого краю, найширша в ділянці шийки зуба. На таблицях і малюнках розглянути будову корене­вого каналу – коронкова порожнина поступово переходить в один корене­вий канал, на перерізі овальної форми, витягнутий у вестибуло-оральному напрямку (І тип за Брен­ком), найчастіше закінчується 1 апі­кальним отвором.
Центральні різці нижньої щелепи Оглянути зуб – найменший за розмі­ром. Долотоподібна вузька коронка висока, вестибулярна поверхня її опукла, язикова – увігнута з ледь по­мітним емалевим валиком. На нестер­тому ріжучому краї є 3 горбки. Біля ріжучого краю на вестибулярній по­верхні помітні дві вертикальні боро­зенки. Корінь один, невеликий, сплюснутий в медіодистальному на­прямку. На ендодонтичному фантомі огляну­ти порожнину зуба – вона повторює форму коронки, має вигляд щілини з за­глибленнями відповідно горбиків рі­жучого краю. На таблицях і малюн­ках розглянути будову кореневого каналу – коронко­ва порожнина, зву­жуючись, перехо­дить в один вузький щілинопо­дібний кореневий канал, овальної форми на перерізі, сплю-щений в ме­діодисталь­ному напрямку, важко про­хідний. У 60% має форму каналів І типу, у 35% – ІІ, у 5% – ІІІ.
Бокові різці нижньої щелепи Оглянути зуб – має долотоподібну вузьку коронку, опуклу з вестибулярного боку, ввігнуту – з язикового. На вестибулярній поверхні є невеликі повздовжні валики, які у нещодавно прорізаного зуба закінчуються на ріжучому краї трьома горбиками. На язиковій поверхні в пришийковій ділянці є емалевий валик. Корінь один, прямий, сплющений з боків, з повздовжніми борозенками. На ендодонтичному фантомі оглянути порожнину зуба – має вигляд вузької щілини зі заглибленнями відповідно горбиків ріжучого краю. На таблицях і малюнках розглянути будову кореневого каналу – коронкова порожнина, звужуючись, переходить в один вузький щілиноподібний важко прохідний кореневий канал. У 55% спостерігаються канали І типу, у 38% – ІІ, у 7% – ІІІ.

 Графологічна структура теми:
Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 28; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты