Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОзнаки приналежності зубів, що виявляються на різцях.

Читайте также:
 1. Біржова угода: смисловий зміст, умови, реєстрація на біржі, основні ознаки.
 2. Головні ознаки проекту
 3. Громадянське суспільство: поняття, структура, ознаки
 4. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ: ЇХ ОЗНАКИ, ХАРАКТЕРИСТИКА І ВИДИ
 5. Діагностичні ознаки ССД
 6. Загальна характеристика права:поняття,функції,ознаки,та соціальна цінність права.
 7. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ. СУТНІСТЬ І ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ
 8. І і СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
 9. Інформаційне суспільство як етап цивілізаційного розвитку людства. Його головні ознаки.
 10. Класифікація податків, її ознаки.
Зуби Ознаки зубів
кута коронки кривизни коронки апроксимальних поверхонь відхилення кореня
11, 21 ++ ++ ++ +-
12, 22 ++ ++ ++ +-
41, 31 -- -- -- --
42, 32 +- -- +- --

Короткий зміст теми:

Зубна система людини належить до дифіодонтної (зі зміною прикусу): молочний прикус, що складається з 20 зубів, змінюється постійним прикусом з 32 зубів. Постійні зуби прийнято позначати клінічною формулою, за якою кожний зуб верхньої і нижньої щелеп справа і зліва має свій порядковий номер від середньої лінії:

 

 

Існує декілька варіантів запису зубної формули: схема Зігманді, американська та міжнародна. Спільною ознакою всіх зубних формул є поділ зубної системи на чотири квадранти.

Згідно схеми Зігманді постійні зуби позначаються арабськими цифрами, молочні – римськими, відлік починається від першого різця, квадрант позначається кутиками:

1 ÷, ç 1 , ̅̅̅̅̅1̅̅ ê, ÷ ̅1̅̅ .

За американською схемою відлік зубів починається від верхнього правого третього моляра до нижнього правого третього моляра:

 

 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) у 1970 році запропонована міжнародна схема запису формули зубів. Крім того, що кожний зуб має своє цифрове позначення, цифрами позначений також кожний квадрант:

 

Постійний прикус

 

Тимчасовий прикус

 Згідно міжнародної схеми до номера квадранта додається номер зуба, і зубна формула має наступний вигляд:

 

 

Анатомічна формула зубів постійного прикусу – 2.1.2.3 (2 різці, 1 ікло, 2 премоляри, 3 моляри на кожному боці щелеп).

Анатомічні особливості будови зубів дозволяють визначити їх приналежність до верхньої чи нижньої щелепи, до правого чи лівого боку за рядом ознак: ознака кута коронки, ознака кривизни коронки, ознака апроксимальної поверхні, ознака відхилення кореня.

Для найбільш раціонального лікування зубів лікар-стоматолог повинен добре знати анатомічну будову зубів, а також топографію порожнини зуба і кореневих каналів зубів.

Довжина зубів (в мм) по Кастеллі (1965 р.):

 

Зуби Верхня щелепа Нижня щелепа
Центральний різець
Латеральний різець

 Довжина коренів (в мм) по В.А. Наумову (1965):

Зуби Верхня щелепа Нижня щелепа
Центральний різець 13,3 12,0
Латеральний різець 12,9 13,9

 

Типи кореневих каналів в однокореневих зубах (Бренк, 1982):

 • І тип – зуби, які мають 1 кореневий канал по всій довжині до верхівки.
 • ІІ тип – зуби, які мають 2 кореневі канали, що в ділянці верхівки з’єднуються і закінчуються одним кореневим каналом.
 • ІІІ тип – зуби, які мають 2 кореневі канали по всій довжині і закінчуються 2-ма верхівковими отворами.
 • IV тип – зуби, які мають 1 кореневий канал, що розгалужується і закінчується в апікальній частині 2-ма самостійними каналами з окремими апікальними отворами.
 • Інші варіанти будови зубів, на думку Бренка, зустрічаються рідко. Дуже рідко зустрічається наявність 2-х каналів з різною кількістю відгалужень між ними, або розгалуження кореневого каналу у вигляді дельти в ділянці верхівки кореня.

 

Ймовірність додаткових каналів (%) по Bekland, 1994:

 

канали канали канали канал Формула зуба канал канали канали канали
Нижня щелепа Верхня щелепа
- - - - -
- - - - -

 

Студент повинен знати:

1. клініко-анатомічні особливості будови різців;

2. топографію порожнини зуба і кореневих каналів різців;

3. зубні формули, ознаки зубів.

 

Студент повинен вміти:

1. записувати зубну формулу;

2. аналізувати клініко-анатомічні особливості будови різців;

3. пояснювати використання особливостей будови та ознак зубів для визначення належності зубів до лівої чи правої сторони, верхньої чи нижньої щелепи.

 

Завдання для самоконтролю знань-умінь:

1 рівень складності (α=І)

1. Згідно міжнародної схеми запису зубної формули (ВООЗ) 38 зуб – це:

а) третій моляр верхньої щелепи справа

б) другий моляр нижньої щелепи зліва

в) третій моляр нижньої щелепи зліва

г) перший премоляр нижньої щелепи справа

д) другий премоляр нижньої щелепи зліва

2. У яких різцях найкраще виявляється ознака відхилення кореня?

а) медіальних верхніх

б) медіальних нижніх

в) латеральних верхніх

г) латеральних нижніх

д) на різцях ця ознака виражена слабко

2 рівень складності (α=ІІ)

3. Що із нижчевказаного притаманне центральним нижнім різцям?

а) мають добре виражені ознаки приналежності зубів

б) найменші з усіх різців за розміром

в) ознаки приналежності зубів практично не визначаються

г) мають добре виражену сліпу ямку

д) мають добре виражений зубний горбик

4. Виберіть з переліку зубів, записаних за міжнародньою схемою запису зубної формули, центральні різці:

а) 13

б) 11

в) 12

г) 41

д) 42

3 рівень складності (α=ІІІ)

Задача №1.

Коронка зуба має долотоподібну форму, вестибулярна поверхня опукла, має 2 борозенки. Оральна поверхня ввігнута, має трикутну форму з заглибленням за рахунок надмірного розвитку зубного горбика і зубних валиків. Всі ознаки зубів добре виражені. Корінь один, сплющений в медіо-латеральному напрямку. Щілиноподібна коренева порожнина трансформується в кореневий канал, овальний на розрізі. Який зуб має таку форму?

Задача №2.

Лікар виявив каріозну порожнину у 2-му премолярі нижньої щелепи справа. Як позначається цей зуб за схемою Зігманді та за міжнародною схемою?

 

Еталони відповідей:

1 рівень складності (α=І)

1. Правильна відповідь: в).

2. Правильна відповідь: в).

2 рівень складності (α=ІІ)

3. Правильні відповіді: б), в).

4. Правильні відповіді: б), г).

3 рівень складності (α=ІІІ)

Задача №1.

Таку форму мають латеральні (бокові) різці верхньої щелепи.

Задача №2.

Другий правий премоляр нижньої щелепи позначається за схемою Зігманді ̅̅̅5̅̅ ̅½ зуб, а за міжнародною – 45 зуб.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Замалювати різці верхньої і нижньої щелеп.

2. Замалювати ознаки зубів на різцях верхньої і нижньої щелеп.

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 28; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Клініко-анатомічні особливості будови різців. | Преформация и эпигенез
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты