Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОхоронний;
4) Обмежувальний;

5) Спостережний;

6) Купівлі-продажу.

#3

 

 

№ 1604, 17, 1, 1, 60

Землі історико-культурного призначення можуть перебувати:

1) виключно у державній власності;

2) у державній і комунальній власності;

3) у колективній власності;

4) у державній, комунальній та приватній власності;

5) у комунальній та приватній власності;

6) виключно у комунальній власності.

#4

 

№ 1605, 17, 1, 1, 60

Навколо історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій, музеїв просто неба, меморіальних музеїв-садиб, пам'яток культурної спадщини, їх комплексів (ансамблів) встановлюються:1)зони охорони пам'яток;2)зони санітарної охорони;3)зони гірничо – санітарної охорони;4)захисні зони;5)зони спостережень;6)зони обмежень. #1

№ 1606, 17, 1, 1, 60

Земельні ділянки, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщининалежать до земель:1)історико-культурного призначення;2)природно-заповідного фонду;3)рекреаційного призначення;4)оздоровчого призначення;5)житлової і громадської забудови;6)лісогосподарського призначення.#1

№ 1607, 17, 1, 1, 60

Земельні ділянки, на яких розташовані історико-культурні заповідні території належать до земель:1)історико-культурного призначення;2)природно-заповідного фонду;3)рекреаційного призначення;4)оздоровчого призначення;5)житлової і громадської забудови;6)лісогосподарського призначення.#1

№ 1608, 17, 1, 1, 60

Земельні ділянки, на яких розташовані охоронювані археологічні території належать до земель:1)історико-культурного призначення;2)природно-заповідного фонду;3)рекреаційного призначення;4)оздоровчого призначення;5)житлової і громадської забудови;6)лісогосподарського призначення.#1

№ 1609, 17, 1, 1, 60

Земельні ділянки, на яких розташовані музеї просто неба належать до земель:1)історико-культурного призначення;2)природно-заповідного фонду;3)рекреаційного призначення;4)оздоровчого призначення;5)житлової і громадської забудови;6)лісогосподарського призначення.#1

№ 1610, 17, 1, 1, 60

Земельні ділянки, на яких розташовані меморіальні музеї-садибиналежать до земель:1)історико-культурного призначення;2)природно-заповідного фонду;3)рекреаційного призначення;4)оздоровчого призначення;5)житлової і громадської забудови;6)лісогосподарського призначення.#1

№ 1611, 17, 1, 1, 60До земель історико-культурного призначення належать землі, на яких розташовані:1)історико-культурні заповідні території;2)музеї просто неба;3)нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства;4)стаціонарні і наметові туристично-оздоровчі табори;5)яхти – клуби;6)парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.#12

№ 1612, 17, 1, 1, 60

Об'єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України є:1)пам'яткою культурної спадщини;2)парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва;3)заповідним урочищем;4)охоронною зоною пам’ятки;5)пам’яткою природи;6)природно-заповідною пам’яткою. (Про охорону культурної спадщини)#1

№ 1613, 17, 1, 1, 60

Назвіть відповіді, в яких правильно визначено нормативно – правові акти, що ???? використання земель історико-культурного призначення:1)Закон України «Про охорону культурної спадщини»;2)Закон України «Про музеї та музейну справу»;3)Закон України «Про курорти»;4)Закон України «Про землі історико-культурного призначення»;5)Закон України «Про природно-заповідний фонд»;6)Закон України «Про охорону земель».#12

№ 1614, 17, 1, 1, 60Топографічно визначені території чи водні об'єкти, в яких містяться об'єкти культурної спадщини або можлива їх наявність можуть оголошуватися рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини:1)охоронюваними археологічними територіями;2)заповідним урочищем;3)зоною гірничо-санітарної охорони;4)зоною санітарної охорони;5)зоною спостережень;6)зоною обмежень.(про охорону культурної спадщини)#1

№ 1615, 17, 1, 1, 60

Комплекс (ансамбль) пам'яток з усією сукупністю компонентів, що становить культурну, історичну та наукову цінність, просторово, планувально і функціонально виділений у структурі населеного пункту або локалізований поза його межами, може бути оголошений:1)історико-культурним заповідником;2)пам’яткою природи;3)заповідним урочищем;4)охоронною зоною пам’ятки;5)охоронюваною археологічною територією;6)зоною обмежень.#1

№ 1616, 17, 1, 1, 60

Історично сформована територія, в межах якої збереглася значна кількість об'єктів культурної спадщини оголошується:1)історико-культурною заповідною територією;2)охоронюваною археологічною територією;3)пам’яткою природи;4)заповідним урочищем;5)історико-культурним заповідником;6)зоною обмежень.#1

№ 1617, 17, 1, 1, 60

Встановлення зон охорони пам'яток та затвердження меж історичних ареалів населених місць не може бути підставою для:1)примусового вилучення з володіння (користування) земельних ділянок у юридичних та фізичних осіб за умов дотримання землевласниками та землекористувачами правил використання земель історико-культурного призначення;2)примусового викупу з володіння (користування) земельних ділянок у юридичних та фізичних осіб за умов дотримання землевласниками та землекористувачами правил використання земель історико-культурного
призначення;3)примусової конфіскації з володіння (користування) земельних ділянок у юридичних та фізичних осіб за умов дотримання землевласниками та землекористувачами правил використання земель історико-культурного призначення;4)примусового перенесення з володіння (користування) земельних ділянок у юридичних та фізичних осіб за умов дотримання землевласниками та землекористувачами правил використання земель історико-культурного призначення;5)примусового вилучення з володіння (користування) земельних ділянок у юридичних та фізичних осіб;6)примусового вилучення з володіння (користування) земельних ділянок у юридичних та фізичних осіб за умов дотримання землевласниками та землекористувачами правил використання земель природно-заповідного фонду;#1

№ 1618, 17, 1, 1, 60Проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки здійснюються 1)за дозволом центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини;2)за умови реєстрації цього дозволу у відповідному органі охорони культурної спадщини;3)за дозволом центрального органу виконавчої влади у сфері охорони природи;4)за дозволом спеціалізованих органів Держкомзему;5)за умови реєстрації у відповідному органі Держкомзему;6)за дозволом Верховної Ради України.#12

№ 1619, 17, 1, 1, 60

Державна служба з питань національної культурної спадщини:1)є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства культури і туризму;2)є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства охорони памяток;3)видає дозволи на проведення розкопок, дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею;4)видає дозволи на знесення заповідних урочищ;5)є урядовим органом державного управління, що діє у складі Держкомзему;6)визначає напрями політики охорони земель.#13

№ 1620, 17, 1, 1, 60

Територія, відведена для музею, підлягає:1)просторово-функціональному зонуванню;2)просторовому зонуванню;3)земельному відводу;4)гірничому відводу;5)ландшафтному зонуванню;6)просторово-функціональному затвердженню.#1

№ 1621, 17, 1, 1, 60

На території, відведеній для музею, згідно із статутом музею може бути виділено зони: 1)заповідна - для зберігання і охорони найбільш цінних історико-культурних, меморіальних комплексів та окремих об'єктів; 2) експозиційна - для стаціонарного демонстрування великогабаритних музейних предметів і використання в культурно-пізнавальних цілях;3)заповідна - для стаціонарного демонстрування великогабаритних музейних предметів і використання в культурно-пізнавальних цілях;4)заповідна - для проведення науково-дослідної роботи;5)зона природних ландшафтів;6)буферна зона - для проведення науково-дослідної роботи.#12

№ 1622, 17, 1, 1, 60

На території, відведеній для музею, згідно із статутом музею може бути виділено зони: 1)наукова;2)рекреаційна;3)експонатна;4)зона обмежень;5)зона спостережень;6)оздоровча. (Про музеї та музейну справу)#12

№ 1623, 17, 1, 1, 60

Частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних копалин та цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин є:1)гірничим відводом;2)промисловою частиною;3)смугою відведення;4)округом санітарної охорони;5)охоронною зоною;6)захисною зоною.#1

№ 1624, 17, 1, 1, 60

Плата за користування надрами справляється у вигляді:
1)плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
2)плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
3)рентної плати за видобуток вугілля;4)рентної плати за видобуток алмазів;5)рентної плати за видобуток торфу;6)плати за користування землями охоронної зони.#12

№ 1625, 17, 1, 1, 60

Плата за користування надрами:1)встановлюються Податковим кодексом України;2) справляється відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції";3) зараховується до державного і місцевих бюджетів згідно з Податковим кодексом України;4)встановлюється Бюджетним кодексом України;5)встановлюється Земельним кодексом України;6)встановлюється Лісовим кодексом України.

#12

№ 1701, 18, 1, 1, 60

Громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади можуть передаватися у власність:

1) замкнені земельні ділянки лісогосподарського призначення загальною площею до 5 гектарів у складі угідь фермерських господарств;

2) замкнені земельні ділянки лісогосподарського призначення загальною площею до 3 гектарів у складі угідь фермерських господарств;

3) замкнені земельні ділянки лісового фонду загальною площею до 5 гектарів у складі мисливських угідь;

4) замкнені земельні ділянки лісового фонду загальною площею до 3 гектарів у складі мисливських угідь;

5) земельні ділянки лісового фонду для виробничих потреб;

6) земельні ділянки лісового фонду для лісогосподарських потреб.

#1

 

№ 1702, 18, 1, 1, 60

Земельні ділянки лісогосподарського призначення за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються спеціалізованим державним або комунальним лісогосподарським підприємствам:

1) у приватну власність;

2) у колективну власність;

3) у комунальну власність;

4) на умовах оренди;

5) у постійне користування;

6) у тимчасове користування.

#5

 

№ 1703, 18, 1, 1, 60

Земельна ділянка лісового фонду України з визначеними межами, яка надається або вилучається у землекористувача чи власника земельної ділянки для ведення лісового господарства або інших суспільних потреб відповідно до земельного законодавства це:

1) ліс;

2) земельна лісова ділянка;

3) лісові угіддя;

4) лісовий фонд;

5) лісові насадження;

6) лісовий фонд України.

#2

 

№ 1704, 18, 1, 1, 60

До земель лісогосподарського призначення належать:

1) лісові землі, на яких розташовані лісові ділянки;

2) землі, зайняті зеленими насадженнями в межах населених пунктів, які не віднесені в установленому порядку до лісів;

3) землі, зайняті водами й болотами, які надані для потреб лісового господарства;

4) землі зайняті окремими деревами і групами дерев на садових ділянках;

5) землі під захисними насадженнями лінійного типу менше 0,1 гектара;

6) землі з полезахисними смугами.

#13

 

№ 1705, 18, 1, 1, 60

Документом, що посвідчує право приватної власності на ліси є:

1) державний акт на право власності на ліс;

2) державний акт на право власності на землю, виданий на відповідну земельну ділянку;

3) державний акт на право власності на дерева;

4) рішення відповідної ради про передачу лісу у власність;

5) рішення відповідної ради про передачу земельної ділянки, на якій знаходиться ліс у власність;

6) рішення відповідного компетентного органу лісового господарства.

#2

 

№ 1706, 18, 1, 1, 60

Державний лісовий кадастр ведеться на основі:

1) Червоної книги України;

2) Зеленої книги України;

3) державного кадастру тваринного світу;


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты