Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНа судноплавних водних шляхах;

Читайте также:
  1. Забруднення водних ресурсів
  2. Кислотно-основне титрування у неводних середовищах
  3. Особливості використання водних ресурсів та надр у сільському господарстві
  4. Підвищення ефективності рекреаційного використання водних об'єктів
  5. ПОДОЛАННЯ ВОДНИХ ПЕРЕШКОД

2) Для здійснення природоохоронних заходів;

3) Для обмеження господарської діяльності;

4) З рекреаційною метою;

5) Для проведення робіт, пов’язаних із судноплавством;

6) Для господарських потреб.

#15

 

№ 1824, 19, 1, 1, 60

В яких відповідях правильно вказано, які роботи можуть проводитися на земельних ділянках дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об’єктів:

1) Пов’язані з будівництвом гідротехнічних споруд;

2) Пов’язані з будівництвом об’єктів загального користування;

3) Пов’язані з прокладанням кабелів;

4) Пов’язані з прокладанням автомобільних доріг;

5) Пов’язані з прокладанням залізничних доріг;

6) Пов’язані з прокладанням ліній електропередач.

#13

 

№ 1825, 19, 1, 1, 60

Орендодавцями водних об’єктів (їх частин) місцевого значення є:

1) Районні державні адміністрації;

2) Обласні державні адміністрації;

3) Районні ради;

4) Обласні ради;

5) Сільські, селищні ради;

6) Міські ради.

#4

 

№ 1826, 19, 1, 1, 60

До земель водного фонду належать землі, зайняті: 1)гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами;2)прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм;3)прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, зайняті лісами;4)островами, вкриті лісовою рослинністю;5)засобами навігаційного призначення;6)заплавні землі.#12

№ 1827, 19, 1, 1, 60

Власники на своїх земельних ділянках:1)можуть у встановленому порядку створювати рибогосподарські водойми;2)можуть у встановленому порядку створювати протиерозійні та інші штучні водойми;3)не можуть створювати штучних водойм;4)не можуть створювати протиерозійні водойми;5)можуть створювати штучні водойми лише обсягом до 1 гектара;6)не можуть створювати рибогосподарські водойми.#12

№ 1828, 19, 1, 1, 60

Використання земельних ділянок водного фонду для рибальства здійснюється:1)за згодою їх власників;2)за погодженням із землекористувачами;3)за згодою територіального органу Держкомзему;4)за спеціальним дозволом Держкомзему;5)за рішенням Держкомзему;6)за рішенням органу охорони водних ресурсів.#12

№ 1829, 19, 1, 1, 60

Прибережні захисні смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів:1)встановлюється шириною не менше двох кілометрів від урізу води;2)встановлюються за окремими проектами землеустрою;3)встановлюється гірничим відводом;4)встановлюється шириною не менше трьох кілометрів від урізу води;5)встановлюється шириною не менше двох метрів від урізу води;6)не встановлюється.#12

№ 1830, 19, 1, 1, 60Прибережні захисні смуги є:1)природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності;2)захисною територією;3)охоронюваною археологічною територією;4)заповідною зоною річок і водойм;5)зоною антропогенних ландшафтів річок і водойм;6)зоною гірничо-санітарної охорони.#1

№ 1831, 19, 1, 1, 60

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється: 1)зберігання та застосування пестицидів і добрив; 2)садівництво та городництво;3)підготовка грунту для залуження і залісення;4)будівництво гідротехнічних споруд;5)будівництво гідрометричних та лінійних споруд;6)вільний прохід по території.#12

№ 1832, 19, 1, 1, 60

Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель, крім:1)земель морського транспорту;2)земель річкового транспорту;3)земель судноплавного транспорту;4)земель трубопровідного траспорту;5)земель водного транспорту;6)земель природно-заповідного фонду.#1

№ 1833, 19, 1, 1, 60Межі встановлених прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються у:1)документації з землеустрою;2)кадастрових планах земельних ділянок;3)у сільськобудівній документації;4)будівельному паспорті;5)схемах-планах земельної ділянки;6)державному акті на земельну ділянку.#12

№ 1834, 19, 1, 1, 60

У межах пляжної зони прибережних захисних смуг забороняється будівництво будь-яких споруд, крім:1)гідротехнічних споруд;2)гідрометричних та лінійних споруд;3)закладів легкої промисловості;4)закладів громадського харчування;5)закладів фізичної культури та спорту;6)іподромів.#12

№ 1835 19, 1, 1, 60

На судноплавних водних шляхах за межами населених пунктів для проведення робіт, пов'язаних з судноплавством, встановлюються:1)берегові смуги;2)смуги відведення;3)прибережні захисні смуги;4)поля фільтрації;5)природоохоронні території;

6)зона санітарної охорони.

#1

№ 1901, 20, 1, 1, 60

У якій відповіді (відповідях) правильно вказано поняття земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення:

1) землі, що перебувають у власності фізичних осіб і використовуються за призначенням;

2) земельні ділянки, що знаходяться під об’єктами відповідного призначення;

3) земельні ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності;

4) земельні ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам для здійснення відповідної діяльності;

5) землі, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб і використовуються ними за призначенням;

6) землі, надані в установленому порядку громадянам України, підприємствам, установам, організаціям для використанням за призначенням;

#3

 

№ 1902, 20, 1, 1, 60

У якій відповіді правильно визначено форми права власності, в яких можуть перебувати землі промисловості:

1) у виключній державній власності;

2) приватній, державній, колективній власності;

3) спільній власності;

4) державній, комунальній, приватній власності;

5) тільки у приватній власності;

6) державній і комунальній власності.

#4

 

№ 1903, 20, 1, 1, 60

Які з нищезазначених земель не належать до земель промисловості:

1) землі, на яких знаходяться об’єкти стаціонарної рекреації;

2) землі під торгово-промисловими ринками загального користування;

3) землі, надані для розміщення та експлуатації основних будівель промислових, гірничодобувних та інших підприємств;

4) землі, надані для експлуатації підсобних і допоміжних споруд підприємств;

5) землі, надані для транспортних та інших підприємств;

6) землі, на яких знаходяться під'їзні шляхи, інженерні мережі, адміністративно-побутові будівлі, інших споруди підприємств.

#12

 

№ 1904, 20, 1, 1, 60

У якій відповіді (відповідях) правильно вказано порядок визначення розмірів земельних ділянок, що відводяться під землі промисловості:

1) розмір визначається у договорі за домовленістю сторін;

2) визначаються відповідно до затверджених в установленому порядку державних норм і проектної документації;

3) розмір визначається відповідно до державних норм з урахуванням факторів забруднення навколишнього середовища об’єктами промисловості;

4) розмір визначається державними органами або органами місцевого самоврядування, з урахуванням потреб населеного пункту чи регіону;

5) відведення земельних ділянок здійснюється з урахуванням черговості їх освоєння;

6) визначаються відповідно до затверджених проектів рекультивації на визначених площах.

#2

 

№ 1905, 20, 1, 1, 60

Які із нищеперечислених земель не належать до земель транспорту:

1) землі, надані підприємствам залізничного, автомобільного транспорту для експлуатації, ремонту об’єктів транспорту;

2) землі, надані підприємствам, установам та організаціям дорожнього господарства;

3) землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд транспортних підприємств;

4) землі, надані підприємствам для розвитку об’єктів транспорту;

5) землі, що знаходяться під адміністративними установами транспортних організацій;

6) землі, надані підприємствам, установам та організаціям морського, річкового, авіаційного транспорту для ремонту об’єктів транспорту.

#3

 

№ 1906, 20, 1, 1, 60

В якій відповіді (відповідях) неправильно зазначено землі, що входять до земель залізничного транспорту:

1) землі смуг відведення залізниць;

2) землі під залізничним полотном та його облаштуванням;

3) землі під гідротехнічними спорудами і засобами навігаційної обстановки;

4) землі під станціями, пасажирськими вокзалами;

5) землі під усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства;

6) землі під захисними та укріплювальними насадженнями.

#3

 

№ 1907, 20, 1, 1, 60

У якій відповіді (відповідях) неправильно вказано землі, що належать до земель морського транспорту:

1) землі під берегоукріплювальними спорудами й насадженнями;

2) землі під портами з набережними, причалами, вокзалами, будівлями, об'єктами загальнопортового і комплексного обслуговування флоту;

3) берегові смуги на судноплавних водних шляхах за межами населених пунктів;

4) землі під гідротехнічними спорудами і засобами навігаційної обстановки;

5) землі під судноремонтними заводами, майстернями, базами, складами, радіоцентрами;

6) землі під службовими та культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, що обслуговують морський транспорт.

#13

 

№ 1908, 20, 1, 1, 60

Які із нищезазначених земель не належать до земель річкового транспорту:

1) землі під портами, спеціалізованими причалами, пристанями і затонами з усіма технічними спорудами та устаткуванням;

2) землі під пасажирськими вокзалами, павільйонами;

3) землі під будівлями, береговими навігаційними знаками та іншими спорудами для обслуговування водних шляхів;

4) землі прибережних захисних смуг рік;

5) берегові смуги на судноплавних водних шляхах за межами населених пунктів;

6) землі під судноверф'ями, відстійно-ремонтними пунктами.

#45

 

№ 1909, 20, 1, 1, 60

В якій відповіді (відповідях) названі землі, що не входять до земель автомобільного транспорту:

1) землі під автозаправними станціями;

2) землі під спорудами та устаткуванням енергетичного, паливороздавального господарства;

3) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку;

4) землі під лінійними виробничими спорудами, службово-технічними будівлями;

5) землі під транспортно-експедиційними підприємствами, авторемонтними заводами;

6) землі із захисними насадженнями.

#36

 

№ 1910, 20, 1, 1, 60

В якій відповіді (відповідях) неправильно вказано землі, що належать до земель дорожнього господарства:

1) землі під узбіччям, декоративним озелененням, захисними насадженнями;

2) землі, на яких знаходяться лінійні виробничі споруди, службово-технічні будівлі, що забезпечують роботу автомобільного транспорту;

3) землі під узбіччям, кюветами, мостами, тунелями, транспортними розв’язками;

4) землі, на яких розміщені жилі будинки та споруди дорожньої служби;

5) землі під станціями технічного обслуговування;

6) землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг.

#25

 

№ 1911, 20, 1, 1, 60

До земель авіаційного транспорту не належать:

1) землі під відокремленими спорудами об’єктів радіонавігації;

2) землі під державними навчальними закладами авіаційного транспорту;

3) землі під ремонтними заводами цивільної авіації;

4) землі, в радіусі 5 метрів від приаеродромної території;

5) землі під гідроаеродромами;

6) землі під службово-технічними територіями авіаційного транспорту.

#24

 

№ 1912, 20, 1, 1, 60

До земель трубопровідного транспорту належать:

1) земельні ділянки, надані під наземні і надземні трубопроводи;

2) земельні ділянки, через які проходять підземні трубопроводи;

3) земельні ділянки, на яких знаходяться охоронні зони підземних, наземних та надземних трубопроводів;

4) земельні ділянки, надані під наземні споруди підземних трубопроводів;

5) земельні ділянки, на яких розташовані під’їзні шляхи для трубопровідного транспорту;

6) побутові приміщення персоналу, що забезпечує роботу трубопровідного транспорту.

#14

 

№ 1913, 20, 1, 1, 60

Які зони встановлюються вздовж наземних, надземних і підземних трубопроводів:

1) пірні зони;

2) зони відведення;

3) наглядові зони;

4) захисні зони;

5) пожежоохоронні зони;

6) охоронні зони.

#6

 

№ 1914, 20, 1, 1, 60

В якій (их) із відповідей неправильно вказано землі, що належать до земель міського електротранспорту:

1) землі під об’єктами облаштування трамвайних колій;

2) землі під вагоноремонтними заводами;

3) землі під кабельними лініями зв’язку;

4) землі під канатними дорогами, електровитягами на гірськолижних курортах;

5) землі під спорудами енергетичного господарства;

6) землі під культурно-побутовими будівлями відомств міського електротранспорту.

#34

 

№ 1915, 20, 1, 1, 60

У яких із нижчезапропонованих відповідей правильно названо землі зв’язку:

1) земельні ділянки, під повітряними і кабельними телефонно-телеграфними лініями, а також надані під супутникові засоби зв’язку;

2) земельні ділянки, що знаходяться під будівлями та спорудами поштамптів, інших службово-технічних приміщень;

3) земельні ділянки, під об’єктами культурно-побутових будівель відомчих організацій, підприємств, установ;

4) землі під спорудами енергетичного господарства;

5) земельні ділянки під охоронними зонами;

6) земельні ділянки, на яких знаходяться захисні зони.

#1

 

№ 1916, 20, 1, 1, 60

Які зони знаходяться вздовж повітряних і підземних кабельних ліній зв'язку, а також навколо випромінювальних споруд телерадіостанцій:

1) опірні зони;

2) зони відведення;

3) наглядові зони;

4) охоронні зони;

5) радіорелейні лінії;

6) захисні зони.

#4

 

№ 1917, 20, 1, 1, 60

До складу земель енергетичної системи не належать землі, надані під:

1) атомні електростанції;

2) теплові електростанції;

3) радіорелейні лінії;

4) гідроелектростанції;

5) електростанції з використання енергії вітру і сонця;

6) повітряні і підземні кабельні лінії електропередачі.

#3

 

№ 1918, 20, 1, 1, 60

В якій (их) відповідях правильно названо зони, що встановлюються вздовж повітряних і підземних кабельних ліній електропередачі:

1) опірні зони;

2) зони забезпечення ;

3) радіаційні зони;

4) охоронні зони;

5) радіорелейні зони;

6) захисні зони.

#4

 

№ 1919, 20, 1, 1, 60

У якій відповіді правильно визначено форми права власності, в яких можуть перебувати землі оборони:

1) комунальній, колективній, державній власності;

2) приватній, державній, колективній власності;

3) приватній власності іноземних військових організацій;

4) державній, комунальній, приватній власності;

5) державній, комунальній власності;

6) колективній, державній, приватній, комунальній власності.

#5

 

№ 1920, 20, 1, 1, 60

На підходах до портів (каналів), мостових, кабельних і повітряних переходів, водозабірних та інших об’єктів відповідно до закону можуть встановлюватися:

1) захисні зони;

2) зони з особливим використанням земель;

3) охоронні зони;

4) санітарно-захисні зони;

5) обмеження у використанні земель;

6) заборони використання земель.

#5

 

№ 1921, 20, 1, 1, 60

Порядок встановлення та використання берегових смуг водних шляхів визначається:

1) адміністрацією річкового порту;

2) адміністрацією морського порту;

3) органами місцевого самоврядування;

4) місцевими державними адміністраціями;

5) Верховною Радою України;

6) Кабінетом Міністрів України.

#6

 

№ 1922, 20, 1, 1, 60

У відповідях під котрим номером вказані земельні ділянки, які переважно подаються для будівництва промислових підприємств, залізниць і автомобільних шляхів, ліній електропередачі та зв’язку, магістральних трубопроводів:

1) землі запасу;

2) землі населених пунктів;

3) несільськогосподарські угіддя;

4) землі громадської забудови;

5) сільськогосподарські угіддя;

6) сільськогосподарські угіддя гіршої якості.

#36

 

№ 1923, 20, 1, 1, 60

Лінії електропередачі і зв’язку та інші комунікації проводяться головним чином:

1) за межами населених пунктів;

2) в межах населених пунктів;

3) вздовж річок;

4) вздовж шляхів, трас;

5) на землях запасу;

6) на землях рекреаційного призначення.

#4

 

№ 1924, 20, 1, 1, 60

До земель державної власності, які не можуть передаватися у комунальну і приватну власність, належать:

1) землі трубопровідного транспорту;

2) землі атомної енергетики;

3) приаеродромні території;

4) землі космічної системи;

5) землі міського електротранспорту;

6) землі зв’язку.

#24

 

№ 1925, 20, 1, 1, 60

Суб’єктами використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення можуть бути:

1) підприємства, установи та організації;

2) громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства;

3) фізичні та юридичні особи;

4) громадяни України, підприємства, установи та організації;

5) лише фізичні особи;

6) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.

#1

 

№ 1926, 20, 1, 1, 60

Надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, проводиться після:

1) одержання спеціального дозволу на користування надрами;

2) надання гірничого відводу;


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 13; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Безоплатне використання громадянами вод для задоволення власних потреб; | Оформлення в установленому порядку прав користування надрами;
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.04 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты