Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОформлення в установленому порядку прав користування надрами;
Читайте также:
  1. Quot;Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу".
  2. А) допомозі Німеччини – застосуванню насильницьких методів наведення порядку та дисципліни
  3. Визначники 2–го порядку.
  4. Визначники 3–го порядку.
  5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
  6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОГО БАКАЛАВРСЬКОГО ПРОЕКТУ
  7. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
  8. Вимоги до оформлення індивідуальної роботи
  9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
  10. Вимоги до оформлення наукової роботи.

4) відновлення земель згідно із затвердженим проектом рекультивації на раніше відпрацьованих площах у встановлені строки;

5) отримання спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок;

6) прийняття рішення про надання земельної ділянки у користування.

#34

 

№ 1927, 20, 1, 1, 60

Землевласники та землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарського-питного водопостачання:

1) прісні підземні води до 20 метрів;

2) підземні води до 40 метрів;

3) підземні води, за умови що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 150 кубічних метрів на добу;

4) прісні підземні води, за умови що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів на добу;

5) прісні підземні води до 40 метрів;

6) підземні води, за умови що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів на добу.

#6

№ 1928, 20, 1, 1, 60

Місця і порядок проведення робіт, пов’язаних з видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурових та геологорозвідувальних робіт на земельних ділянках дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об’єктів визначаються відповідно до проектів, що погоджуються з:

1) державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геології;

2) місцевими радами;

3) Міністерством екології та природних ресурсів України;

4) Державною службою геології та надр України;

5) Державним агентством земельних ресурсів України;

6) Державним агентством водних ресурсів України.

#1

 

№ 1929, 20, 1, 1, 60

У якій (яких) відповіді (відповідях) правильно вказаний порядок визначення розмірів земельних ділянок, необхідних для розміщення військових частин та проведення ними постійної діяльності:

1) визначаються згідно із потребами на підставі затвердженої в установленому порядку проектно-технічної документації;2) визначаються відповідно до затверджених в установленому порядку державних норм і проектної документації;

3) розміри визначаються державними органами або органами місцевого самоврядування, з урахуванням потреб військових частин;

4) визначаються відповідно до державних норм;

5) визначаються на підставі затверджених в установленому порядку проектів;

6) визначаються на підставі затверджених в установленому порядку норм.

#1

 

№ 1930, 20, 1, 1, 60

Військовим частинам для виконання покладених на них функцій та завдань земельні ділянки надаються у:

1) приватну власність;

2) постійне користування;

3) тимчасове користування;

4) оренду;

5) концесію;

6) спільну власність.

#2

 

№ 1931, 20, 1, 1, 60

Особливості надання земельних ділянок військовим частинам під військові та інші оборонні об’єкти визначаються:

1) Міністром оборони України;

2) Верховною Радою України;

3) Президентом України;

4) Кабінетом Міністрів України;

5) відповідними державними адміністраціями;

6) Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

#4 

№ 1932, 20, 1, 1, 60

Навколо військових частин та оборонних об’єктів з метою забезпечення функціонування цих військових частин та об’єктів, збереження озброєння, військової техніки, іншого військового майна, охорони державного кордону України, захисту населення, господарських об’єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об’єктах можуть створюватися:


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты