Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНормативно-правові; 2) політичні; 3) економічні; 4) індивідуально-правові.
324. У відповідях під якими номерами правильно вказані види діяльнісних юридичних гарантій прав людини за суб’єктами:

1) політичні; 2) економічні; 3) правоохоронні; 4) судові.

325. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1) Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права; 2) Конституція України; 3) Загальна декларація прав людини; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

326. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1) Міжнародний пакт про громадянські і політичні права; 2) Конституція України; 3) Американська декларація прав і обов’язків людини; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

327. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1) Паризька Хартія для нової Європи; 2) Конституція України; 3) Африканська хартія прав людини і народів; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

328. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1) Конвенція про захист прав і основних свобод людини; 2) Конституція України; 3) Європейська соціальна хартія; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

329. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1) Європейська хартія регіональних мов; 2) Конституція України; 3) Рамкова конвенція про захист національних меншин; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

330. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1) Європейська конвенція про громадянство; 2) Конституція України; 3) Європейська конвенція про захист прав дітей; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

331. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1) Європейський суд з прав людини; 2) Конституція України; 3) Міжамериканський суд з прав людини;4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

332. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:1) Закон України “Про освіту”; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Закон України “Про політичні партії”; 4) Європейський Суд з прав людини

333. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Закон України “Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”; 4) Європейський Суд з прав людини

334. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Конституційний Суд України; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;4) Європейський Суд з прав людини

335. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Верховний Суд України; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Міністерство внутрішніх справ;4) Європейський Суд з прав людини

336. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Закон України “Про інформацію”; 2) Загальна декларація прав людини; 3) правозахисна громадська організація;4) Європейський Суд з прав людини337. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 2) Загальна декларація прав людини; 3) апеляційний суд області; 4) Європейський Суд з прав людини

338. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Конституція України; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Апеляційний суд України;4) Європейський Суд з прав людини

339. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Конституційний Суд України; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Конституція України;4) Європейський Суд з прав людини

340. У відповідях під якими номерами правильно вказані тенденції розвитку правового статусу особи:

1) різноманітність механізмів захисту; 2) збільшення обсягу прав та свобод особи; 3) відсутність гласності; 4) збільшення кількості держав, що впроваджують права людини.

341. У відповідях під якими номерами правильно вказані тенденції розвитку правового статусу особи:

1) різноманітність механізмів захисту; 2) розширення змісту прав та свобод особи; 3) відсутність гласності; 4) посилення гарантованості прав та свобод особи.

342. У відповідях під якими номерами правильно вказані тенденції розвитку правового статусу особи:

1) різноманітність механізмів захисту; 2) ріст активності неурядових організацій у сфері захисту прав людини;3) відсутність гласності; 4) зростання гарантованого міжнародно-правового захисту.

343.Належним чином взаємоузгоджені та угруповані принципи і норми позитивного права:1) кодифікація; 2) система права;3) система законодавства; 4) юридична техніка.

344. Обумовлена станом та характером суспільних відносин внутрішня будова системи права, яка виражає єдність, узгодженість норм принципів права, а також їх угрупування в інститути, галузі та інші системні утворення:

1) структура норми права; 2) організація законодавства; 3) структура системи права;4) кодифікація.

345. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки системи права

1) обумовленість суспільними відносинами; 2) наявність засобів громадського впливу; 3) наявність первинного елементу норми права;4) наявність індивідуального правового припису.

346. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки системи права

1) взаємоузгодженість норм права; 2) наявність засобів громадського впливу; 3) угрупування норм в інститути права; 4) наявність індивідуального правового припису.

347. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки системи права

1) наявність галузевої структури; 2) наявність засобів громадського впливу; 3) цілісність та стабільність; 4) наявність індивідуального правового припису.

348. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки системи права

1) можливість зміни під впливом потреб суспільства; 2) наявність засобів громадського впливу; 3) угрупування норм в галузі права; 4) наявність індивідуального правового припису.

349. У відповідях під якими номерами правильно вказані елементи системи права:

1) нормативно-правовий припис; 2) норма права; 3) моральна норма; 4) нормативно-правовий акт.

350. У відповідях під якими номерами правильно вказані підсистеми, що утворюють структуру системи права:

1) нормативно-правовий припис;2) інститут права;3) моральна норма; 4) галузь права.

351.Назвіть види соціальних норм за способом їх утворення:

1) технічні норми; 2) звичаєві норми; 3) математичні норми; 4) моральні норми.

352. Загальнообов’язкове правило поведінки, встановлене (санкціоноване) та забезпечене державою (державами) з метою регулювання, охорони та захисту суспільних відносин:

1) нормативно-правовий припис; 2) норма права; 3) індивідуальний припис; 4) правомірна поведінка.

353. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки норми права:

1) виникає у свідомості особи; 2) є загальнообов’язковою; 3) має внутрішню будову (структуру); 4) забезпечується суспільним впливом.

354.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки норми права:

1) виникає у свідомості особи; 2) формується у вигляді прав та обов’язків; 3) встановлюється державою; 4) забезпечується суспільним впливом.

355.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки норми права:

1) виникає у свідомості особи; 2) є формально визначеною за змістом; 3) регулює невизначену кількість суспільних відносин; 4) забезпечується суспільним впливом.

356.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки норми права:

1) виникає у свідомості особи; 2) не вичерпує свою обов’язковість фактом застосування; 3) забезпечується державою; 4) забезпечується суспільним впливом.

357.Частина норми права, яка визначає умови, обставини її дії:

1) диспозиція; 2) гіпотеза;3) санкція; 4) заохочення.

358.Частина норми права, яка визначає права та обов’язки суб’єктів права, що виникають при наявності умов передбачених у гіпотезі:

1)диспозиція; 2) гіпотеза; 3) санкція; 4) заохочення.

359.Частина норми права, яка визначає заходи примусу, що застосовуються при порушенні диспозиції:

1) диспозиція; 2) гіпотеза; 3) санкція; 4) заохочення.

360.Назвіть елементи норми права:

1)модуль;2) гіпотеза;3) табу; 4) санкція

361.Назвіть елементи норми права:

1)модуль; 2) диспозиція; 3) табу; 4) санкція

362.Назвіть елементи норми права:

1) модуль; 2) гіпотеза; 3) табу; 4) диспозиція

363.Назвіть елементи норми права:

1)абзац; 2) дефініція; 3) гіпотеза; 4) преамбула

364. Назвіть елементи норми права:

1)абзац; 2) дефініція; 3) диспозиція;4) преамбула

365. Назвіть елементи норми права:

1) абзац; 2) дефініція; 3) санкція; 4) преамбула

366. Вкажіть якого виду гіпотез не існує:

1)абсолютно-визначеної; 2) бланкетної;

3) складної; 4) альтернативної

367. Вкажіть якого виду диспозиції не існує:

1)абсолютно-визначеної; 2) бланкетної;

3) відновлювальної; 4) альтернативної

368.Назвіть види елементів норми права за складом:

1. загальні; 2) прості; 3) індивідуальні; 4) конкретні

369.Назвіть види елементів норми права за складом:

1)загальні; 2) складні; 3) індивідуальні; 4) конкретні

370.Назвіть види елементів норми права за ступенем визначеності:

1)загальні; 2) абсолютно-визначені; 3) індивідуальні; 4) конкретні

371.Назвіть види елементів норми права за ступенем визначеності:

1)загальні; 2) відносно-визначені; 3) індивідуальні; 4) конкретні

372.Назвіть види санкцій за способом охорони суспільних відносин:

1)загальні; 2) відновлювані;3) індивідуальні; 4) конкретні

373.Назвіть види санкцій за способом охорони суспільних відносин:

1)загальні; 2) каральні; 3) індивідуальні; 4) конкретні

374.Назвіть види санкцій за способом охорони суспільних відносин:

1) загальні; 2) штрафні; 3) індивідуальні; 4) конкретні

375.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Суд касаційної інстанції не може розглядати позовні вимоги осіб, які беруть участь у справі, що не були заявлені у суді першої інстанції”.

1)гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена;3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

376.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Верховний Суд України відмовляє в задоволенні скарги, якщо обставини, які стали підставою для провадження за винятковими обставинами, не підтвердилися”

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

377.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Підрядник зобов’язаний додержувати вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проектування та виконання пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою замовника”

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

378.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Наймач зобов’язаний використовувати житло лише для проживання у ньому, забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані”

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена;12) санкція складна, відносно-визначена.

379.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами”

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

380.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Наймач зобов’язаний використовувати житло лише для проживання у ньому, забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані”

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

381.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом”.

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена;3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

382.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Дружина та чоловік мають рівне право на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок та уподобань.

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

383.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Адвокат може мати помічника або кількох помічників із числа осіб, які мають вищу юридичну освіту.

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

384.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури або в судовому порядку.

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

385.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі – караються позбавлення волі на строк від 5 до 15 років з конфіскацією майна”.

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

386.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Ухилення від призову за мобілізацією – карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років”

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

387.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): “Примушування давати показання при допиті шляхом незаконних дій з боку особи, яка проводить дізнання або досудове слідство – карається обмеженням волі на строк до 3-х років або позбавленням волі на той самий строк”

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

388.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Підміна чужої дитини, вчинена з корисливих мотивів, - карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк:

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

389.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей:

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

390.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення:

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

391.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності:

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

392.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Використання примусової праці забороняється:

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

393.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється:

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

394.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто:

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

395.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Президент України приймає рішення про визнання іноземних держав:

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

396.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Президент України є главою держави і виступає від її імені:

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

397.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Міністерство транспорту та зв’язку України організовує і виконує відповідно до законодавства роботи із стандартизації, сертифікації, метрології:

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

398.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Виборча комісія не може прийняти рішення про дострокове припинення своїх повноважень:

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

399.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових приписів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк:

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

400.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від 2-х до 5-ти років:

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

401.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): До закінчення процедури погашення заборгованості господарським судом не розглядається клопотання про визнання підприємства-боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

402.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): У разі розірвання договору зобов’язання сторін припиняється:

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

403.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Клієнт повинен видати експедиторові довіреність, якщо вона є необхідною для виконання його обов’язків:

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

404.Визначіть, які структурні елементи норми права зафіксовані у нормативно-правовому приписі (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність (прості, складні, абсолютно визначені, відносно визначені): Якщо завдання стосується разової дії, винагорода виплачується особі, яка виконала завдання першою:

1) гіпотеза проста, абсолютно-визначена; 2) диспозиція проста, абсолютно-визначена; 3) санкція проста, абсолютно-визначена; 4) гіпотеза проста, відносно-визначена; 5) диспозиція проста, відносно-визначена; 6) санкція проста, відносно-визначена; 7) гіпотеза складна, абсолютно-визначена; 8) диспозиція складна, абсолютно-визначена; 9) санкція складна, абсолютно-визначена; 10) гіпотеза складна, відносно-визначена; 11) диспозиція складна, відносно-визначена; 12) санкція складна, відносно-визначена.

405.У відповідях під якими номерами правильно вказані види правових норм за характером диспозиції

1)імперативні; 2) уповноважуючі;


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 47; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.029 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты