Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаA.державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) парламентсько-президентська.
Читайте также:
 1. A) важность и существенность информации в настоящий момент
 2. A) Словесный, графический, формально - словесный, алгоритмический язык
 3. A) Технологии, ориентированные на полученную обработку, передачу информации с помощью технических средств
 4. ADT – формат данных String
 5. ADT – формат класса TMatrix
 6. B) Информационные системы в логистике
 7. C. получения систематической информации о ходе производства
 8. CASE-технология создания информационных систем
 9. DVD форматы диска.

73. Проаналізуйте такі дані: "Відповідно до Конституції Португалії" главою держави є президент. Він призначає прем'єр-міністра. Законодавчу владу здійснює парламент. Парламент контролює діяльність уряду. Уряд Португалії . (Рада Міністрів) - вищий орган управління формується, із представників партій, що мають більшість у парламенті Уряд відповідальний перед президентом і парламентом". Визначте, яку форму державного правління має Португалія

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

74. Проаналізуйте такі дані: "Відповідно до Конституції Швеції" глава держави - король. Вищим органом державної влади є парламент. Виконавчу владу здійснює уряд (Кабінет Міністрів), який формується при безпосередній участі парламенту та відповідальний перед ним Парламент має право розпуску уряду. Визначте, яку форму державного правління має Швеція.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

75. Проаналізуйте такі дані: "Відповідно до Конституції Італії" вищим органом законодавчої влади є парламент. Він контролює діяльність уряду. Уряд (Рада Міністрів) - вищий виконавчий орган влади у країні. Президент призначає голову і за його порадою інших членів уряду Парламент повинен винести вотум довіри уряду (на протязі 10 днів після утворення). Визначте, яку форму державного правління має Італія.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка;5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

76.Проаналізуйте такі дані: Відповідно до Конституції Австралії глава держави – королева Великобританії, яка здійснює свої повноваження через генерал-губернатора, який призначається нею. Законодавча влада здійснюється парламентом, виконавча – генерал-губернатором. Уряд утворюється із представників партії, що отримала більшість у парламенті Уряд несе відповідальність перед нижньою лапатою федерального парламенту. Визначте, яку форму державного правління має Австралія.a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

77.Проаналізуйте такі дані: "Король - глава держави Бельгія. Законодавчі повноваження король поділяє з парламентом. Він призначає міністрів., які під керівництвом прем'єр-міністра утворюють уряд (Раду Міністрів). Члени уряду не тільки призначаються, але і звільняються королем, але поряд з цим, уряд повинен користуватися і довір'ям парламенту”. Визначте, яку форму державного правління має Бельгія.

a. монархія парламентська;2) монархія дуалістична;3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава78.Проаналізуйте такі дані: "Відповідно до Конституції Греції" Президент призначає прем'єр-міністра й за його рекомендацією призначає та відкликає членів уряду. Законодавча влада належить парламенту Виконавча - здійснюється партією, що отримала більшість місць у парламенті. Прем'єр-міністром стає лідер цієї партії. Визначте, яку форму державного правління має Греція?

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка;4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава.

79. Проаналізуйте такі дані: “За Конституцією ФРН – Главою держави є федеральний президент, законодавчий орган парламент складається з двох палат – Бундестагу та Бундесрату. Уряд очолює канцлер, кандидатуру якого пропонує Президент, а обирає Бундестаг. Міністри призначаються та звільняються Президентом за пропозицією канцлера. Повноваження канцлера досить об’ємні у державному апараті ФРН. Члени уряду відповідальні лише перед канцлером. Контрольні функції по відношенню до уряду має Бундестаг”. Визначте, яку форму державного правління має ФРН:

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава80. Проаналізуйте такі дані: “Згідно з Конституцією Іспанії главою держави є король, який здійснює повноваження за погодженням з головою уряду. Законодавча влада належить парламенту – Генеральним кортесам. Уряд – Раду Міністрів – очолює голова, кандидатуру якого пропонує король та схвалює парламент. Члени уряду призначаються та звільнеються королем за пропозицією голови уряду. Уряд відповідальний за свою діяльність перед парламентом. Визначте, яку форму державного правління має Іспанія.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

81. Проаналізуйте такі дані: “Згідно Конституції Главою держави Люксембург є Великий герцог, якому формально належать повноваження виконавчої влади. Законодавча влада здійснюється парламентом – Палатою депутатів. Фактично виконавчу владу здійснює уряд, члени якого призначаються та звільняються Великим герцогом. Уряд несе відповідальність перед парламентом”. Визначте, яку форму державного правління має Люксембург.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

82. Проаналізуйте такі дані: "За Конституцією главою держави Нідерланди є король (королева). Законодавчу владу здійснює парламент – Генеральні штати. Виконавча влада здійснюється урядом, члени і голова якого призначаються і звільняються королем. Уряд несе відповідальність перед парламентом” . Визначте, яку форму державного правління має королівство Нідерланди.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава.

83. Проаналізуйте такі дані: “За Конституцією Франції – главою держави є президент, повноваження якого є об’ємними у всіх сферах державного життя. Законодавча влада здійснюється парламентом. Уряд Франції – Рада Міністрів, очолює прем’єр-міністр, якого призначає (а також приймає відставку) – Президент. За пропозицією прем’єр-міністра Президент призначає і членів уряду, а також приймає їх відставку. Парламент контролює діяльність уряду. Уряд відповідальний перед парламентом”. Визначте, яку форму державного правління має Франція?

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

84. Проаналізуйте такі дані: "За Конституцією Швейцарії законодавчу владу здійснює парламент, виконавчу – уряд (Федеральна Рада), який формується із представників партій, що мають більшість у парламентів. Очолює уряд президент, який обирається парламентом. Контроль за діяльністю уряду здійснює парламент”. Визначте, яку форму державного правління має Швейцарія.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка;5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

85. Проаналізуйте такі дані: “За конституцією Японії глава держави – імператор. Законодавчу владу здійснює – парламент, виконавчу – уряд (Кабінет Міністрів), який очолює прем’єр-міністр. Прем’єр-міністр призначається імператором за поданням парламенту із його членів. Уряд несе відповідальність перед парламентом”. Визначте, яку форму державного правління має Японія.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

86. Проаналізуйте такі дані: “За Конституцією Данії глава держави – король. Законодавчу владу здійснює парламент, виконавчу – уряд (Рада Міністрів), який очолює прем’єр-міністр, що є лідером партії парламентської більшості (він і формує уряд); за конституцією – членів уряду призначає король. Діяльність уряду контролює парламент”. Визначте, яку форму державного правління має Данія.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

87. Проаналізуйте такі дані: “За Конституцією Ісландії глава держави – президент. Законодавчу владу здійснює парламент та президент, виконавчу – президент та уряд (Кабінет Міністрів). Прем’єр-міністри та міністри призначаються Президентом, він здійснює свої повноваження через своїх міністрів (членів Кабінету Міністрів). Уряд несе відповідальність перед парламентом”. Визначте, яку форму державного правління має Ісландія.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка;5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава.

88. Спосіб поділу держави на частини, що відображає характер розподілу влади між нею та складовими частинами, центральними та місцевими органами:

a. державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) державний режим.

89. Державний устрій, при якому складові частини держави не мають ознак державності, суверенітету

a. демократична держава; 2) унітарна держава; 3) авторитарна держава; 4) сегментарна держава

90. У відповідях під якими номерами названі ознаки унітарної держави:

A.наявність політичної свідомості; 2) наявність єдиної Конституції; 3) наявність суб’єктів федерації; 4) наявність єдиної системи органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

91. У відповідях під якими номерами названі ознаки унітарної держави:

a. наявність політичної свідомості; 2) наявність єдиного громадянства; 3) наявність суб’єктів федерації; 4) наявність єдиної системи нормативно-правових актів.

92. Державний устрій, при якому складові частини держави мають ознаки державності, суверенітету:

a. демократична держава; 2) федеративна держава; 3) авторитарна держава; 4) сегментарна держава

93. У відповідях під якими номерами названі ознаки федеративної держави:

a. наявність політичної свідомості; 2) дуалістичний характер системи нормативно-правових актів; 3) релігійна природа держави; 4) наявність власної системи органів законодавчої, виконавчої та судової влади у складових частинах держави.

94. У відповідях під якими номерами названі ознаки федеративної держави:

a. наявність політичної свідомості; 2) розмежування компетенції між загальними органами держави та складовими її частинами; 3) релігійна природа держави; 4) встановлення виключної компетенції для загально федеральних органів.

95. Проаналізуйте дані: "Канада у територіальному відношенні поділяється на 10 провінцій та 2 території". У кожній провінції е своя Конституція, виборча легіслатура, уряд, діє лейтенант-губернатор, який призначається центральною владою (за порадою провінційного уряду). Питання, які провінції можуть вирішувати самостійно, зафіксовані у законодавстві Канади.. Визначте, яку форму державного устрою має Канада.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

96. Проаналізуйте такі дані: "Норвегія складається із 19 областей. Очолює кожну область губернатор, який призначається королем. В областях діють виборні ради." Визначте, яку форму державного устрою має Норвегія.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

97. Проаналізуйте такі дані: "Територія Іспанії розподілена на області. В кожній області вибирається населенням асамблея, яка видає закони, що діють на території даної області. Асамблея формує місцевий уряд. Діяльність органів автономних областей контролюється урядом, конституційним судом, Рахунковою палатою. Визначте, яку форму державного устрою має. Іспанія.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

98.Проаналізуйте такі дані: “Австрія поділена: 9 земель, кожна з яких має конституцію, парламент, уряд”. Визначте, яку форму державною устрою має Австрія

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

99.Проаналізуйте такі дані: “Австралія – держава, що входить до складу Співдружності, яку очолює Великобританія Вона складається з 6 штатів та 2-х територій. Вкожному штаті е губернатор, що призначається англійською королевою, парламент, уряд, судові органи”. Визначте, яку форму державного устрою має Австралія.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

100.Проаналізуйте такі дані: "Територія Данії поділяється на 14 амтів" На чолі кожного амту знаходиться амтман, що призначається королем. У кожному амті діють виборні ради. Визначте, яку форму державного устрою має Данія.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста);8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

101.Проаналізуйте такі дані: "ФРН – держава, що складається із 16 земель. Кожна земля має власну конституцію, виборний законодавчий орган та уряд, який очолює прем’єр-міністр”. Визначте, яку форму державного устрою має ФРН.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

102.Проаналізуйте такі дані: “Італія – держава, що розділена на області, які складаються із провінцій. П’ять областей мають статус автономії. В областях діють ради, діяльність яких координується комісарами, що призначаються центральним урядом”. Визначте, яку форму державного устрою має Італія.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна);9) федеративна держава

103.Проаналізуйте такі дані: “Велике Герцогство Люксембург – держава, що складається із 3-х округів, які розділені на кантони. Функції місцевої адміністрації виконують вищі посадові особи, які призначаються урядом; в округах – комісарами; в кантонах бургомістрами”. Визначте, яку форму державного устрою має Велике Герцогство Люксембург.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

104.Проаналізуйте такі дані: “Королівство Нідерланди – держава, що складається із 12 провінцій, в яких діють органи місцевого самоврядування. Комісари, які очолюють ці органи призначаються королем”. Визначте, яку форму державного устрою має королівство Нідерланди.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста);8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

105.Проаналізуйте такі дані: “Франція – держава, що поділена на 95 департаментів, департаменти – на комуни. В департаментах діють органи самоврядування. Центральну владу на місцях здійснюють префекти, що призначаються президентом”. Визначте, яку форму державного устрою має Франція.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

106.Проаналізуйте такі дані: “Швейцарська конфедерація складається із 23кантонів, три з яких мають напівконтони. В кожному кантоні є своя конституція, свої парламенти та уряди”. Визначте, яку форму державного устрою має Швейцарська конфедерація.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

107.Проаналізуйте такі дані: “Японія – держава, що складається із 47 префектур, місцеве управління здійснюють виборні збори префектури. Головні посадові особи у префектурах – губернатори”. Визначте, яку форму державного устрою має Японія.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

108.Проаналізуйте такі дані: “Бельгія – держава, що складається із 9 провінцій, які очолюють губернатори (призначаються вищими органами влади). Губернатори здійснюють місцеве управління спільно з виборними радами провінцій”. Визначте, яку форму державного устрою має Королівство Бельгія.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна);9) федеративна держава

109.Проаналізуйте такі дані: “Швеція – держава, що складається із 24 округів (ленів), в яких діють органи місцевого самоврядування. Діяльність цих органів контролюється губернаторами, які представляють у ленах центральну владу та очолюють адміністративні бюро”. Визначте, яку форму державного устрою має Швеція.

a. монархія парламентська; 2) монархія дуалістична; 3) президентська республіка; 4) парламентська республіка; 5) президентсько-парламентська республіка; 6) парламентсько-президентська республіка; 7) унітарна держава (проста); 8) унітарна держава (складна); 9) федеративна держава

110. Способи та засоби здійснення державної влади:

a. державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) державний режим.

111. У відповідях під якими номерами правильно вказані види державного режиму:

a. ідеологічний; 2) демократичний; 3) економічний; 4) тоталітарний

112. У відповідях під якими номерами названі ознаки демократичного режиму:

a. виборність вищих органів влади; 2) контроль над засобами масової інформації; 3) гарантованість правового статусу особи;4) відсутність політичного плюралізму.

113. У відповідях під якими номерами названі ознаки демократичного режиму:

a. змагальний характер формування вищих органів влади; 2) контроль над засобами масової інформації; 3) політичне багатоманіття; 4) відсутність політичного

114. У відповідях під якими номерами названі ознаки демократичного режиму:

a. правовий характер діяльності органів держави; 2) контроль над засобами масової інформації; 3) наявність ефективних механізмів у політичних партій щодо виявлення соціальних інтересів; 4) відсутність політичного плюралізму.

115. У відповідях під якими номерами названі ознаки авторитарного режиму:

a. політичний плюралізм; 2) централізація влади; 3) заборона політичної опозиції; 4) забезпечення правового статусу особи.

116. У відповідях під якими номерами названі ознаки авторитарного режиму:

a. політичний плюралізм; 2) народ відсторонений від влади;3) відсутній тотальний контроль над суспільством; 4) забезпечення правового статусу особи.

117. У відповідях під якими номерами названі ознаки тоталітарного режиму:

a. наявність демократичних інститутів; 2) монополія однієї політичної партії; 3) забезпечення прав та свобод особи; 4) жорсткий контроль над опозицією.

118. У відповідях під якими номерами названі ознаки тоталітарного режиму:

a. наявність демократичних інститутів; 2) монополія на засоби масової інформації; 3) централізоване управління економікою;4) жорсткий контроль над опозицією.

119. У відповідях під якими номерами названі ознаки тоталітарного режиму:

a. наявність демократичних інститутів; 2) монополія ідеології; 3) забезпечення прав та свобод особи; 4) використання військових засобів при розв’язанні внутрішніх політичних колізій.

120. У випадках надзвичайних ситуацій в загальнонаціональних межах, яких ознак може набувати демократичний режим:

a. тоталітарних; 2) ліберальних; 3) авторитарних;4) функціональних.

121. Назвіть способи поділу держави при формуванні державного устрою:

a. демократичний; 2) національно-територіальний; 3) авторитарний; 4) адміністративно-територіальний.

122. Назвіть способи поділу держави при формуванні державного устрою:

  1. демократичний; 2) змішаний; 3) авторитарний; 4) адміністративно-територіальний.

123. Об’єднання незалежних держав необхідне для здійснення певних завдань, досягнення певної мети:

a. монархія; 2) федерація; автономія; конфедерація

124. Об’єднання держав з частковою передачею суверенних ознак:

a. конфедерація; 2) автономія; 3) міждержавна організація (об’єднання); 4) федерація

125. Система державних органів, установ і підприємств, які здійснюють завдання та функції держави:

1) апарат держави; 2) механізм держави; 3) орган держави; 4) держава

126. Назвіть елементи механізму держави:

1) політична партія; 2) орган держави; 3) державна установа; 4) спортивна організація.

127. Назвіть елементи механізму держави:

1) політична партія; 2) державне підприємство; 3) державна установа; 4) спортивна організація.

128. Система органів держави, що здійснюють її завдання та функції:

1) політична партія; 2) орган держави; 3) апарат держави; 4) спортивна організація.

129. Назвіть елементи апарату держави:

1) державна установа; 2) органи держави; 3) політична партія; 4) релігійна організація.

130. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки апарату держави:

1) веде боротьбу за владу в державі; 2) функціонує як ієрархічна система органів; 3) є громадянською організацією; 4) складається з органів, які наділені державно-владними повноваженнями.

131. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки апарату держави:

1) веде боротьбу за владу в державі; 2) утворює підсистеми органів (законодавчих, судових тощо); 3) є громадянською організацією; 4) для забезпечення владних повноважень використовує засоби управління та примусу.

132. Структурно-організований колектив державних службовців та інших працівників, які наділені відповідними повноваженнями та необхідними засобами для виконання завдань та реалізації функцій держави:

1) політична партія; 2) орган держави; 3) механізм держави; 4) апарат держави.

133. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки органу держави:

1) є громадською організацією; 2) складається із державних службовців; 3) наділений державно-владними повноваженнями; 4) здійснює економічні функції.

134. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки органу держави:

1) є громадською організацією; 2) є елементом апарату держави; 3) здійснює повноваження у межах встановлених законом; 4) здійснює економічні функції.

135. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки органу держави:

1) є громадською організацією; 2) видає обов’язкові до виконання юридичні акти; 3) має юридично визначену форму та компетенцію; 4) здійснює економічні функції.

136. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки органу держави:

1) є громадською організацією; 2) наділений матеріальними засобами необхідними для здійснення повноважень; 3) наділений державно-владними повноваженнями; 4) здійснює економічні функції.

137. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів держави за місцем у системі державного апарату:

1) постійні;2) вторинні;3) колегіальні; 4) первинні.

138. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів держави за способом утворення:

1) вторинні; 2) виборні; 3) місцеві; 4) призначувальні.

139. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів держави за змістом або напрямом діяльності:

1) виборні органи; 2) органи законодавчої влади;3) колегіальні; 4) органи виконавчої влади.

140. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів держави за змістом або напрямом діяльності:

1) органи законодавчої влади; 2) первинні; 3) органи судової влади; 4) вторинні

141. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів держави за територіальним критерієм:

1) постійні; 2) центральні; 3) колегіальні; 4) місцеві.

142. У відповідях під якими номерами правильно названі органи держави за часом здійснення повноважень:

1) загальні; 2) постійні; 3) колегіальні; 4) тимчасові.

143. У відповідях під якими номерами правильно названі органи держави за обсягом компетенції:

1) загальні; 2) постійні; 3) спеціальні; 4) тимчасові.

144. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів держави за порядком здійснення компетенції:

1) загальні; 2) постійні; 3) одноособові; 4) колегіальні

145. Колегіальний, представницький орган держави, який виконує її законодавчі та деякі контрольні функції:

1) орган прокуратури; 2) орган законодавчої влади;3) органи судової влади; 4) органи виконавчої влади.

146. Органи держави, що здійснюють її завдання у формі виконання законів та реалізують функції у формі виконавчо-розпорядчої діяльності:

1) орган прокуратури; 2) орган законодавчої влади; 3) органи судової влади; 4) органи виконавчої влади.

147. Органи, що здійснюють завдання та функції держави у формі правосуддя:

1) орган прокуратури; 2) орган законодавчої влади; 3) органи судової влади; 4) органи виконавчої влади.

148. Громадяни, що займають у встановленому порядку посади у штаті державних органів, здійснюють службові повноваження від імені держави і отримують встановлену нею зарплату:

1) працівники; 2) службовці; 3) державні службовці; 4) учасники.

149. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки державного службовця:

1) є іноземцем; 2) є громадянином певної держави; 3) займає штатну посаду в державній організації; 4) займається підприємництвом.

150. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки державного службовця:

1) є іноземцем; 2) виконує завдання і функції держави; 3) здійснює повноваження у межах та порядку встановленому законом; 4) займається підприємництвом.

151. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки державного службовця:

1) є іноземцем; 2) отримує зарплату з бюджету держави; 3) здійснює завдання і функції від імені держави; 4) займається підприємництвом.

152. У відповідях під якими номерами правильно названі види державних службовців за їх роллю в реалізації функцій держави:

1) організатори; 2) керівники;3) виконавці; 4) спеціалісти

153. Професійна діяльність осіб, які займають штатні посади в органах державної влади та їх апараті називається:

1) комерційною діяльністю; 2) державною службою; 3) культурною діяльністю; 4) службою захисту.

154. Вкажіть, яка із сучасних теорій відводить державі роль арбітра, координатора інтересів різних соціальних груп (що представлені громадськими організаціями):

1)правової держави; 2) соціальної держави; 3) держави плюралістичної демократії; 4) постіндустріальної держави

155. Вкажіть, яка із сучасних теорій основну роль в управлінні державними справами відводить компетентній (професійній) правлячій еліті:

1) правової держави; 2) соціальної держави; 3) теорія еліт; 4) теорія загального благоденства

156.Вкажіть, яка із сучасних теорій відводить державі, що втрачає класовий характер роль виразника інтересів всіх прошарків населення:

1)правової держави; 2) соціальної держави; 3) держави плюралістичної демократії; 4) теорія загального благоденства

157.Вкажіть, яка із сучасних теорій стверджує про можливість державної організації світового суспільства:

1)правової держави; 2) соціальної держави; 3) держави плюралістичної демократії; 4) теорія всесвітньої держави

158.Організація політичної влади громадянського суспільства, яка, насамперед, юридичними засобами забезпечує рівні можливості існування та розвитку особи у всіх сферах суспільного життя:

1)держава; 2) громадянське суспільство ;3) правова держава; 4) соціальна держава.

159.У відповідях під якими номерами правильно названі концептуальні положення правової держави:

1)політичність; 2) основою є громадянське суспільство; 3) наявність демократичного режиму;4) духовність.

160.У відповідях під якими номерами правильно названі концептуальні положення правової держави:

1)політичність; 2) громадянське суспільство базується на розвитку ринкової економіки; 3) існує ефективна система соціального захисту; 4) духовність.

161.У відповідях під якими номерами правильно названі концептуальні положення правової держави:

1)політичність; 2) у взаємозв’язку держави і права первинним має бути право; 3) позитивне право має відповідати морально-правовим цінностям (засадам природного права); 4) духовність.

162.У відповідях під якими номерами правильно вказані соціально-змістовні ознаки правової держави:

1)юридична захищеність; 2) верховенство правового (демократичного) закону; 3) суверенітет; 4) ) взаємовідповідальність держави та особи.

163.У відповідях під якими номерами правильно вказані названі соціально-змістовні ознаки правової держави:

1)юридична захищеність особи; 2) принцип розподілу влади; 3) високий рівень правової культури зселення; 4) правове регулювання здійснюється на загальнодозвільних засадах.

164.У відповідях під якими номерами правильно вказані формальні ознаки правової держави:

1)взаємна відповідальність особи і держави: 2) неподільність державної влади; 3) високозначуще становище судових органів; 4) дотримання законів усіма суб'єктами суспільного життя.

165.У відповідях під якими номерами правильно вказані формальні ознаки правової держави.

1)закріплення основних прав людини у Конституції та інших законах; 2) високопрестижне становище судових органів; 3) суверенітет; 4) розподіл влад на законодавчу, виконавчу, судову.

166.У відповідях під якими номерами правильно вказані формальні ознаки правової держави:

1)юридична захищеність особи; 2) режим законності; 3) взаємовідповідальність особи і держави; 4) суверенітет.

167.У відповідях під якими номерами правильно вказані формальні, ознаки правової держави:

1)суверенітет; 2) рівність членів; 3) юридична захищеність особи; 4) режим законності.

168.Стійка взаємодія людей та їх об’єднань, що заснована на різноманітних формах власності, демократичних інститутах, ефективній системі соціального захисту та рівних юридичних можливостях існування та розвитку особи у всіх сферах суспільного життя:

1)держава; 2) громадянське суспільство ; 3) правова держава; 4) соціальна держава.

169.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки громадянського суспільства:

1)застосування засобів примусу; 2) людина є основною соціальною цінністю; 3) централізація економіки; 4) гарантування розвитку усіх форм власності.

170.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки громадянського суспільства:

1)застосування засобів примусу; 2) наявність демократичних інститутів; 3) централізація економіки; 4) захищеність всіх форм власності.

171.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки громадянського суспільства:

1)застосування засобів примусу; 2) юридично рівні можливості для існування та розвитку особи ; 3) централізація економіки; 4) наявність ефективної системи соціального захисту.

172.Організація політичної влади, яка створює необхідні умови для формування громадянського суспільства, всебічного розвитку особи завдяки ефективній системі соціального захисту:

1)держава; 2) громадянське суспільство ; 3) правова держава;4) соціальна держава.

173.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки соціальної держави:

1)федералізм; 2) наявність ефективної системи соціального захисту; 3) авторитаризм; 4) забезпеченість правового статусу особи.

174.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки соціальної держави:

1)федералізм; 2) взаємозв’язок із громадянським суспільством; 3) авторитаризм; 4) створення соціального права.

175.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки соціальної держави:

1)федералізм; 2) взаємодія ринкових відносин з державним регулюванням економіки ; 3) авторитаризм; 4) забезпечення соціального компромісу.

176.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки соціальної держави:

1)федералізм; 2) визнання людини найвищою соціальною цінністю ; 3) авторитаризм; 4) взаємозв’язок із громадянським суспільством.

177.У відповідях під якими номерами правильно названі принципи соціальної держави:

1)парламентаризм; 2) соціального партнерства; 3) економічності; 4) соціальної рівності.

178.У відповідях під якими номерами правильно названі принципи соціальної держави:

1)парламентаризм; 2) соціальних зобов’язань; 3) економічності; 4) соціальної справедливості.

179.У відповідях під якими номерами правильно названі принципи соціальної держави:

1)парламентаризм; 2) гарантованості соціальних прав; 3) економічності; 4) соціальної рівності.

180. У відповідях під якими номерами правильно названі види держав за способами здійснення державної влади:

1) гуманістичні; 2) демократичні; 3) преюдиційні; 4) авторитарні.

181.У відповідях під якими номерами правильно названі види держав за способами здійснення державної влади:

1)гуманістичні; 2) тоталітарні ; 3) преюдиційні; 4) ліберальні.

182.У відповідях під якими номерами правильно названі види держав за способами здійснення державної влади:


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 35; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.068 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты