Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДержавне регулювання економіки; 2) координація інтересів різних соціальних груп; 3) застосування засобів примусу; 4) формування громадянського суспільства.
Читайте также:
  1. A.державне правління; 2) державний устрій; 3) форма держави; 4) парламентсько-президентська.
  2. А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
  3. А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
  4. Автоматичне регулювання напруги авіаційних генераторів
  5. Автоматичне регулювання парових котлів
  6. Автоматичне регулювання частоти СГ
  7. АНАЛІЗ засобів шифрування данних на windows server 2012
  8. Анкета/тест/інше Дата застосування
  9. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями
  10. Б) продукція, призначена для використовування у різних видах економічної діяльності продукція для державних закупівель та широкого вжитку

187.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки демократичної держави:

1)державне регулювання економіки; 2) ідеологічний плюралізм; 3) застосування засобів примусу; 4) розвинене приватне право.

188.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки демократичної держави:

1)державне регулювання економіки; 2) розцентралізація влади; 3) застосування засобів примусу; 4) передача владних повноважень органам самоврядування.

189.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2)забезпечення всіх форм власності; 3) забезпечення державних форм власності; 4) забезпечення правового статусу особи.

190.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2) формування та підтримка ринкових відносин; 3) забезпечення державних форм власності; 4) забезпечення суверенітету.

191.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2) захист конституційного ладу та національної безпеки; 3) забезпечення державних форм власності; 4) створення ефективної системи соціального захисту.

192.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1) централізоване управління економікою; 2) ствоерння демократичних інститутів; 3) забезпечення державних форм власності; 4) захист всіх форм власності.

193.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2) формування держбюджету; 3) забезпечення державних форм власності; 4) підтримка освіти, науки, культури.

194.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2) захист навколишнього середовища; 3) забезпечення державних форм власності; 4) захист правопорядку.

195.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій демократичних держав:

1)централізоване управління економікою; 2) створення демократичних інститутів; 3) забезпечення державних форм власності; 4) екологічна.196.У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій демократичних держав:

1)мілітаризація; 2) міжнародне співробітництво; 3) захист територіальної цілісності; 4) відсутність договірних зв’язків з іншими державами.

197.У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій демократичних держав:

1)мілітаризація; 2) міжнародне співробітництво; 3) участь у міжнародному захисті прав людини;4) відсутність договірних зв’язків з іншими державами.

198.У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій демократичних держав:

1)мілітаризація; 2) підтримка міжнародного правопорядку; 3) боротьба з міжнародним тероризмом; 4) відсутність договірних зв’язків з іншими державами.

199.У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій демократичних держав:

1)мілітаризація; 2) участь в міжнародній охороні навколишнього середовища; 3) розвиток міжнародних договірних відносин; 4) відсутність договірних зв’язків з іншими державами.

200.У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій демократичних держав:1)мілітаризація; 2) допомога населенню інших країн; 3) участь у розв’язанні глобальних економічних проблем; 4) відсутність договірних зв’язків з іншими державами.

201.Організація політичної влади партійно-бюрократичної еліти, яка здійснює управління суспільства в своїх інтересах за допомогою засобів примусу:

1)авторитарна держава; 2) демократична держава; 3) політичний режим; 4) форма правління.

202.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1)державне регулювання економіки; 2) розцентралізація влади; 3) застосування засобів примусу;4) передача владних повноважень органам самоврядування.

203.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1)недосконалість демократичних інститутів; 2) розцентралізація влади; 3) вплив та контроль держави у всіх сферах суспільного життя;4) передача владних повноважень органам самоврядування.

204.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1)існування монополії державної ідеології; 2) розцентралізація влади; 3) розвинене публічне право; 4) передача владних повноважень органам самоврядування.

205.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки сучасної недемократичної (авторитарної) держави:

1)зрощення партійного та державного апаратів; 2) розцентралізація влади; 3) зацентралізованість влади; 4) передача владних повноважень органам самоврядування.

206.У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки сучасної недемократичної (авторитарної) держави:1)вираз волі лише еліти; 2) розцентралізація влади; 3) монополія на засоби масової інформації; 4) передача владних повноважень органам самоврядування.

207.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) неефективний соціальний захист; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) відсутність програм розвитку освіти, культури, науки.

208.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) забезпечення лише державних форм власності; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) централізоване управління економікою.

209.У відповідях під якими номерами правильно названі види внутрішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) відсутність (недосконалість) демократичних інститутів; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) заідеологізованість культурно-виховних функцій.

210.У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) обмежена участь у міжнародному співробітництві; 3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища;
4) посилення мілітаризації.

211.У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) обмежена участь у міжнародно-правовому захисті прав людини;3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) економічна ізоляція від інших держав.

212.У відповідях під якими номерами правильно названі види зовнішніх функцій авторитарної держави:

1)забезпечення правового статусу особи; 2) обмеження міжнародних договірних відносин;3) ефективний механізм захисту навколишнього середовища; 4) обмеження регіональних економічних зв’язків.

213. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки, що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) лише держава є офіційним представником всього суспільства; 2) держава є моральним лідером; 3) держава є виразником політико-правового зв’язку всіх суб’єктів суспільного життя;4) держава має космічні апарати.

214. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки, що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) володіє суверенітетом; 2) держава є моральним лідером; 3) має спеціальний апарат управління та примусу; 4) держава має космічні апарати.

215. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки, що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) створює систему загальнообов’язкових правил поведінки; 2) держава є моральним лідером; 3) визначає основні напрямки розвитку суспільства; 4) держава має космічні апарати.

216. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки, що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) має спеціальний апарат управління і примусу; 2) держава є моральним лідером; 3) виконує загальносоціальні функції; 4) держава має космічні апарати.

217. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки, що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) визначає основні напрямки розвитку суспільства; 2) держава є моральним лідером; 3) має монополію на правотворчість; 4) держава має космічні апарати.

218. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки, що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) має спеціальні ресурси (військові, інформаційні та ін.); 2) держава є моральним лідером; 3) є офіційним представником всього суспільства; 4) держава має космічні апарати.

219. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки, що визначають місце держави у політичній системі суспільства:

1) має спеціальний апарат управління та примусу; 2) держава є моральним лідером; 3) володіє суверенітетом; 4) держава має космічні апарати.

220. Добровільне формування людей, створене на основі єдності інтересів для реалізації спільних цілей:

1) політична партія; 2) об’єднання громадян; 3) громадська організація; 4) господарське товариство.

221. Добровільне об’єднання громадян, основною метою якого є отримання, утримання та вплив на державну владу чи місцеве самоврядування відповідно до своєї програми розвитку:

1) політична партія; 2) об’єднання громадян; 3) громадська організація; 4) господарське товариство.

222. Під якими номерами відповідей правильно вказані види політичних партій за представництвом у апараті держави:

1) опозиційні; 2) націоналістичні; 3) правлячі; 4) революційні.

223. У відповідях під якими номерами правильно вказані види політичних партій залежно від методів здійснення своєї програми:

1) опозиційні; 2) ліберальні; 3) революційні; 4) реформаторські.

224. У відповідях під якими номерами правильно названо функції політичних партій:

1) економічна; 2) програмна; 3) кадрова; 4) культурна.

225. У відповідях під якими номерами правильно названо функції політичних партій:

1) економічна;2) представницька; 3) ідеологічна;4) культурна.

226. У відповідях під якими номерами правильно названо функції політичних партій:

1) економічна; 2) конкурентна; 3) програмна; 4) культурна.

227. У відповідях під якими номерами правильно названо функції політичних партій:

1) економічна; 2) ідеологічна; 3) програмна; 4) культурна.

228. У відповідях під якими номерами правильно названо функції політичних партій:

1) економічна; 2) інтеграційна; 3) кадрова; 4) культурна.

229. У відповідях під якими номерами правильно названо функції політичних партій:

1) економічна; 2) конкурентна ; 3) представницька; 4) культурна.

230. Об’єднання громадян, що обмежується лише цілеспрямованим впливом на державну владу (без її отримання) для задоволення власних інтересів:

1) політична партія; 2) група політичного лобіювання; 3) громадська організація; 4) орган місцевого самоврядування

231. Добровільне об’єднання людей для задоволення та захисту спільних інтересів:

1) політична партія; 2) об’єднання громадян; 3) громадська організація; 4) господарське товариство.

232.Назвіть причини виникнення сучасної української держави:

1) укладення договору; 2) передача владних повноважень; 3) реалізація права народу на самовизначення; 4) еволюційний розвиток

233. У відповідях під якими номерами правильно названі умови виникнення сучасної української держави:

1)об’єднання з іншою державою; 2) криза радянської держави;3) розпад СРСР; 4) входження до міжнародних об’єднань.

234.Якою є Україна за формою державного правління:

1) президентською республікою; 2) парламентсько-президентською республікою; 3) президентсько-парламентською республікою; 4) парламентською республікою

235.Якою є Україна за формою державного устрою:

1) федеративною; 2) унітарною; 3) унітарною з автономним утворенням; 4) федеративною з автономним утворенням

236.Якою є Україна за державним режимом:

1) тоталітарною; 2) авторитарною;

3) демократичною; 4) нестабільною демократією

237.У відповідях під якими номерами правильно названий орган законодавчої влади України:

1)Кабінет Міністрів України; 2) Верховна Рада України;

3) Верховна Рада Автономної Республіки Крим; 4) Конституційний Суд України

238.У відповідях під яким номером правильно названо законодавчий орган України:

1) Президент України; 2) Верховна Рада України; 3) Верховна Рада Автономної Республіки Крим; 4) Кабінет Міністрів України.

239.У відповідях під якими номерами правильно вказані органи виконавчої влади України:

1) Апеляційний суд України; 2) Міністерство транспорту і зв’язку України; 3) Обласна прокуратура; 4) Севастопольська міська державна адміністрація.

240.У відповідях під якими номерами правильно вказані органи виконавчої влади України:


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 32; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты