Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаШкідливі та небезпечні чинники під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
Читайте также:
  1. A) автоматического перевода с символических языков в машинные коды
  2. II. Машина
  3. А - машиностроения
  4. А) машина жұмыс органының орналасу функциясының сызықты емес болуы
  5. Автоматизация машины отсадочной МО-105
  6. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ
  7. Агломерационды күйдіру машиналары
  8. Анализ и синтез машин Тьюринга
  9. Аналіз технологій експлуатації житлових приміщень
  10. Асинхронная машина кроме двигательного режима может работать в генераторном режиме и режиме электромагнитного тормоза.

ЗМІСТ

1. Нормативно-технічна документація по безпеці при роботі з обчислювальною технікою (ОТ)…………………………………………….4

2. Шкідливі та небезпечні чинники під час експлуатації електронно-обчислювальних машин………………………………………………..…...5

3. Вимоги до приміщення з ОТ та організації робочого місця користувача ЕОМ…………………………………………………………………………...6

4. Вимоги до виробничого середовища в приміщеннях з ОТ………………..9

5. Електробезпека під час роботи з ОТ………………………...…………….15

6. Режим праці та відпочинку користувача ЕОМ…………………………...18

7. Вимоги до обладнання ЕОМ………………..……………………………...19

8. Безпека під час експлуатації портативних комп'ютерів………………..22

9. Безпека в надзвичайних ситуаціях при експлуатації ОТ…………………26

Література…………………………………………………………………...27

Нормативно-технічна документація по безпеці при роботі з обчислювальною технікою

В теперішній час при експлуатації ОТ на Україні діють наступні нормативно – технічні документи:

1. ДНАОП 0.00-1 31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин - Київ, 1999 - ЗО с;

Державні санітарні правила і норми. ДСанПіН 3.3.2-007-98. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дісплейними терміналами електронно-обчислювальних машин\МОЗ України-К.:1998.18с.

В Європейських країнах діють свої національні нормативно – технічні документи по безпеці при роботі з ЕОМ. В Європейських країнах найбільше розповсюдження знайшов документ ТСО. TCO - група стандартів добровільної сертифікації на ергономічність і безпека електронного устаткування (насамперед комп'ютерного), розроблених комітетом TCO Development, який є частиною Шведської конфедерації профспілок.

Стандарти нумеруються по роках і на поточний момент включають TCO'92, TCO'95, TCO'99, TCO'01, TCO'03, TCO'04, TCO'05, TCO'06 і TCO'07.

 

 

Шкідливі та небезпечні чинники під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

Потенційно шкідливими та небезпечними чинниками під час роботи на ВДТ, ЕОМ. ПЕОМ с:

• підвищений рівень «м'якого» рентгенівського випромінювання;

• підвищений рівень електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону;

• підвищений рівень інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання;• підвищений рівень шуму та вібрації на робочих місцях;

• підвищене значення напруги в електричній мережі, замикання якої може відбутися через тіло людини; підвищений рівень статичної електрики;

• підвищені або понижені температура, відносна вологість та швид­кість руху повітря робочої зони; підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; підвищений або понижений вміст пози­тивних і негативних аероіонів у повітрі робочої зони;

• недостатня освітленість робочої зони; підвищена яскравість світла; понижена контрастність між об'єктом і фоном; прямий та віддзеркалений відблиск; підвищена пульсація світлового потоку;

- хімічні:

• підвищений вміст у повітрі робочої зони озону й аміаку;

- психофізіологічні:

• надмірні статичні та динамічні навантаження;

• розумове перенавантаження; перенавантаження аналізаторів;

• монотонність праці; надмірні емоційні навантаження;

• нераціональна організація робочого місця;

- біологічні:

• підвищений вміст мікроорганізмів у повітрі робочої зони

Кожний із наведених чинників може зумовити небажані наслідки впливу ВДТ, ЕОМ, ПЕОМ на здоров'я користувачів, а їх сумісна дія підсилити цей вплив.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 25; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты