Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРежим праці та відпочинку користувачів ЕОМ
Читайте также:
  1. A) переключает режим управления курсором/печати цифр
  2. Communio. Право на долю вещи и доля права на вещь (реальная и идеальная доли). Правовой режим res communes.
  3. D-триггеры. Реализация. Режим работы.
  4. III. Формирование тоталитарного режима
  5. SCE - (Supply Chain Execution) - исполнение цепочек поставок в режиме реального времени.
  6. V группа - болезни неправильного режима питания
  7. XXI. Каков обычный режим Вашей работы?
  8. Ағыс режимдері. Ламинарлы және турбулентті ағыс.
  9. А) при нарушении режима обеззараживания мед. инструментария
  10. Авторитаризм и тоталитаризм как государственно-политические режимы.

Для збереження здоров'я користувачів ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ, запобігання професійним захворюванням і підтримки працездатності впродовж робочої зміни передбачають:

- перерви для відпочинку та вживання їжі (обідні перерви), які визначені чинним законодавством про працю і «Правилами внутрішнього трудового розпорядку» підприємства, організації, установи;

- перерви для відпочинку та особистих потреб (згідно з трудовими нормами); - додаткові перерви, що вводять для окремих професій з урахуванням особливостей трудової діяльності.

 

Згідно з діючим класифікатором професій залежно від характера трудової діяльності, напруженості та тяжкості праці серед користувачів ЕОМ виділено три професійні групи: розробники програм (інженери-програмісти), оператори електронно-обчислювальних машин і оператори комп'ютерного на­бору. Для працівників цих професій за 8-годннної денної робочої зміни вста­новлюють такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку:

- для розробників програм із застосуванням ЕОМ призначають регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хв через кожну годину роботи за ВДТ;

- для операторів із застосуванням ЕОМ визначають регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хв через кожні дві години;

- для операторів комп’ютерного набору визначають регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хв після кожної години роботи за ВДТ.

У всіх випадках, коли виробничі обставини не дають змоги застосовува­ні регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ВДТ не має перевищувати 4 годин.

За 12-годинну робочу зміну регламентовані перерви встановлюють в перші 8 годин роботи аналогічно перервам за 8-годинну робочу зміну, а протягом останніх 4-х годин роботи незалежно від характеру трудової діяльності через кожну годину тривалістю 15 хв.

З метою зменшення негативного виливу монотонності праці доцільно застосовувати зміну змісту роботи, наприклад, чергування введення даних та редагування текстів. Для зниження нервово-емоційного напруження, стомлення зорового аналізатора, поліпшення мозковою кровообігу, подолання несприятливих наслідків гіподинамії, запобігання втомі доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ для психологічного розвантаження.В окремих випадках (у разі скарг працюючих із ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ на зорове стомлення незважаючи на дотримання санітарно-гігієнічних вимог до режимів праці та відпочинку, а також застосування засобів локального захисту очей) допускається індивідуальний підхід до обмеження часу робіт із ВДТ, зміни характеру праці, чергування видів діяльності.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты