Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРежим праці та відпочинку користувачів ЕОМ
Читайте также:
  1. A) переключает режим управления курсором/печати цифр
  2. Communio. Право на долю вещи и доля права на вещь (реальная и идеальная доли). Правовой режим res communes.
  3. D-триггеры. Реализация. Режим работы.
  4. III. Формирование тоталитарного режима
  5. SCE - (Supply Chain Execution) - исполнение цепочек поставок в режиме реального времени.
  6. V группа - болезни неправильного режима питания
  7. XXI. Каков обычный режим Вашей работы?
  8. Ағыс режимдері. Ламинарлы және турбулентті ағыс.
  9. А) при нарушении режима обеззараживания мед. инструментария
  10. Авторитаризм и тоталитаризм как государственно-политические режимы.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Для збереження здоров'я користувачів ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ, запобігання професійним захворюванням і підтримки працездатності впродовж робочої зміни передбачають:

- перерви для відпочинку та вживання їжі (обідні перерви), які визначені чинним законодавством про працю і «Правилами внутрішнього трудового розпорядку» підприємства, організації, установи;

- перерви для відпочинку та особистих потреб (згідно з трудовими нормами); - додаткові перерви, що вводять для окремих професій з урахуванням особливостей трудової діяльності.

 

Згідно з діючим класифікатором професій залежно від характера трудової діяльності, напруженості та тяжкості праці серед користувачів ЕОМ виділено три професійні групи: розробники програм (інженери-програмісти), оператори електронно-обчислювальних машин і оператори комп'ютерного на­бору. Для працівників цих професій за 8-годннної денної робочої зміни вста­новлюють такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку:

- для розробників програм із застосуванням ЕОМ призначають регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хв через кожну годину роботи за ВДТ;

- для операторів із застосуванням ЕОМ визначають регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хв через кожні дві години;

- для операторів комп’ютерного набору визначають регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хв після кожної години роботи за ВДТ.

У всіх випадках, коли виробничі обставини не дають змоги застосовува­ні регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ВДТ не має перевищувати 4 годин.

За 12-годинну робочу зміну регламентовані перерви встановлюють в перші 8 годин роботи аналогічно перервам за 8-годинну робочу зміну, а протягом останніх 4-х годин роботи незалежно від характеру трудової діяльності через кожну годину тривалістю 15 хв.

З метою зменшення негативного виливу монотонності праці доцільно застосовувати зміну змісту роботи, наприклад, чергування введення даних та редагування текстів. Для зниження нервово-емоційного напруження, стомлення зорового аналізатора, поліпшення мозковою кровообігу, подолання несприятливих наслідків гіподинамії, запобігання втомі доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ для психологічного розвантаження.

В окремих випадках (у разі скарг працюючих із ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ на зорове стомлення незважаючи на дотримання санітарно-гігієнічних вимог до режимів праці та відпочинку, а також застосування засобів локального захисту очей) допускається індивідуальний підхід до обмеження часу робіт із ВДТ, зміни характеру праці, чергування видів діяльності.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 5; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты