Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС. Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань студентів про:
Читайте также:
  1. А) органи управління
  2. Автономія і демократичне управління університетами
  3. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
  4. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  5. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  6. Аналіз результатів використання методів стратегічного управління підприємством
  7. Апаратура захисту і управління авіаційних генераторів
  8. Апаратура управління та захисту електричних мереж, металізація та заземлення
  9. Бази даних та системи управління базами даних
  10. В сис-мі управління відсутній механізм стратег. контролю
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань студентів про:

- порядок проведення евакуації робітників ( студентів) із зони НС;

- проведення аварійно –відновлюваних робіт в осередку НС;

- здійснення карантинних та санітарно-протиепідемічних заходів;

- засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції території, техніки, транспорту, будівель, приміщень, одягу, взуття, продовольства, води, продовольчої сировини. Дезактивуючи, дегазуючи та дезінфікуючи розчини.

План вивчення теми

1. Заходи по евакуації робітників студентів із зони НС;

2. Організація та проведення аварійно-відновлювальних робіт в осередку НС.

3. Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів. Медична допомога потерпілим при травматичних ушкодженнях, опіках та отруєннях сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР).

4.Технічні засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції території, техніки, транспорту, будівель, приміщень, одягу, взуття, продовольства, води, продовольчої сировини і фуражу. Дезактивуючи, дегазуючи та дезінфікуючи розчини.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення матеріалу даної теми є особливо важливим для правильного підходу до організації евакуації робітників студентів із зони НС.

Важливо знати, що евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться у зонах можливого катастрофічного затоплення (небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження) в районах виникнення стихійного лиха, аварій, і катастроф якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров’ю людей.

Залежно від обстановки, яка склалася під час надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, може бути проведено загальну або часткову евакуацію населення тимчасового або безповоротного характеру.

Загальна евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України для всіх категорій населення і планується на випадок:

- можливого небезпечного радіоактивного забруднення територій навколо атомних станцій;

- виникнення загрози катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням проривної хвилі.

Важливо пам’ятати, що найважливіше значення для прийняття заходів з евакуації населення має своєчасне оповіщення населення про загрозу ураження.

При розгляданні другого питання в першу чергу слід уяснити мету та етапи здійснення рятувальних та інших невідкладних робіт (РіНР). Потім необхідно розглянути особливості проведення рятувальних РіНР в залежності від осередку ураження при аваріях:

- на радіаційно - небезпечних об’єктах;

- з викидом сильнодіючих отруйних речовин (СДОР);

- бактеорологічного (біологічного) впливу;

- комбінованого впливу.

Також, необхідно знати що для організації життєзабезпечення населення в умовах НС та організації робіт з ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих створюються Державні комісії з надзвичайних ситуацій (ДКНС). Вони діють при Кабінеті Міністрів України, в областях, містах, регіонах як на постійній основі, так і у випадку виникнення НС. До їх функцій входить забезпечення постійної готовності до дій аварійно-рятувальних служб, контроль за розробкою та реалізацією заходів з попередження можливих аварій і катастроф. Усі завдання з ліквідації НС виконуються по черзі у максимально короткі строки.Передусім вирішуються завдання щодо термінового захисту населення, запобігання розвитку чи зменшення впливу надзвичайної ситуації і завдання з підготовки та виконання рятувальних та інших невідкладних робіт.

Усі ці заходи організовують державна виконавча влада, органи управління цивільної оборони при чіткому погодженні між собою заходів, що проводяться. Керівники підприємств, установ і організацій є безпосередніми виконавцями цих заходів. Заходи розробляються завчасно, відображаються в планах цивільної оборони і виконуються в період загрози Організація життєзабезпечення населення в умовах НС — це комплекс заходів, спрямованих на створення і підтримання нормальних умов життя, здоров'я і працездатності людей.

Цей комплекс включає:

- управління діяльністю робітників та службовців, всього населення при загрозі та виникненні НС;

- захист населення та територій від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;

- забезпечення населення питною водою, продовольчими товарами і предметами першої необхідності;

- захист продовольства, харчової сировини, фуражу, вододжерел від радіаційного, хімічного та біологічного зараження (забруднення);

- житлове забезпечення і працевлаштування;

- комунально-побутове обслуговування;

- медичне обслуговування;

- навчання населення способам захисту і діям в умовах НС;

- розробку і своєчасне введення режимів діяльності в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження;

- санітарну обробку;

- знезараження території, споруд, транспортних засобів, обладнання, сировини, матеріалів і готової продукції;

- підготовку сил та засобів і ведення рятувальних та інших невідкладних робіт в районах лиха і осередках ураження;- забезпечення населення інформацією про характер і рівень небезпеки, правила поведінки; морально-психологічну підготовку і заходи щодо підтримання високої психологічної стійкості людей в екстремальних умовах;

- заходи, спрямовані на попередження, запобігання або послаблення несприятливих для людей екологічних наслідків НС та інші заходи.

В кінці розглядання цього питання слід звернути увагу на психологічну і професійну підготовки особового складу сил ЦО при ліквідації наслідків на ОГД та організацію матеріального, технічного і медичного забезпечення формувань котрі залучаються до виконання РіНР.

При розгляді третього питання слід визначити особливості надання першої медичної допомоги постраждалих в осередку ураження та звернути при цьому увагу на роль само і взаємодопомоги.

Уточнити види небезпечних місць в осередку ураження та заходи при евакуації населення з районів:

- заражених радіоактивними отруйними речовинами;

- хімічними отруйними речовинами;

- зони катастрофічного затоплення.

Особливу увагу слід звернути на необхідність та послідовність проведення санітарно- протиепідемічних заходів у зоні ураження, а також своєчасного захисту продуктів харчування та води.

При розгляданні четвертого питання необхідно розглянути засоби і способи проведення санітарної обробки та заходи які виконуються при проведенні дезактивації, дегазації і дезінфекції в осередках уражень.

 

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 52; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты