Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Де у приміщенні найменша концентрація диму (під час пожежі)?
а) біля підлоги;

б) біля стелі;

в) біля дверей;

г) середній прошарок повітря;

д) немає вірної відповіді.

11 Температура займання це ….. температура при якій відбувається стійке горіння:

а) найменша;

б) найбільша;

в) немає вірної відповіді;

г) всі відповіді вірні.

12 Диференційні пожежні датчики реагують на:

а) швидкість збільшення температури;

б) підвищення температури до певного рівня;

в) інфрачервоне випромінювання;

г) на світло, дим і температуру;

д) тільки на температуру та світло.

13 До вогнегасних засобів належать:

а) піна, вуглекислота, порошки;

б) вода, піна, порошки;

в) вода, піна, вуглекислота, порошки;

г) вода, вуглекислота, порошки;

д) вода, піна, вуглекислота.

14.За принципом дії датчики пожежної сигналізації поділяються на:

а) теплові, димові, світлові, вогняні, комбіновані;

б) теплові, димові, світлові, комбіновані;

в) теплові, світлові, комбіновані;

г) теплові, димові, комбіновані;

д) теплові, комбіновані.

15. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори: патогенні мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності:

а) біологічні;

б) психофізіологічні;

в) хімічні;

г) фізичні.

16. Попереджає про виникнення аварійної ситуації і про необхідність виконання протиаварійних заходів:

а) оперативна сигналізація;

б) візуальна сигналізація;

в) аварійна сигналізація.

17. Територія, в межах якої поширені небезпечні хімічні речовини:

а) надзвичайна ситуація;

б) зона зараження;

в) санітарно-захисна зона.

18. Велика аварія спричинила людські жертви у значних розмірах:

а) катастрофа;

б) эпифитотия;

в) епідемія.

19. Сукупність окремих і суцільних пожеж:

а) вогневої шторм;

б) масовий пожежа;

в) зона пожежі.

20. Місце зараження і перебування хворого або хворих інфекційною хворобою:

а) вогнище поразки;

б) епідемічний вогнище;

в) у зонах лиха.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Організація робіт по захисту населення та ліквідації наслідків аварій на атомних електростанціях.

2. Організація та проведення рятувальних робіт .

3. Класифікація видів, причини надзвичайних ситуацій та основні завдання по ліквідації їх наслідків.

4. Аварії на хімічних підприємствах.

5. Вимоги до системи оповіщення, зв’язку ,медичного та санітарно-епідеміологічного нагляду.

6. Сили цивільного захисту.

Бібліографічний список до семінарського заняття

Основні законодавчі та нормативно-правові акти: 2, 4, 5, 6, 8, 11.

Основна література: 1, 3, 4, 6, 8, 12, 14.

Додаткова література: 2, 3, 4, 8, 14, 18.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДІВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

Індивідуальні завдання, як форма організації навчального процесу, мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, розвиток творчих здібностей, актуалізацію мотивів як навчально-пізнавальної, так і наукової та інноваційної діяльності студентів.

Консультативні заняття по індивідуальним завданням проводяться у позанавчальний час за окремим графіком.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача.

Індивідуальні завдання повинні формувати уміння студентів індивідуально працювати над рекомендованим матеріалом, свідомо висловлювати і захищати власну точку зору, орієнтувати студентів на засвоєння та закріплення головного, суттєвого при вивченні тем програми, розвивати самостійне мислення, навички розумової праці. Індивідуальна робота студента є засобом оволодіння навчальним матеріалом самостійно у вільний від обов’язкових навчальних занять час.

Робота над індивідуальним науково-дослідним завданням (перший рівень складності) повинна бути завершена письмовим звітом та оформлена згідно Методичних рекомендацій по оформленню рефератів (ДДФА-2005, автор Терещенко Т.Є.). Обсяг звіту (індивідуального науково-дослідного завдання) – 15-16 сторінок комп’ютерного тексту 14 шрифту через 1,5 інтервал. В роботі обов’язково повинен бути вступ (не менше 1 ст.), основна частина та висновок (не менше 1 ст.).

З метою поглиблення вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» та набуття вмінь і навичок для самостійних кваліфікованих розрахунків, аналізу та висновків у процесі вивчення дисципліни, студенти денної форми навчання виконують також розрахунково-графічну роботу (РГР), яка відноситься до другого рівня складності. Вихідні дані для прогнозування та оцінки пожежної обстановки на об’єктах надає викладач. Рішення типових задач з даної тематики розглянуто на семінарському занятті № 2 та в відповідній методичній розробці (задачі 1-3). Там також приведена форма звітності РГР.

Студенти виконують індивідуальне завдання варіанту, який відповідає номеру по списку в журналі успішності навчальної групи.

Результати індивідуальної роботи студентів перевіряються, оцінюються, можуть бути заслухані на наукових семінарах кафедри, загальноакадемічних студентських наукових конференціях, міжвузівських науково-практичних конференціях тощо.

Контроль за виконанням індивідуальних завдань здійснюється на семінарських заняттях та під час консультацій з дисципліни «Безпека життєдіяльності».

Таким чином, індивідуальні завдання дозволяють студентам навчатися відповідно з рівнем їхньої підготовки та сприяють розвитку у них індивідуальних здібностей.Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 130; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты