Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС
Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах.

Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС. Міські, заміські, запасні та пересувні пункти управління в НС. Спеціально уповноважений керівник та штаб з ліквідації НС. Сили і засоби постійної готовності.

Мета і загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт. Техніка, що застосовується при ліквідації наслідків НС. Розрахунок сил та їх ешелоноване угрупування. Склад та завдання угрупування сил першого, другого ешелонів та резерву. Організація взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та основних видів забезпечення у зоні НС.

Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів. Технічні засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції території, техніки, транспорту, будівель, приміщень, одягу, взуття і засобів захисту, продовольства, води, продовольчої сировини і фуражу. Дезактивуючи, дегазуючи та дезінфікуючи розчини.

Спеціальні відомчі та позаштатні формування, які залучаються (у межах їхніх тактико-технічних можливостей) до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Визначення порядку їхнього приведення до готовності та організації управління діями у процесі виконання завдань.

Основні засоби, тактика дій і способи виконання робіт у зоні НС в залежності від профільного напряму ВНЗ. Матеріально-технічне, медичне та інші види забезпечення при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах галузі. Організація життєзабезпечення населення у НС та надання гуманітарної допомоги потерпілим.

Контрольні запитання до тем, що винесені на самостійне опрацювання

1 Актуальність проблем безпеки життєдіяльності. Предмет курсу “Безпека життєдіяльності”, його мета і завдання

2 Середовище проживання людини, характеристика, види. Біосфера, склад, розміри, компоненти, періоди розвитку

3 Безпека життєдіяльності – наука про безпеку. Небезпека, класифікація небезпек. Аксіома про потенційну небезпеку

4 Природні і антропогенні чинники середовища проживання. Небезпечні і шкідливі чинники середовища проживання

5 Взаємодія людини з середовищем проживання. Масштаби і наслідки впливу від′ємних чинників на людину і природне середовище

6 Основні види забруднень біосфери: а) фізичні; б) хімічні (органічні та неорганічні); в) біологічні

7 Енергетичне забруднення біосфери: теплові викиди, шум, вібрація, ультразвук, інфразвук

8 Енергетичне забруднення біосфери: іонізація, електромагнітні випромінювання, електромагнітні поля

9 Кризове становище в біосфері: причини та наслідки. Шляхи виходу з кризового становища

10 Кількісна оцінка небезпек. Ризик. Класифікація ризику. Оцінка міри ризику. Концепція прийнятного ризику

11 Людський фактор в проблемі безпеки. Основні форми діяльності людини

12 Психологічні і психофізичні характеристики людини: аналізатори людини (зоровий, слуховий, шкірний, кінестетичний, нюховий, смаковий), антропометричні характеристики, психічні функції і процеси

13 Працездатність людини і динаміка: фази працездатності, стрес і адаптація

14 Заходи по підтримці оптимальної працездатності людини

15 Психологія безпеки діяльності: психічні процеси, властивості і стан, позамежні форми психічного стану, особливі психічні стани

16 Виробничі психічні стани, класифікація

17 Психологічні причини утворення небезпечних ситуацій і виробничих травм

18 Стимулювання безпеки діяльності

19 Особливості групової психології. Психологічні причини здійснення помилок, поводження людини в аварійних ситуаціях

20 Профвідбір: мета, завдання, способи проведення

21 Ергономіка, мета, завдання. Взаємозв’язок “людина-машина”

22 Сумісність характеристик людини і виробничого середовища: інформаційна, біофізична, енергетична, просторово-антропометрична, техніко-естетична

23 Шкідливі чинники виробничого середовища і вимоги до навколишнього середовища із позицій безпеки життєдіяльності

24 Класифікація чинників виробничого середовища. Вплив мікроклімату, вібрації і шуму, освітлення. Хімічні чинники середовища

25 Принципи, методи і засоби забезпечення безпеки діяльності людини

26 Надзвичайні ситуації: визначення, класифікації, критерії

27 Причини виникнення надзвичайних ситуацій. Характеристика природних надзвичайних ситуацій

28 Надзвичайні ситуації мирного часу. Характеристика надзвичайних ситуацій техногенного походження

29 Питання безпеки життєдіяльності в законодавчих і нормативно-технічних документах. Єдина державна система попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій


Перелік питань до заліку з курсу «Безпека життєдіяльності»

 

1. Актуальність проблем безпеки життєдіяльності. Предмет курсу “Безпека життєдіяльності”, його мета і завдання

2. Середовище проживання людини, характеристика, види. Біосфера, склад, розміри, компоненти, періоди розвитку

3. Безпека життєдіяльності – наука про безпеку. Небезпека, класифікація небезпек. Аксіома про потенційну небезпеку

4. Природні і антропогенні чинники середовища проживання. Небезпечні і шкідливі чинники середовища проживання

5. Взаємодія людини з середовищем проживання. Масштаби і наслідки впливу від′ємних чинників на людину і природне середовище

6. Основні види забруднень біосфери: а) фізичні; б) хімічні (органічні та неорганічні); в) біологічні

7. Енергетичне забруднення біосфери: теплові викиди, шум, вібрація, ультразвук, інфразвук

8. Енергетичне забруднення біосфери: іонізація, електромагнітні випромінювання, електромагнітні поля

9. Кризове становище в біосфері: причини та наслідки. Шляхи виходу з кризового становища

10. Кількісна оцінка небезпек. Ризик. Класифікація ризику. Оцінка міри ризику. Концепція прийнятного ризику

11. Людський фактор в проблемі безпеки. Основні форми діяльності людини

12. Психологічні і психофізичні характеристики людини: аналізатори людини (зоровий, слуховий, шкірний, кінестетичний, нюховий, смаковий), антропометричні характеристики, психічні функції і процеси

13. Працездатність людини і динаміка: фази працездатності, стрес і адаптація

14. Заходи по підтримці оптимальної працездатності людини

15. Психологія безпеки діяльності: психічні процеси, властивості і стан, позамежні форми психічного стану, особливі психічні стани

16. Виробничі психічні стани, класифікація

17. Психологічні причини утворення небезпечних ситуацій і виробничих травм

18. Стимулювання безпеки діяльності

19. Особливості групової психології. Психологічні причини здійснення помилок, поводження людини в аварійних ситуаціях

20. Профвідбір: мета, завдання, способи проведення

21. Ергономіка, мета, завдання. Взаємозв’язок “людина-машина”

22. Сумісність характеристик людини і виробничого середовища: інформаційна, біофізична, енергетична, просторово-антропометрична, техніко-естетична

23. Шкідливі чинники виробничого середовища і вимоги до навколишнього середовища із позицій безпеки життєдіяльності

24. Класифікація чинників виробничого середовища. Вплив мікроклімату, вібрації і шуму, освітлення. Хімічні чинники середовища

25. Принципи, методи і засоби забезпечення безпеки діяльності людини

26. Надзвичайні ситуації: визначення, класифікації, критерії

27. Причини виникнення надзвичайних ситуацій. Характеристика природних надзвичайних ситуацій

28. Надзвичайні ситуації мирного часу. Характеристика надзвичайних ситуацій техногенного походження

29. Питання безпеки життєдіяльності в законодавчих і нормативно-технічних документах. Єдина державна система попередження і ліквідації надзвичайних ситуаційПоделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 119; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты