Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСкорочення.
Читайте также:
  1. познаки та скорочення
  2. Скорочення
  3. Стаття 31. Припинення, відкладення виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття та скорочення їх тривалості
  4. Стаття 31. Припинення, відкладення виплат матеріального забез­пе­чення на випадок безробіття та скорочення їх тривалості
  5. Умовні позначення та скорочення
  6. Умовні скорочення
ГОСТ – міждержавний стандарт СНД
ДСТУ – стандарт України
МЗ – метрологічне забезпечення
МВ – методичні вказівки
НД – нормативна документація
ВНОП і ЗП – відділ наукової організації праці і заробітної плати
ГСТ – галузевий стандарт
ОРД – організаційно-розпорядча документація
ПЗР – планово-запобіжний ремонт
НЯ – настанова з якості
НОП – настанова з охорони праці
СТП – стандарт підприємства
ПСУОП – положення про систему управління охороною праці
СОП – служба охорони праці
ТІ – технологічна інструкція
ВТІ – виробничо-технічна інструкція
ТУ (ТУ У) – технічні умови (технічні умови України)
ТД – технологічна документація
ТП – технологічний процес
СМТЗ – служба матеріально-технічного забезпечення
СГЕ – служба головного енергетика
СГМ – служба головного механіка
КСС – керівники, спеціалісти, службовці
   

Елементи системи управління охороною праці

Загальні вимоги.

Політика.

Керівництво підприємства зобов’язується створити, впровадити та підтримувати СУОП на підставі вимог, встановлених у стандарті OHSAS 18001:1999, постійно піклуватися про поліпшення її результативності та ефективності.

Сфера діяльності.

Вимоги СУОП поширюються на всі структурні підрозділи підпри­ємства.

Повноваження та відповідальність.

Повноваження з реалізації Заяви про політику в галузі охорони праці та вимог стандарту OHSAS 18001:1999 делеговано на всі рівні ієрархічної структури підприємства.

Керівництво всіх рівнів несе відповідальність в межах своїх повно­важень за ефективне функціонування СУОП.

Опис.

У нормативно-правових актах підприємства визначені та документу­ються види діяльності з питань охорони праці та процеси їх реалізації.

Встановлено послідовність та взаємодію процесів.

Визначено показники для обліку та оцінки ризиків виникнення нещасних випадків і професійних захворювань.

Встановлено систему періодичних перевірок стану охорони праці і функціонування СУОП, яка своєчасно дозволяє вжити дії щодо усунення, попередження помилок та підвищення безпеки процесів.Планові внутрішні перевірки функціонування СУОП і періодичний аналіз її ефективності з боку вищого керівництва створює основу для її поліпшення.

Система прогнозного та оперативного планування ресурсів забезпе­чує їх розподіл у відповідності з вибраними пріоритетами в галузі охо­рони праці.

Організаційно-розпорядчим документом, на підставі якого прово­диться робота з покращання стану умов та безпеки праці, є щорічний наказ № __ «Про роботу з охорони праці» (бажано присвоїти постійний номер такому наказу) керівника підприємства.

4.1.5. Документація, що регулює вимоги:

– Заява про політику в галузі охорони праці.

– OHSAS 18001:1999 «Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки персоналу. Вимоги та вказівки».

– Положення про управління охороною праці.

– Порядок обліку, аналізу і оцінки ризику виникнення нещасного випадку.

– Наказ № __ «Про роботу з охорони праці».


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты