Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПідготовка, знання і компетентність.
Читайте также:
  1. Базові знання, вміння, навички необхідні для вивчення теми.
  2. БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
  3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).
  4. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).
  5. Визнання та оцінка зобов'язання
  6. Визнання шлюбу неукладеним.
  7. Визнання, класифікація та оцінка необоротних активів
  8. Визнання, класифікація та оцінка основних засобів
  9. Визначення, визнання та класифікація нематеріальних активів
  10. З. Базовi знання, вмiння, навички, нео6хiднi для вивчення теми (мiждисциплiнарна iнтеграцiя)

4.4.2.1. Політика.

Персонал, який виконує роботу, ознайомлений зі шкідливими та не­безпечними виробничими факторами, що виникають або можуть виник­нути на робочому місці, використовує засоби колективного та індивіду­ального захисту, компетентний віносно отриманих знань, підготовки, навичок та досвіду.

Визначена потреба у комплектації і навчанні персоналу, забезпечено навчання в галузі охорони праці та оцінюється його ефективність.

Працівники поінформовані про значення і важливість їхніх дій у забезпеченні особистої безпеки і безпеки персоналу, який їх оточує. Процес навчання, підвищення кваліфікації та інструктажу з охорони праці персоналу документується.

4.4.2.2. Сфера дії.

Поширюється на вище керівництво, керівників структурних підроз­ділів та їх заступників, керівників дільниць, майстрів, спеціалістів та робітників.

4.4.2.3. Повноваження та відповідальність.

Відділ кадрів направляє всіх, хто поступає на роботу, для прохо­дження вступного інструктажу з охорони праці у службу охорони праці підприємства.

Служба охорони праці забезпечує проведення вступного інструктажу з охорони праці з усіма, хто поступає на підприємство.

Керівники структурних підрозділів не допускають до роботи тих, кого вперше прийнято (переведено з іншого підрозділу), без проведення з ними первинного інструктажу (стажування) з охорони праці, а тих, хто виконує роботи підвищеної небезпеки, – без навчання та перевірки знань з охорони праці.

Відділ кадрів (відділ підготовки кадрів, навчально-курсовий комбінат – в залежності від наявності таких підрозділів) організовує навчання з питань охорони праці керівників, спеціалістів як під час підготовки нових професій, так і під час підвищення кваліфікації, а також працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки .

4.4.2.4. Опис.

Потреба у навчанні з охорони праці керівників, спеціалістів, служ­бовців та робітників виникає у зв’язку з:

– освоєнням нових видів техніки і технології;

– змінами нормативних вимог до питань безпеки;

– вимогами органів державного нагляду;

– необхідністю вивчення і засвоєння вимог до методів управління охороною праці;

– періодичним обновленням знань в галузі охорони праці.

Порядок навчання передбачає:– визначення потреби у навчанні за професією;

– формування груп для навчання;

– підбір викладацьких кадрів;

– підготовку програм навчання;

– порядок атестації працівників;

– порядок документування процесу навчання.

Позачергова перевірка знань керівників структурних підрозділів з питань охорони праці здійснюється службою охорони праці.

4.4.2.5. Документація, що регулює вимоги: – Положення про систему управління охороною праці.

4.4.2.6. Додатки. Не використані.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты