Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Заступник генерального директора (директора) – головний економіст
8.1. Забезпечує:

– фінансування системи управління охороною праці;

– планування коштів для фінансування заходів з охорони праці при всіх видах господарської діяльності (утримання, експлуатація та ремонт будівель, устаткування, об’єктів соцкультпобуту);

– контроль за своєчасним фінансуванням робіт з виконання норма­тивних документів і правил безпеки у питаннях атестації робочих місць за умовами праці, а також своєчасним виведенням з експлуатації і заміною новим устаткування, що відпрацювало свій ресурс.

8.2. Здійснює облік витрачання коштів на виконання заходів, перед­бачених колективним договором, річними і перспективними планами за­ходів з охорони праці, а також на проведення наукових досліджень, впро­вадження розробок з охорони праці.

9. Заступник генерального директора (директора) з персоналу (начальник відділу кадрів)

9.1. Забезпечує:

– навчання робітників за професією та систематичне підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів та службовців з питань охорони праці, а також їх атестацію;

– своєчасну розробку нових та перегляд діючих посадових інструкцій для керівників і спеціалістів;

– включення у навчальні програми підготовки робочих кадрів питань з охорони праці (за наявності центру навчання на підприємстві).

9.2. Організовує складання переліку професій та списків працівни­ків, які повинні проходити попередній (під час прийняття на роботу) та періодичні медичні огляди, здійснює контроль за їх проведенням.

9.3. Проводить роботу з підвищення рівня трудової та виробничої дис­ципліни.

9.4. Здійснює керівництво роботою з охорони праці у підлеглих під­розділах.

10. Заступник генерального директора (директора) з капітального будівництва (начальник УКБ)

10.1. Здійснює: – контроль під час проектування та будівництва вимог стандартів

ССБП, СНиП, санітарних норм, правил охорони праці;

– керівництво роботою з охорони праці у підлеглих підрозділах.

10.2. Видає дозвіл на ведення робіт будівельними організаціями тіль­ки за наявності документів, які регламентують умови безпечного прове­дення робіт.

10.3. Організовує:

– приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у пов­ній відповідності до діючих норм і правил;

– своєчасне складання заявок на придбання устаткування для забезпе­чення виконання заходів, спрямованих на поліпшення умов та безпеки праці.

10.4. Забезпечує: – першочергове введення в експлуатацію адміністративно-побутових

об’єктів, засобів колективного захисту та навколишнього середовища;

– своєчасне відновлення благоустрою на дільницях капітального будівництва.

10.5. Очолює комісії з перевірки стану охорони праці в підрозділах, що здійснюються господарським способом.

10.6. Не допускає початку будівельних робіт на території підпри­ємства без попереднього узгодження проекту виконання робіт з відповід­ними службами нагляду та контролю.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 49; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты