Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТехнічний огляд
Читайте также:
  1. Боротьба за Галицько-волинські землї: Загальний погляд на боротьбу, становище до неї суспільности на Волини і в Галичинї, роля боярства і міст, полїтика Казимира.
  2. Види наукових текстів відповідно до їх функціонального призначення (оглядовий, теоретичний, пояснювальний, додатковий та ін).
  3. Вимоги безпеки при догляді за кіньми
  4. ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛИ УКРАЇНИ
  5. ДОГЛЯД ЗА ХОДОВОЮ ЧАСТИНОЮ
  6. Екскурсія-огляд умивальної кімнати.
  7. Загальний огляд бухгалтерської звітності
  8. ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД, СПЕЦІАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС СХІДНО-УКРАЇНСЬКОГО ЖИТЯ, ТРУДНОСТИ ДОСЛЇДЖЕННЯ.
  9. Мета проведення стройового огляду. Порядок шикування підрозділів. Відповідь на привітання начальника.
  10. Набувачем у договорі довічного утримання (догляду) може бути: .

Безпека при підіймально-транспортних роботах

Усі вантажопідіймальні крани, вантажозахоплювальні органи і пристрої мають виготовлятися, утримуватися і експлуатуватися відповідно до Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Нагляд за додержанням цих правил здійснює Держнаглядохоронпраці.

Реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці підлягають крани всіх типів, за винятком: кранів з ручним приводом; кранів мостового типу, пересувних і поворотних консольних кранів вантажопідіймальністю до 10т включно, які керуються з підлоги за допомогою кнопкового апарату, підчепленого на кранові або зі станційного пульту; стрілові і баштові крани вантажопідіймальністю до 1т включно та інші.

Вантажопідіймальні машини протягом експлуатації підлягають періодичному технічному огляду: частковому не рідше 1 разу на рік; повному, не рідше 1 разу на 3 роки, за винятком кранів, що рідко використовуються, які оглядаються не рідше, ніж через кожні 5 років.

Позачерговий повний огляд здійснюється після: монтажу на нове місце, реконструкції, ремонту металевих конструкцій з заміною розрахункових елементів чи вузлів, установки змінного стрілового обладнання, капітального ремонту або зміни механізму підіймання, заміни гака.

Повний технічний огляд складається з огляду всіх механізмів і металоконструкцій, статичного і динамічного випробувань.

Статичне випробування вантажем, що перевищує вантажопідіймальність машини на 25%, проводиться для перевірки на міцність і вантажну стійкість. Вантаж піднімають на висоту 200-300мм і витримують в такому положенні протягом 10 хвилин. Після цього вантаж опускають і перевіряють відсутність залишкових деформацій, тріщин та інших пошкоджень.

Динамічне випробування вантажем що перевищує вантажопідіймальність машини на 10% проводиться для перевірки дії механізмів і гальм, а також всіх інших механізмів крану. Протягом випробування піднімання і опускання вантажу повторюють двічі.

При частковому технічному огляді статичне і динамічне випробування не проводяться.

Результати технічного огляду записуються в паспорт вантажопідіймальної машини з у казанням строку наступного огляду, а на кран встановлюється табличка, де вказується реєстраційний номер, вантажопідіймальність та дата наступного випробування.На кранах мають бути попереджувальні написи : “Не стій під вантажем”, ”Не стій під стрілою в зоні її можливого опускання”, “Бережись повороту крана “(два останніх –для стрілових кранів).

Знімні вантажозахоплювальні пристрої і тара підлягають після виготовлення, ремонту і періодично в процесі експлуатації технічному огляду.

Після виготовлення і ремонту вантажозахоплювальні пристрої оглядаються і випробуються навантаженням, яке в 1,25 разів перевищує їх номінальну вантажопідіймальність. Результати випробування вважаються задовільними, якщо відсутні тріщини, розриви і деформації. Тара при технічному огляді ретельно оглядається. Випробувати тару вантажем не обов’язково.

В процесі експлуатації знімні вантажозахоплювальні пристрої і тара підлягають періодичним оглядам:

через кожні 6 місяців оглядаються траверси;

через 1 місяць – кліщі і інші подібні захоплювальні пристрої та тара;

через кожні 10 днів - підвіски , стропи ,гаки.

Вантажозахоплювальні пристрої, які рідко використовуються, перед кожним використанням.

Результати огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тара заносяться в спеціальний журнал обліку.Вантажозахоплювальні пристрої наділяються клеймом чи биркою, де вказуються номер, допустиме навантаження і дата випробування. На тарі мають бути вказані її призначення , номер , власна вага і найбільша вага вантажу, для транспортування якого вона призначена.

 

Нагляд і обслуговування

Керівництво підприємства повинно забезпечувати утримування вантажо-підіймальних машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари в справному стані, створювати безпечні умови їх роботи шляхом організації належного огляду, ремонту і обслуговування. Для цього власник (керівник) підприємства наказом призначає зі складу інженерно-технічного персоналу працівника , відповідального за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані і працівника , відповідального за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами в кожному цеху, або на іншій ділянці.

Ці працівники попередньо мають пройти перевірку знань Правил і отримати відповідне посвідчення.

Особа, відповідальна за утримання вантажопідіймальних машин в справному стані зобов’язана забезпечити:

- утримання вантажопідіймальних кранів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та колисок для підіймання людей, кранових колій, якщо останні також знаходяться під його наглядом, в справному стані шляхом проведення регулярних оглядів та ремонтів в установлені графіком строки, систематичних перевірок за правильним веденням журналу періодичних оглядів та своєчасного усунення виявлених несправностей, а також регулярного особистого огляду вантажопідіймальних машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та колисок для підіймання людей;- обслуговування та ремонт вантажопідіймальних кранів, колисок для підіймання людей навченим та атестованим персоналом, який має необхідні знання та достатні навички по виконанню покладених на них робіт, а також періодичну перевірку знань обслуговуючого персоналу;

- виконання кранівниками виробничих інструкцій по обслуговуванню вантажопідіймальних кранів;

- своєчасну підготовку до технічного огляду вантажопідіймальних машин;

- вихід кранів в ремонт відповідно до графіка;

- виконання приписів органів Держнаглядохоронпраці;

- зберігання паспортів та технічної документації на вантажопідіймальні крани, знімні вантажозахоплювальні пристрої, тару, колиски для підіймання людей, а також ведення журналів періодичної перевірки знань обслуговуючого персоналу.

Особа, відповідальна за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, зобов’язана:

- організовувати проведення робіт кранами в повній відповідності з Правилами, проектами виконання робіт (на будівництві), технологічними картами, нарядами – допусками;

- видавати завдання та наряди машиністам та стропальникам на проведення робіт з переміщення вантажів кранами;

- постійно контролювати виконання машиністами та стропальниками виробничих інструкцій;

Інструктувати машиністів кранів та стропальників і безпечного виконання очікуваних робіт на місці їх проведення, звертаючи особливу увагу на: недопущення перевантажування крана, правильність установлення стрілових самохідних кранів, правильність стропування та зачіплювання вантажів, безпеку виконання робіт при навантаженні та розвантаженні напіввагонів та платформ тощо, дотримання стропальниками умов особистої безпеки;

- забезпечити стропальників маркованими, справними та відповідними масі і характеру вантажів, які переміщуються, знімними вантажозахоплювальними пристроями та тарою;

- вказувати кранівникам та стропальникам місця, порядок та габарити складування вантажів відповідно до проектів проведення робіт або технологічних карт;

- не допускати до обслуговування кранів ненавчений та не атестований персонал.

Обслуговують вантажопідіймальні машини кранівники (машиністи), слюсарі, електромонтери, стропальники (зачіплювачі), сигнальники, інженерно–технічні та інші робітники.

Усі вони допускаються до роботи за умов:

- досягнення 18 років;

- отримання медичного висновку про можливість допуску до роботи;

- отримання посвідчення про атестацію і на право управління в кваліфікаційній комісії;

- призначення на роботу наказом по цеху, підприємству (організації).

До управління і підвішування вантажу на гак вантажопідіймальної машини, яка керується з підлоги, працівники допускаються після відповідного інструктажу і перевірки навичок керування і зачіплювання (підвішування) вантажів.

Працівники, які обслуговують вантажопідіймальні машини, проходять періодичну (один раз на рік) і позачергову (у разі переходу з одного підприємства на інше, з одного типу крана на інший; у разі порушення Правил; за вимогою інспекторів Держнаглядохоронпраці або відповідальних осіб) перевірку знань.

Огляд і умови безпечної роботи осіб, що залучені до обслуговування вантажопідіймальних машин (керування, ремонт, нагляд), повинні визначатися відповідними інструкціями, які розроблюються підприємствами згідно з Правилами і типовими інструкціями Держнаглядохоронпраці. Ці інструкції враховують специфічні умови і технологію ділянки, цеху, підприємства та вручаються під розписку усім керівникам і працівникам, які обслуговують крани.

Крім цього, видаються кранівнику і вивішують у місцях виконання робіт графічні зображення (схеми) безпечного стропування , обв’язування і зачіплювання вантажів.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 27; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты