Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕМА № 2
Читайте также:
  1. БАЗИ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  2. БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ: ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ
  3. Безпека в надзвичайних ситуаціях при експлуатації ОТ
  4. Безпека в пішохідному туризмі
  5. Безпека життедіяльності у сфері туризму
  6. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  7. Безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дитини
  8. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ та ОХОРОНА ПРАЦІ.
  9. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах

Характерні ознаки безпеки життєдіяльності:

І.Цескладне матеріальне середовище, в основу якого входять: люди, засоби праці, результати праці і середовище буття. Взаємодія і взаємозв'язок між компонентами здійснюється за допомогою діяльності, як специфічної форми праці.

2.Це упорядкована система за метою, методом, часом і характером вирішуємих задач. При цьому, мета - це максимальне задоволення всіх потреб і забезпечення прогресу розвитку суспільства; місце життя та діяльність людей, що пов'язана з визначеними населеними пунктами, містами, регіонами, країнами, континентами; регламетована за часом.

3.Взаємопов'язана і взаємозалежна від навколишнього та штучного середовища буття. Життєдіяльність істотно впливає на навколишнє середовище, поступово погіршує його параметри і створює умови для виникнення надзвичайних ситуацій екологічного характеру.

4. Система безперервного динамічного розвитку і удосконалення
(наприклад, ріст чисельності населення Землі), саморегуляції і
самоуправління, гнучкого пристосування до мінливих умов навколишнього
середовища (змінюються умови діяльності, види і форми праці,
впроваджується НТП та ін.).

5. Методологічно притаманна окремій особистості, групі людей,
суспільству країни, населенню Землі.

6. Постійно схильна до впливу різноманітних катаклізмів (природних,
виробничих, соціально-побутових, військових та ін.). Катаклізми-постійні
супутники життєдіяльності.

7. Може, здатна і повинна в необхідних ситуаціях захищати свої життєві
інтереси.

8. Це система матеріального споживання і матеріальних збитків свого
функціонування (система забруднення навколишнього середовища).

Вказані ознаки показують, що при визначених умовах (стихійні лиха, аварії, катастрофи та ін.) можуть обумовити не тільки порушення цілей, задач, функціональної структури життєдіяльності, а також повне або часткове її руйнування чи обмеження по цілям і задачам, послаблення зв'язків з навколишнім середовищем та ряд ін. негативних наслідків.

9. Забезпечення життєдіяльності при виникненні різноманітних катаклізмів відноситься до категорії вирішення специфічних задач, а умови називаються надзвичайними ситуаціями. Рішення різних специфічних задач потребує наявність спеціально підготовлених сил і засобів, розробки прийомів і способів їх застосування. В цих умовах суспільство повинно
- 2 -

 

мати підготовлені системи захисту життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях.

Головною метою таких систем є захист населення в надзвичайних ситуаціях шляхом ліквідації впливу наслідків різних катаклізмів на процес життєдіяльності, і проведення попереджувальних заходів, що знижують величину можливих збитків.

Захист населення в умовах надзвичайних ситуацій в усіх країнах світу покладена на систему " Цивільної оборони ".

 

Проблеми безпеки життєдіяльності.Можна визначити ряд важливих проблем, які пов'язані з забезпеченням нормальних умов життя та праці, і вони постійно знаходяться в полі зору людства. Це насамперед:

1. Підтримка параметрів середовища буття в необхідних для
життєдіяльності межах - одна з найважливіших проблем що постає
перед населенням земної кулі. З зростанням виробничої діяльності
людей, її ускладненням, введенням нових технологій постає
проблема технологічної безпеки суспільства, тому що наданому
етапі розвитку існує невідповідність якості технологічних процесів
рівню та складності виробництва, потребам суспільства. Це
означає, що зростає навантаження на структурні частини
навколишнього середовища, виникає небезпека виснаження
природних ресурсів, безповоротного забруднення і зміни
середовища буття. Це, як наслідок, створює реальні передумови
для виникнення техногенних катастроф.2. Забезпечення населення всіма видами енергоресурсів
(електроенергією, газом, нафтопродуктами, кам'яним вугіллям та
ін.). Енергетична криза в теперішній час торкнулася багатьох країн,
в яких хронічно не вистачає енергоресурсів. Це безперечно знижує
рівень життєдіяльності людей.

3. Забезпечення населення всіма нормами і параметрами штучного середовища буття. В сучасних умовах для людей в різних країнах гострими проблемами є забезпечення житлом, громадськими спорудами, спортивними комплексами, медичними закладами та ін. елементами в системі життєзабезпечення.

4. Продукти харчування являються фізіологічною основою
життєдіяльності. З ростом чисельності населення ця проблема
загострюється. Якщо людство не зробить нових видів продуктів
харчування, а також своєчасно не адаптується до них, то через
деякий час опиниться на грані голодомору або хімічних отруєнь, і
як результат, може виникнути надзвичайна ситуація глобального
масштабу.

- 3 -

5. Наявність і раціональне використання в інтересах життєдіяльності
питної (прісної) води. Кількість прісної води в структурі Землі є величиною постійною. Але треба зберегти прісну воду від забруднення, яке може привести до непридатності її використання для споживання населенням. Звідси витікає важливість питань водоочистки, водопідготовки, боротьби з промисловим і побутовим забрудненням і виснаженням водоймищ.6. Ліквідація (переробка або використання) відходів виробництв,
життєдіяльності. Особливу турботу і гостроту представляють
відходи небезпечних виробництв: атомних, бактеріологічних. В
теперішній час, враховуючи актуальність цієї проблеми, створено і
функціонує цілий ряд міжнародних організацій: ЮНЕСКО,
МАГАТЕ та ін.

7. Освоєння нових просторів і світів для людей Землі являється
перспективною проблемою. Як в свій час казав В.Е.Ціалковський :
"Земля-це колиска людства, але не завжди воно буде жити в
колисці".

Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності.До основних принципів забезпечення життєдіяльності відносяться:

1.Безперервне забезпечення фізіологічних процесів організму людини. Для цього організму людини потрібні: повітря, чиста питна вода, продукти харчування, тепло, світло, предмети споживання (житло, одяг, взуття та ін.)

2.Взаємодія та взаємозалежність з навколишнім середовищем. Життєдіяльність забезпечується навколишнім середовищем: параметрами споживання, енергоресурсами, корисними копалинами, продуктами харчування, елементами штучного середовища та ін. матеріальними благами.

В свою чергу, життєдіяльність впливає на середовище буття: змінює (регулює) параметри споживання, виснажує енергоресурси, копалини, змінює клімат, рослинний та тваринний світ, забруднює навколишнє середовище.

Проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності.Небезпека для життя людини як в надзвичайних ситуаціях, так і в звичайних умовах середовища буття. При цьому життєдіяльність може бути не тільки частково порушена, але й повністю зупинена.

Такий стан висуває вирішення проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності в різних ситуаціях. Умовно можна виділити такі 2 групи:

1.Забезпечення безпеки життєдіяльності в нормальних умовах середовища буття.

2.Забезпечення безпеки життєдіяльності в надзвичайних умовах.

- 4 -

До першої групи можна включити вирішення проблем за такими напрямками:

„Охорона здоров'я”

Сутність вирішення цієї проблеми полягає в визначенні форм, методів і засобів профілактики, лікування, реабілітації, а також організації відпочинку людини. Кінцевим результатом вирішення цієї проблеми є збереження здоров'я та працездатності людини, подовження її життя.

„Охорона та захист кордонів”

Вирішення цієї проблеми полягає в розробці правової основи, визначенні сил, засобів і способів охорони і захисту кордонів території проживання певних об'єднань людей.

„Охорона прав людини і громадського порядку”

Вирішення цієї проблеми полягає в визначенні правової основи, необхідної структури організації, сил і засобів для забезпечення вільної і безпечної життєдіяльності людей. Права людини, що зафіксовані в законах будь-якої держави визначають соціальний рівень її життєдіяльності.

Охорона праці.

Сутність цієї проблеми полягає в створенні безпечних, комфортних умов для трудової діяльності людей. Ці умови повинні виключати отримання травм і професійних захворювань працівників на виробництві. Особливої гостроти вона набула з розвитком високомеханізованих галузей виробництва і освоєння нових прогресивних технологій. Потенційна небезпека таких виробництв дуже висока. Складність вирішення цієї проблеми полягає у великій вартості необхідних заходів для охорони праці.

Захист навколишнього середовища.

Сутність цієї проблеми полягає у визначенні сил, засобів і методів збереження або поновлення параметрів навколишнього середовища. Необхідність вирішення цієї проблеми виникла в зв'язку з тим, що в результаті негативних наслідків діяльності людини, конкретні параметри навколишнього середовища вже змінились або продовжують змінюватися настільки, що представляють загрозу для життєдіяльності людини. Сама ж природа підтримати або привести ці параметри до нормальних вже не в змозі. Проблема ця складна і її вирішення потребує значних коштів. Наприклад, в таких галузях як хімічна, нафтопереробна та інших вартість очисних споруд рівноцінна вартості самого виробництва.

Сьогодні ця проблема вийшла за межі однієї держави, і вирішувати її вже треба світовим товариством, за участю міжнародних екологічних організацій.

- 5 -

Забезпечення безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях можна звести до вирішення таких проблем:

Захист населення в надзвичайних ситуаціях.

Сутність цієї проблеми у визначенні принципів, комплекса заходів, способів захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій.

Надзвичайні ситуації в умовах мирного часу виникають в основному під впливом техногенних факторів ( при великих виробничих аваріях і катастрофах). При цьому основними причинами аварій, як правило, є людський фактор: некомпетентність або низький професійний рівень працівників, не виконання правил техніки безпеки та ін. Отже, забезпечення безпеки життєдіяльності в цілому залежить від людей-учасників виробництва і, перш за все, від керівного та інженерного складу.

НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ,


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты