Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМежі ринку

Читайте также:
  1. Iнструменти фiнансового ринку
  2. Аналіз і оцінка державної політики, що регулює конкуренцію на певному товарному ринку
  3. В процесі аналізу ринку ступінь відчутності попиту до зміни ціни вимірюється за допомогою
  4. ВИВЧЕННЯ Й АНАЛІЗ УМОВ РИНКУ
  5. Визначення оптимальної системи управління ризиками господарської діяльності підприємства в мінливих умовах ринку
  6. Визначення та умови формування ринку досконалої конкуренції
  7. Відповідно до чинних законів міжнародного ринку країни спеціалізуються на тому виробництві, національні вартості продукту якого нижчі за міжнародні.
  8. Вплив на рівновагу ринку грошей змін у пропозиції грошей та механізм його вирівнювання.
  9. Головні тренди глобального ринку
  10. Дослідження конкурентного середовища на ринку меблевої продукції Рівненської області
Вид меж ринку Інтерпретація
Товарні Товар (товарна група), сукупність схожих, однорідних предметів господарського обороту, в межах якої споживач за звичайних умов може перейти від споживання певного виду предметів господарського обороту до споживання іншого
Територіальні (географічні) Територія зі сферою взаємовідносин купівлі-продажу товару (групи товарів), в межах якої за звичайних умов споживач може легко задовольнити свій попит на певний товар і яка може бути, як правило, територією держави, області, району, міста тощо або їхніми частинами
Часові Час стабільності ринку, тобто період, протягом якого структура ринку, співвідношення попиту та пропозиції на ньому істотно не змінюються

 

Плюралістичність мотивів, цілей і форм (типів) поведінки підприємства в ринковому середовищі є однією з характерних ознак економічного сьогодення. Так, в залежності від цілей, що переслідують підприємства, та, відповідно, від критеріїв прийняття господарських рішень, виділяють такі можливі варіації типів ринкової поведінки підприємства, як агресія, суперництво, індивідуалізм, рівність, кооперація, альтруїзм (табл. 1.7). Це засвідчує, що конкуренція є далеко не єдиним варіантом відносин, що виникають між ринковими суб’єктами в процесі їх взаємодії.

Таблиця 1.7

Типи ринкової поведінки підприємства

Цільова орієнтація підприємства Тип ринкової поведінки
1. Максимізація виграшу іншого Альтруїзм
2. Максимізація спільного виграшу Кооперація
3. Мінімізація різниці між власним та чужим виграшем Рівність
4. Максимізація власного виграшу Індивідуалізм
5. Максимізація відносного виграшу Суперництво
6. Мінімізація виграшу іншого Агресія

 

Згідно найбільш поширеної типології ринків, виділяють чотири можливі конкурентні структури (табл. 1.8). Розглянуті типи ринків і конкуренції в чистому вигляді зустрічаються порівняно рідко та поширюється на дуже обмежене коло товарів і послуг. У реальних умовах частіше зустрічайся такі ситуації на ринку, які професор Дж. Робінсон визначає як недосконалу конкуренцію, що носить змішаний характер [178].З погляду конкурентної ситуації в галузі і на ринку конкуренція може бути досконалою (чистої) і недосконалою – монополістичною або олігополістичною, припиняючи своє існування у разі чистої монополії однієї фірми. Знання основних особливостей різних типів ринків і конкуренції важливо для методично усвідомленого і обґрунтованого створення конкурентного середовища підприємства.

Таблиця 1.8


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 18; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Класифікація ринків | Детальна сутнісно-видова характеристика типів ринків
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты