Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ. 1. Перші найбільш цілісні теоретичні положення про рушійні сили конкурентної боротьби з'явилися:

Читайте также:
  1. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  2. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  3. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  5. Актуалізація опорних знань
  6. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  7. Видача завдання.
  8. Види зв’язків соціально-економічних явищ та завдання їх статистичного вивчення
  9. Визначення та завдання системи екстреної медичної допомоги.
  10. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.

1. Перші найбільш цілісні теоретичні положення про рушійні сили конкурентної боротьби з'явилися:

a) на початку XVII ст.;

b) у середині XVIII ст.;

c) на початку XІХ ст.

2. Теоретичні засади моделі досконалої конкуренції закладено:

a) Д.Рікардо;

b) А. Смітом;

c) Дж. С. Міллем.

3. Основи теорії нової моделі конкуренції – монополістичної закладено:

a) Д.Рікардо;

b) І. Шумпетер, Ф. А. Хайек;

c) А. Маршалл.

4. У вузькому смислі предметом конкуренції є:

a) товар або послуга, через які підприємства-суперники намагаються завоювати прихильність та гроші споживача;

b) певне благо, що його втілює у собі товар чи послуга;

c) всі відповіді вірні.

5. Конкуренція, предметом є невзаємозамінні товари та послуги, а результатом є встановлення середньої норми прибутку в економіці в цілому – це…:

a) міжфірмова або внутрішньогалузева конкуренція;

b) міжгалузева конкуренція;

c) міждержавната міжрегіональна конкуренція.

6. Функція конкуренція, яка проявляється в обмеженні економічної потужності кожного підприємства (якщо монополіст може призначати єдино можливу ціну, то конкуренція надає покупцеві можливість вибору серед декількох продавців) - це функція:

a) функція регулювання;

b) функція розподілу;

c) функція контролю;

d) вірна відповідь відсутня.

7. Конкуренція, що виникає в ситуації, коли товар, що випускається певним підприємством і поряд з товарами інших фірм задовольняє конкретну потребу споживача, за формою є:

a) предметною конкуренцією;

b) видовою конкуренцією;

c) функціональною конкуренцією.

8. В основі виокремлення ринку продавця і ринку ринок покупця, лежить така класифікаційна ознака, як:

a) ступінь влади;

b) залежність від того, хто є покупцем товару і з якою метою він купується;

c) простір дії.

9. Ринкова ситуація, за якої відносно велика кількість невеликих виробників пропонують схожу, але не ідентичну продукцію. Кожне підприємство даного середовища задовольняє невелику частку ринкового попиту на продукцію, який реалізує підприємство. Це конкурентне середовище:

a) досконалої конкуренції;

b) монополістичної конкуренції;

c) олігополії;d) монополії.

10. Компанії прагнуть до того, щоб їх підприємства повністю відповідали стандартам, встановленим їх основними конкурентами, - технічним прийомам, технологіям, методам організації виробництва ведучих підприємств галузі. Мова йде про компанії…

a) першого рівня конкурентоспроможності;

b) другого рівня конкурентоспроможності;

c) третього рівня конкурентоспроможності;

d) четвертого рівня конкурентоспроможності.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 44; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Погляди вчених-економістів на категорію конкурентоспроможність | Набор текста и нумерация страниц
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты