Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ. 1. З-поміж всіх конкурентних сил (за моделлю М
Читайте также:
  1. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  2. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  3. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  5. Актуалізація опорних знань
  6. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  7. Видача завдання.
  8. Види зв’язків соціально-економічних явищ та завдання їх статистичного вивчення
  9. Визначення та завдання системи екстреної медичної допомоги.
  10. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.

1. З-поміж всіх конкурентних сил (за моделлю М. Портера) найбільший вплив здійснює:

a) суперництво між конкуруючими продавцями однієї галузі;

b) конкуренція з боку товарів, що виробляються фірмами інших галузей, і що є гідними замінниками та конкурентоспроможні за ціною;

c) загроза входу в галузь нових конкурентів.

2. Сила впливу різноманітних груп споживачів на інтенсивність конкуренції є значною за наявності таких умов:

a) придбана продукція складає значну частину бюджету споживача, що робить його більш чутливим до змін цін, якості та інших комерційних характеристик виробу;

b) відсутність ефективних замінників продукції, що постачається, зменшує можливість вибору і зменшує рівень вимог за характерами виробів, що постачаються;

c) продукція, яку купують, не має суттєвого впливу на якість кінцевої продукції, яку виробляє споживач;

d) всі відповіді вірні.

3. Відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо:

a) на цьому ринку у нього немає жодного конкурента;

b) його частка на ринку товару перевищує 40 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції;

c) його частка на ринку товару становить менше 35 відсотків, але він не зазнає значної конкуренції;

d) сукупна частка не більше ніж двох суб'єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 50 відсотків.

4. Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей – це вид відповідальності:

a) за вчинення дій, визначених Законом як недобросовісна конкуренція;

b) у разі встановлення факту неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки;

c) у разі встановлення факту дискредитації господарюючого суб'єкта (підприємця.

5. Якщо коефіцієнт відносної концентрації :

a) ринок неконцентрований;

b) ринок висококонцентрований;

c) ринок низькоконцентрований.

6. Показник дає можливість оцінити розподіл ринкових часток за допомогою суми квадратів ринкових часток конкурентів. Мова йде про:

a) індекс концентрації;

b) індекс Херфіндаля;

c) індекс Херфіндаля—Хіршмана;d) вірна відповідь відсутня.

7. Чим більшим є значення коефіцієнта, тим сильніша влада підприємства на ринку, а, отже, тим меншою є залежність підприємства від конкурентів, постачальників, споживачів. Мова йде про:

a) показник ентропії;

b) індекс монополістичної влади А. Лернера;

c) індекс Холла—Тайдмана.

8. Відсоток споживачів, які називають певну марку товару, коли їх просять назвати першу, що спала їм на думку при прийнятті рішення щодо купівлі особливого виду продукції - це:

a) частка «свідомості»;

b) частка «голосу»;

c) вірна відповідь відсутня.

9. В основі виокремлення параметричних, товарних, марочних конкурентів та конкурентів бажань лежить така класифікаційна ознака, як:

a) тип потреб, що задовольняються на ринку продукції основних фірм-конкурентів;

b) характер впливу діяльності конкурента на підприємство

c) тип споживачів і товарів, що їм пропонуються;

d) різниця у продукції.

10. Чи вірним є твердження, що встановлення стратегічної групи конкурентів зводиться до визначення відмінностей між ними, де найважливішим критерієм є розмір ринкової частки підприємств?a) так;

b) ні;

c) за певних умов.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты