Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСильні та слабкі сторони підприємства «ХХХ», визначені в процесі SWOT-аналізу
Читайте также:
  1. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  2. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства-контрагента
  3. АНАЛІЗ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  4. Аналіз конкурентного середовища підприємства. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та його продукції
  5. Аналіз маркетингової діяльності підприємства
  6. Аналіз ринкових можливостей і загроз, а також сильних і слабких сторін діяльності підприємства
  7. Аналіз ритмічності роботи підприємства.
  8. Апаратне забезпечення інформаційних процесів.
  9. Атестація персоналу підприємства
  10. В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють
  Сильні сторони Слабкі сторони
Якість менеджменту Ø висококваліфіковане та авторитетне керівництво; Ø організаційна структура за бізнес-напрямами та напрямами функціональної підтримки; Ø запровадження системи управлінського обліку, бюджетування; Ø планування стратегічного розвитку підприємства та бізнес-планування структурних підрозділів; Ø початок спільного бізнесу зі страховими компаніями, кредитними спілками та інвестиційними фондами; Ø наявність своєї фінансово-промис­лової групи; Ø доступ до дешевих кредитних ресурсів; Ø низькі витрати на утримання персоналу в розрахунку на 1 грн. доходів; Ø численні контакти з урядом Ø динамічне раннє реагування на ринкові зміни; Ø недостатньо розвинута система управлінського обліку; Ø відсутність оптимальної системи централізації та децентралізації повноважень топ-менеджменту керівникам нижчої ланки; Ø недостатньо ефективна взаємодія головного офісу і структурних підрозділів; Ø система прийняття рішень занадто централізована; Ø слабка гнучкість структури організації до потреб ринку; Ø не чітко налагоджені горизонтальні зв’язки у структурі організації; Ø недостатні зусилля по бренду; Ø слабка інноваційна складова у бізнес-процесах; Ø не використовуються нові бізнес-технології; Ø недостатня увага до ризиків;
Фінансовий стан Ø значний розмір власного капіталу; Ø стабільний фінансовий стан; Ø за основними показниками балансу займає провідні місця в галузі; Ø наявність значних ресурсних можливостей; Ø можливість отримання кредитів; Ø диверсифікована структура активів та пасивів; Ø дотримання достатнього рівня ліквідності та платоспроможності; Ø низький рівень проблемної заборгованості Ø недостатній рівень прибутку; Ø високий рівень іммобілізації коштів, значні витрати на утримання будівель та споруд; Ø зниження дохідності активів та дохідності власного капіталу в динаміці; Ø зниження ліквідності активів в динаміці; Ø — обмежені довгострокові ресурси
Персонал Ø висока частка висококваліфі-кованих працівників із достатнім досвідом роботи; Ø широке коло та значний обсяг знань із різних питань; Ø постійне підвищення кваліфікації управлінського персоналу на курсах підвищення кваліфікації та семінарах Ø низька ефективність системи навчання персоналу внаслідок проходження стадії становлення; Ø значний рівень плинності кадрів; Ø недостатній рівень корпоративної культури; Ø рівень кваліфікації персоналу в структурних підрозділах не відповідає корпоративним вимогам; Ø неконкурентний рівень оплати, що зумовлює відплив персоналу до інших організацій  
Технології Ø наявність власних винаходів, патентів, «ноу-хау»; Ø наявність розгалуженої корпоративної мережі; Ø наявність власного Internet-сайту; Ø використання передових виробничих технологій; Ø наявність налагоджених систем уп­равління інформаційними потоками підприємства; Ø передові інформаційні технології; Ø консервативний підхід до використання передових виробничих технологій; Ø слабка інтегрованість інформаційних та фінансових систем, використовуваних підприємством; Ø недостатність програмного забезпечення підтримки бізнес-напрямів, що призводить до значного обсягу ручної праці, значної кількості персоналу, відсутності оперативності в прийнятті рішень  
Маркетинг Ø позитивний імідж підприємства; Ø статус визнаного лідера; Ø прийнятний рівень подання інформації про організацію у засобах масової інформації; Ø достатній рівень реклами за окремими рекламними акціями; Ø оптимальний рівень витрат на рекламу; Ø наявність позитивних традицій   Ø відсутність систематизованої струк­турованої політики просування на ринок продукції; Ø слабка поінформованість споживачів щодо продукції та послуг підприємства; Ø низька якість продукції.

 
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты