Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСкладові стратегічного аналізу
Читайте также:
  1. Аналіз результатів використання методів стратегічного управління підприємством
  2. В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють
  3. В процесі аналізу ринку ступінь відчутності попиту до зміни ціни вимірюється за допомогою
  4. Вихідні дані для аналізу впливу трудових показників на обсяг товарообігу
  5. Вихідні дані для аналізу обсягу товарообігу
  6. Вихідні дані для факторного аналізу товарообігу
  7. ВИХІДНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ОБІГУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  8. Головні складові процесу персонального продажу
  9. Група препаратів, що аналізується
  10. Дані якої форми статистичної звітності являються джерелом для аналізу фінансових результатів


Внутрішній аналіз передбачає діагностику стратегічного потенціалу в межах поставленої мети, оцінку ефективності обраних стратегій, обґрунтування найбільш раціональних шляхів виконання поставлених стратегічних цілей. В межах внутрішнього стратегічного аналізу визначають відповідність системи управління, достатність ресурсів, кваліфікації персоналу цільовим вимогам та завданням, тобто проводиться аналіз фактичного і необхідного потенціалу організації для досягнення обраної стратегії.

 

 

Зовнішній аналіз передбачає дослідження середовища функціонування об’єкту дослідження методичні підходи якого суттєво відрізняється залежно від рівня оточення (безпосереднє оточення, мезо- та мега-середовище). При проведенні зовнішнього аналізу основними аспектами дослідження мають бути: аналіз конкурентів та контрагентів; оцінка конкурентної позиції підприємства за окремими сегментами ринку; маркетинговий аналіз; аналіз ринку капіталів та ресурсів; аналіз ринку технологій; аналіз впливу політичних, соціальних, географічних, правових факторів (інфляції, сальдо платіжного балансу, рівень зайнятості населення, тенденції зміни обсягу іноземних інвестицій) на поточну стратегію та перспективи розвитку субєкта, а також та його конкурентів та контрагентів.

 
 

 


На межі внутрішнього та зовнішнього аналізу проводиться аналіз конкурентоспроможності та конкурентних переваг шляхом з‘ясування сильних і слабких сторін організації, визначення її конкурентної позиції на ринку.

 

 Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты