Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРИГОДИ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
Том ІІІ

Повернення Шерлока Холмса

Цикл оповідань

Його останній уклін

Цикл оповідань

Для середнього та старшого шкільного віку

Переклад з англійської

Панченка Володимира Олександровича

 

Художнє оформлення

Мачинського Олексія Юрійовича, Козія Ігоря Івановича,

Басалиги Володимира Асафатовича

Редактор В. І. Ціпко

Художній редактор В. І. Зайцева

Технічний редактор Т. В. Березанська

Коректор М. З. Волович

Комп’ютерна верстка Л. М. Рубан

 

Підписано до друку 08.09.10. Формат 60x90 . Папір офсетний.

Гарнітура dutch. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 23,5

Умовн. фарб.-відб. 24 арк. Обл.-вид. арк. 20,966

Тираж 4 000 пр. Зам. 558

 

Видавництво дитячої літератури «Веселка»,

Мельникова, 63, Київ, 04050

 

E-mail: veskiev@iptelekom.net.ua www.veselka-ua.com

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців

серія ДК № 29 від 31.03.2000 р. Видавництво «Навчальна книга - Богдан»,

а/с 529, Тернопіль, 46008

http://www.bogdan-books.com; publishingh@budny.te.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 370 від 21.03.2001 р.

Віддруковано з готових діапозитивів у

видавництві «Навчальна книга - Богдан», пр. С. Бандери, 34-а,

Тернопіль, 46002, тел/факс (0352) 43-42-62, 52-06-07

Дойль, Артур Конан.

Д62 Пригоди Шерлока Холмса: для серед. та ст. шк. віку / пер. з англ. В. Панченка; худож. оформ. О. Мачинського. - К.: Веселка, 2010

 

Т. ІІІ: Повернення Шерлока Холмса: Цикл оповідань; Його останній уклін: Цикл оповідань. - 375 с.: іл.

 

ISBN 978-966-01-0447-1 (цикл творів)

ISBN 978-966-01-0450-1 (укр., том ІІI, «Веселка»)

ISBN 978-966-10-1729-9

(укр., том III, «Навчальна книга — Богдан»)

Цей том - третій із чотиритомного видання, до якого увійшли в українському перекладі усі твори англійського класика про пригоди Шерлока Холмса.

УДК 82-312.4

ББК 84.4ВЕЛ


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 68; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты