Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОбставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування кримінальних правопорушень проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Читайте также:
  1. A) способность организмов успешно противостоять действию внешних факторов
  2. C. Положение партнеров друг против друга обычно создает атмосферу соперничества. Разговор в такой позиции должен быть коротким и специфичным.
  3. GNU(рекурсивный акроним от GNU’s Not UNIX — «GNU — не Unix!») — это проект создания свободной UNIX-подобная операционной системы, открытый в 1983 году Ричардом Столлмэном.
  4. S: Перечислите принципы осуществления свободы совести.
  5. S: Перечислите разновидности свободомыслия.
  6. А) Линия с активным сопротивлением нагрузки.
  7. А) ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини
  8. А) ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини
  9. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан РФ.
  10. Административные правонарушениях против порядка управления.

1. Подія злочину – чи було вчинено злочин, якщо так, то в чому він полягає, які злочинні дії були скоєні?

2. Спосіб вчинення- яким способом було скоєно злочин (шляхом підкупа, шляхом обману, шляхом примушування2. Ким було скоєно злочин, чи є суб’єкт посадовою особою або членом виборчої комісії, наявність співучасті, кількість злочинців, особа підозрюваного, його зацікавленість у виборчому процесі, мета та мотив вчинення ним злочину, чи були організатори, ким надавалися вказівки або вимоги на проведення незаконних дій?

3. Обстановка вчинення, на якій стадії виборчого процесу: під час підготовки до виборів, проведення агітації, під час самого процесу виборів, під час підрахунку голосів, чи були свідки, чи бачили вони як відбувалися ці дії, де саме було вчинено злочин: у різних місцях (під час проведення передвиборчої кампанії, у приміщенні виборчого штабу, на території підприємств/організацій, засобів масової інформації, у місцях поширення агітації), поблизу виборчих дільниць, на території виборчих дільниць?

4. Чи були свідки які бачили, чули або їм було відомо про злочин, що їм відомо?

5. Чи були спроби приховати вчинення злочину, якщо були то в чому вони відобразилися?

6. Які засоби використовували злочинці з метою вчинення злочину?

7. Які сліди залишилися внаслідок вчинення злочину?

8. Інші обставини які стосуються події злочину, впливають на кваліфікацію діяння, в тому числі зазначені у ст. 91 КПК – винуватість особи, розмір шкоди і т.д.Это общие обстоятельства которые устанавливаются по большинству выборных преступлений. Все остальные обстоятельства устанавливаются в зависимости от выдвинутых версий.

15. Типові слідчі (розшукові) дії у кримінальних провадженнях по кримінальних правопорушень проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.Серед засобів доказування у провадженнях про злочини досліджуваної групи найрезультативнішими визначено такі: проведення обшуку та вилучення; слідчий огляд документів; допит свідків та підозрюваних (обвинувачених); призначення судових експертиз. Обшук з одночасним вилученням документів є невідкладною слідчою дією, що дає змогу запобігти можливому знищенню й фальсифікації документів, гарантує повноту їх вилучення. Об’єктами, на яких проводять виїмку, є виборчі дільниці; службові приміщення, зокрема архівні установи, в яких зберігається виборча документація; інші приміщення (квартири, приватні будинки, офіси тощо). Для повного й усебічного дослідження матеріальних слідів злочину слідчому варто сконцентрувати увагу на роботі з документами, що включає їх виявлення, вилучення, огляд, дослідження, використання та зберігання. Завдання, що розв’язуються за допомогою слідчого огляду, можна умовно звести до трьох груп: визначення загальної характеристики документів та їх значення для розслідування; перевірка якісних характеристик документа, що поєднує аналіз їх ознак (реквізитів) та змісту; виявлення ознак, що індивідуалізують документ та дають змогу найповніше описати його. Під час роботи з документами доцільно застосовувати методи техніко-криміналістичного аналізу. Їх комплексне поєднання є найефективнішим, оскільки дає змогу доповнювати результати досліджень, що обмежені окремими методами.Слід зазначити, що не всі виборчі документи підлягають слідчому огляду, а лише ті, що зазнали підробки злочинцями з метою викривлення результатів голосування. До таких слід віднести списки виборців, бюлетені для голосування, заяви виборців, відкріпні посвідчення, протоколи виборчих комісій і, нарешті, протоколи про підрахунок голосів та встановлення результатів виборів. Крім того, слідчому огляду можуть підлягати й інші документи, які в ході виборчого процесу не піддавались підробці. Проведення допитів у справах про злочини, пов’язані з реалізацією виборчого права, вимагає від слідчих обізнаності у спеціальних виборчих питаннях, що відповідно потребує обов’язкової попередньої підготовки, яка має включати: ознайомлення із методичною літературою; використання допомоги спеціалістів, членів виборчих комісій шляхом одержання від них різних довідкових даних, спільного аналізу документації, або безпосередньої участі спеціаліста у допиті; поповнення знань за результатами інших допитів тощо. При розслідуванні кримінальних проваджень, пов’язаних із проведенням виборів, проведення одночасних допитів двох і більше осіб в деяких випадках є необхідним та доречним. Особливістю проведення такої слідчої при розслідуванні злочинів у сфері реалізації виборчого права може бути ситуація, яка виникає між службовою особою, яка використовувала свою становище з метою вплинути на результати виборів, та особою, яка знаходиться у нього у прямому підпорядкуванні. Для ідентифікації особи, яка виконала рукописний текст (підпис) повинна бути призначена почеркознавча експертиза.З метою встановлення фактів і способів унесення змін до документів та виявлення їх первинного змісту може бути призначена технічна експертиза документів.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты