Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИСНОВКИ. Відповідно до проведеного досліду стаття 100 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначає Вищу кваліфікаційну комісію суддів України як постійно
Читайте также:
  1. Висновки
  2. Висновки
  3. ВИСНОВКИ
  4. ВИСНОВКИ
  5. Висновки
  6. ВИСНОВКИ
  7. ВИСНОВКИ
  8. ВИСНОВКИ
  9. ВИСНОВКИ
  10. ВИСНОВКИ

Відповідно до проведеного досліду стаття 100 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначає Вищу кваліфікаційну комісію суддів України як постійно діючий орган у системі судоустрою України. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства України. Не може не здивувати запропоноване законодавцем.

Правовий статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів визначається такими суттєвими моментами. По-перше, Комісія - постійно діючий орган у системі судоустрою. По-друге, Комісія є невід'ємним елементом судової гілки влади, яка виконує специфічні внутрішні завдання судової влади і при цьому взаємодіє з іншими органами держави у випадках і порядку, визначеному законом. По-третє, Комісія є незалежною від будь-яких зовнішніх впливів при виконанні покладених на неї законом повноважень.

Правовою основою діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є Конституція України, Закон України «Про судоустрій і статус суддів», Регламент та інші нормативно-правовими актами.

Основними засадами діяльності Комісії є: відкритість, гласність, законність, рівність прав учасників засідань, право на оскарження рішень Комісії у передбачених Законом випадках, право на захист, колегіальність прийняття рішень, незалежність, об’єктивність, повне з’ясування обставин, обов’язковість рішень Комісії.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України формується на основі принципів верховенства права, гласності, публічності та політичної нейтральності в порядку, передбаченому цим Законом.

У разі необхідності обрання нового члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з’їздом суддів України або з’їздом адвокатів України, або з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ орган, який скликає з’їзд, не пізніше ніж за сорок п’ять днів повідомляє секретаріат Комісії про дату та місце проведення з’їзду.

Серед завдань Вищої кваліфікаційної комісії суддів, можна виділити наступні: проводить добір кандидатів для призначення на посаду судді вперше, у тому числі організовує проведення щодо них спеціальної перевірки відповідно до закону та приймає кваліфікаційний іспит; надає рекомендацію про обрання на посаду судді безстроково або відмовляє у наданні такої рекомендації; вносить до Вищої ради юстиції рекомендацію про призначення кандидата на посаду судді для подальшого внесення відповідного подання Президентові України; вносить подання про переведення судді відповідно до цього Закону; затверджує порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді; визначає потреби у державному замовленні на професійну підготовку кандидатів на посаду судді у Національній школі суддів України; проводить кваліфікаційне оцінювання суддів; розглядає в порядку дисциплінарного провадження звернення стосовно суддів місцевих та апеляційних судів ат ін..У межах визначених у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» повноважень Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочала активну міжнародну діяльність у суддівській сфері, встановила міжнародні зв’язки з державними інституціями інших країн з метою обміну досвідом та розпочала плідну співпрацю з міжнародними програмами та проектами у підготовці і реалізації спільних заходів.

Основними пріоритетами Комісії у сфері міжнародного співробітництва є налагодження співпраці з іноземними державними та недержавними органами, урядовими і неурядовими установами та організаціями, світовими та європейськими інституціями задля вивчення і впровадження у вітчизняну практику кращого з доробку зарубіжних правників, обміну досвідом у сфері добору кандидатів на посаду судді вперше, переведення судді, обрання кандидата на посаду судді безстроково та дисциплінарної практики. 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты