Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСИСТЕМА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
Читайте также:
  1. C. получения систематической информации о ходе производства
  2. ERP — информационная система масштаба предприятия
  3. I. Місцеві фінанси як система.
  4. I. Основные признаки и систематика водорослей.
  5. II пара ЧМН - зрительный нерв и зрительная система.
  6. II. Тарифная система
  7. III) система статично невизначена.
  8. III. Система гражданского права.
  9. Quot;Основная" система
  10. SCADA-система. ОРС. Организация взаимодействия с контроллерами.

Система обробітку ґрунту – це сукупність науково обґрунтованих заходів обробітку ґрунту, які виконуються у певній послідовності для створення оптимальних умов росту рослин і отримання високих врожаїв у конкретних природних умовах.

Науково обґрунтована сукупність систем обробітку ґрунту для кожного поля сівозміни складає систему обробітку ґрунту в сівозміні. При сучасному обробітку ґрунту системи мають бути енерго- та ресурсозберігаючими, ґрунтозахисними, нероздільно пов’язаними з іншими елементами прогресивної технології вирощування сільськогосподарських культур.

Система обробітку ґрунту у полях сівозміни розробляється на рік освоєння з обов’язковим врахуванням вимог культур, які вирощуються, ґрунтово-кліматичних умов, а також в залежності від типу і ступеня забрудненості. Система обробітку ґрунту сівозміни представлена нижче у таблиці 9.

Таблиця 9.

Диференційована система обробітку ґрунту в запроектованій польовій сівозміні

№ п/п Культура Захід обробітку Строк проведення Гли-бина, см Склад агрегату  
Марка трактору Марка с/г машини або знаряддя  
    Чорний пар Дискування (подрібнення пожнивних решток) Через 2-3 дні після збору попередника 6-8 Т-150К ЛДГ-10  
Оранка II декада жовтня 28-30 Т-150К ПЛН-5-35  
Боронування в 2а сліди (розпушення верхнього шару ґрунту) Рано навесні при достиганні ґрунту   Т-150К БЗСС-1,0  
Культивація (очищення ґрунту від бур’янів) При появі сходів бур’янів 12-14 10-12 8-10 ДТ-75 ДТ-75 ДТ-75 КПС-4+ БЗСС-1 КПС-4+ БЗСС-1 КПС-4+ БЗСС-1  
    Озима пшениця Передпосівний: Культивація (підготовка посівного шару, знищення бур’янів)   За 1-2 дні до посіву (2 декада вересня)   5-6   ДТ-75   КПС-4  
Сівба 1 декада вересня 5-6 ДТ-75 СЗ-3,6  
Післяпосівний: Прикочування   Одразу після посіву (2 декада вересня), при необхідності   -   МТЗ-80   3 ККШ-6  
Збір урожаю 1 декада липня - Дон-1500  
        Цукровий буряк   Основний: 1)Лущення стерні   2)Культивації (знищення бур’янів) 3)Зяблева оранка   Одразу після збору попередника   При появі бур'янів після лущіння   Наприкінці вересня – початок жовтня   5-6     28-32   Т-150К   ДТ-75   Т-150   ЛДГ-10     ПЛН –35,ПЛП-6-35  
Передпосівний: Культивація (знищення бур’янів)   Перед сівбою   5-6   ДТ-75   КПС-4  
Сівба I декада вересня 5-6 ДТ-75 СЗ-3,6  
Післяпосівний: Прикочування   Одразу після посіву, в той самий день (II декада вересня)   -   МТЗ-80   3 ККШ-6  
Збір урожаю I декада липня - БМ-6,Т-70С  
  Ярий ячмінь Основний: 1) Дискування   Одразу після збору попередника   8-10   Т-150К   ЛДГ-10  
2) Лемішне лущення Після появи бур’янів 12-14 Т-150К ПЛ-10-25  
3) Плоскорізний обробіток (оптимізація будови ґрунту) У кінці вересня 25-27 Т-150К КПГ-2,2  
Передпосівний: 1) Боронування (вирівнювання ґрунту, „закриття вологи”) 2) Культивація (підготовка посівного шару)   1) після збирання попередника     2) після дискування   6-8     20-22   Т-150К     Т-150К   ЛДГ-10     ПЛ-5-35    
Передпосівний: 1) Боронування (вирівнювання ґрунту, „закриття вологи”) 2) Культивація (підготовка посівного шару) 1) рано навесні   2) перед сівбою 3-4   5-6 ДТ-75   ДТ-75 БЗСС-1   КПС-4  
Сівба   I декада березня 5-6   МТЗ-80   СЗ-3,6  
Післяпосівний: 1) Прикочування (прискорення сходів) 2) Боронування (знищення бур’янів і кірки) 1) одразу після сівби, у той самий день   2) до появи сходів -     3-4 МТЗ-80     ДТ-75   3 ККШ-6     БЗСС-1, БП-0,6  
Збір урожаю I декада липня - Дон-1500  
          Зайнятий пар Дискування (подрібнення пожнивних решток) Через 2-3 дні після збору попередника 6-8 Т-150К ЛДГ-10  
Оранка II декада жовтня 28-30 Т-150К ПЛН-5-35  
Боронування в 2а сліди (розпушення верхнього шару ґрунту) Рано навесні при достиганні ґрунту   Т-150К БЗСС-1,0  
Культивація (очищення ґрунту від бур’янів) При появі сходів бур’янів 12-14 10-12 8-10 ДТ-75 ДТ-75 ДТ-75 КПС-4+ БЗСС-1 КПС-4+ БЗСС-1 КПС-4+ БЗСС-1  
        Озима пшениця Передпосівний: Культивація (підготовка посівного шару, знищення бур’янів)   За 1-2 дні до посіву (2 декада вересня)   5-6   ДТ-75   КПС-4  
Сівба 1 декада вересня 5-6 ДТ-75 СЗ-3,6  
Післяпосівний: Прикочування   Одразу після посіву (2 декада вересня), при необхідності   -   МТЗ-80   3 ККШ-6  
Збір урожаю 1 декада липня -   Дон-1500      
      Озима пшениця Основний: 1) Дискування (знищення бур’янів) 2) Оранка (розпушення ґрунту) 3) Культивації (1-2) – підготовка посівного шару   Одразу після збору попередника   При появі бур’янів   Після оранки   8-10   20-22   6-8   Т-150К   ДТ-75   Т-150   ЛДГ-10   КПС-4   ПЛН-5-35  
Передпосівний: Культивація   Перед сівбою   5-6   ДТ-75   КПС-4  
Сівба I декада вересня 5-6 ДТ-75 СЗ-3,6  
Післяпосівний: Прикочування   Одразу після посіву, в той самий день (II декада вересня)   -   МТЗ-80   3 ККШ-6  
Збір урожаю I декада липня - Дон-1500  
        Горох Основний: 1) Дискування (знищення бур’янів, подрібнення пожнивних решток) 2) Лемішне лущення (знищення бур’янів) 3) Оранка (розпушення ґрунту)   1) одразу після збору попередника   2) при появі бур’янів   3) у кінці вересня   6-8   12-14   20-22   Т-150   Т-150   Т-150   ЛДГ-10   ПЛ-10-25   ПЛН-5-35  
Передпосівний: Боронування Культивація   За 3-4 дні перед сівбою Після боронування   3-4 6-8   ДТ-75 ДТ-75   БЗСС-1 КПС-4  
Сівба          
Післяпосівний: Прикочування Боронування (знищення бур’янів, розпушення ґрунту)   Одразу після посіву 1) через 3-4 дні після посіву 2) після появи сходів   - 3-4   МТЗ-80 Т-150К   3 ККШ-6 БЗСС-1  
Збір урожаю двохфазним способом   - ЖРБ-4,2, КЗУ ЖРБ-4,2, КЗУ
Озима пшениця Основний: 1)Дискування (знищення бур’янів) 2)Оранка (розпушення ґрунту) 3) Культивації (1-2) – підготовка посівного шару   Одразу після збору попередника   При появі бур’янів   Після оранки   8-10   20-22   6-8   Т-150К   ДТ-75   Т-150   ЛДГ-10   КПС-4   ПЛН-5-35  
Передпосівний: Культивація   Перед сівбою   5-6   ДТ-75   КПС-4  
Сівба I декада вересня 5-6 ДТ-75 СЗ-3,6  
Післяпосівний: Прикочування   Одразу після посіву, в той самий день (II декада вересня)   -   МТЗ-80   3 ККШ-6  
Збір урожаю I декада липня - Дон-1500  
Соняшник Основний: 1) Дискування (знищення бур’янів) 2) Лемішне лущення 3) Оранка (оптимізація будови ґрунту)   1) одразу після збору попередника   2) при появі бур’янів 3) у кінці вересня   6-8   12-14 25-27   Т-150   ДТ-75 Т-150   ЛДГ-10   ПЛ-10-25 ПЛН-5-35  
Передпосівний: 1) Культивація 2) Культивація (підготовка посівного шару)   1) III декада березня 2) перед посівом   8-10 6-8   ДТ-75 ДТ-75   БЗСС-1 КПС-4
Сівба II декада квітня 7-8 МТЗ-80 СУПН-8
Післяпосівний: Боронування (знищення бур’янів)   Культивація (розпушення ґрунту)   1) до появи сходів 2) після появи сходів   При появі бур’янів   3-4     8-10 6-8   ДТ-75     ДТ-75   БЗСС-1     КРН-5,6
Збір урожаю II декада вересня   Дон-1500 + ПСП-1,5
                               

 

Таблиця 10

Якісна оцінка основних заходів обробітку ґрунту та сівби культур

Назва заходу Показники якості Строк визначення
Лущення грунту (стерні) 1. Строк виконання 2. Дотримання заданої глибини ±1 см 3. Повнота підрізання бур’янів 0-1 шт/м2 4. Вирівняність поверхні 2-3 см 5. Ступінь загортання решток 2-3 шт/м2 Одночасно зі збиранням попередника
Оранка 1. Дотримання глибини ±1 см 2. Рівномірність глибини 3. Гребенистість 5-7 см 4. Брилуватість ‹ 10% 5. Вирівняність поля 2-3 см 6. Загортання рослинних решток і добрив 100% Після проведення заходу через 2-3 дні
Безполицеве розпушування 1. Дотримання заданої глибини ±1 см 2. Збереження рослинних решток 2-3 шт/м2 3. Підрізання бур’янів 0-1 шт/м2 4. Рівномірність глибини розпушування 5. Брилуватість ‹ 10% 6. Повне перекриття суміжних проходів Після проведення обробітку через одну добу
Щілювання зябу 1. Дотримання встановленої глибини ±1 см 2. Відхилення між стиковими щілинами ±15 см 3. Пошкодження рослин при щілюванні Після виконання заходу через 2-3 дні
Ранньовесняне боронування 1. Термін виконання 2. Наявність грудок більше 5 см 3. Вирівняність поверхні (висота гребенів) 2-3 см 4. Руйнування ґрунтової кірки 5. Дотримання заданої глибини±1 см 6. Знищення проростків і сходів бур’янів 90-100 шт/м2 Після проведення заходу через одну добу
  Передпосівна культивація 1.Строки і глибина обробітку ±1 см 2.Вирівняність поверхні 2-3 см 3.Кількість непідрізаних бур’янів 0 шт 4.Відсутність огріхів ‹1% 5.Створення оптимальних умов для якісного виконання сівби Після проведення заходу через одну добу
  Сівба 1. Глибина загортання насіння 5-7 см 2. Ширина стикового міжряддя ±2 см 3. Дотримання встановленої норми висіву 4. Рівномірність висіву насіння та його розподілу у рядках 94% 5. Прямолінійність рядків при посіві просапних культур 6. Засівання поворотних смуг Після проведення заходу
  Післяпосівне коткування 1. Оптимальне ущільнення грунту 2. Розпушування грунту 3. Вирівняність поверхні 2-3 см Після проведення обробітку
  До сходове боронування 1. Руйнування ґрунтової кірки 2. Знищення 80-90 % бур’янів 3. Повне збереження вирощуваної культури Після проведення заходу через одну добу
  Після сходове боронування 1. Руйнування ґрунтової кірки 2. Знищення не менше 85-90 % проростків та сходів бур’янів 3. Пошкодження чи присипання культури не більше 1 % Після проведення заходу через одну добу
  Міжрядний обробіток 1. Строки проведення 2. Дотримання заданої глибини ±1 см 3. Підрізування бур’янів 80-90% 4. Збереження культурних рослин 100% Після проведення заходу через одну добу
  Плоско різна культивація 1. Строки виконання 2. Глибина та рівномірність ±1 см 3. Знищення бур’янів 80-90% 4. Збереження вологи 80% Після проведення заходу через одну добу
       

Висновок: Даний підрозділ характеризує систему обробітку ґрунту у спроектованій польовій сівозміні. Таблиця 9 є планом проведення заходів обробітку ґрунту під кожну з культур польової сівозміни, який включає основний, передпосівний та післяпосівний обробіток.

В таблиці для раціонального проведення обробітку заплановано строки їх виконання, глибина, яка відповідає агротехнічним вимогам та наявним у господарстві сільськогосподарським машинам. Якість виконання обробітку ґрунту має відповідати показникам, які наведені у таблиці 10.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 49; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты