Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаVocabulary (verbs)
Читайте также:
  1. ESSENTIAL VOCABULARY (II)
  2. Exercise 6. Answer the following questions using active vocabulary.
  3. Exercise 8. Work in pairs. Translate the following two texts into Ukrainian. Use Vocabulary 3–4 and Exercises 3A–4A in case of difficulties.
  4. Grammar and Vocabulary Exercises
  5. I. Study the vocabulary that is useful to talk about life events
  6. IX. Study Vocabulary Notes and translate the illustrative examples into Russian.
  7. Key-vocabulary to Unit 1
  8. THE ENGLISH VOCABULARY AS AN ADAPTIVE SYSTEM. NEOLOGISMS
  9. THE OPPOSITION OF EMOTIONALLY COLOURED AND EMOTIONALLY NEUTRAL VOCABULARY
  10. The table of the useful vocabulary
to ask / to answer запитувати / відповідати
to be / to be angry бути / злитися
to begin / to stop починати / закінчувати, зупинятись
to bring приносити
to buy купувати
to call; to phone телефонувати
to circle обводити в кружечок
to close / to open закривати / відкривати
to come приходити, приїжджати
to come home приходити додому
to come (from) бути родом (з)
to complete завершувати
to cook (food) готувати (їжу)
to copy копіювати
to count рахувати
to cover накривати, закривати
to cross / to cross out перекреслити / викреслити
to dance (flamenco) танцювати (фламенко)
to do робити
to do crosswords розгадувати кросворди
to drink / to eat пити / їсти
to drive (a car) / to ride (a motorbike) кермувати (автомобілем)/~(мопедом)
to find / to look for знаходити / шукати
to give / to take давати / брати
to go (to) іти, їхати (в напрямку)
to go to bed лягати спати
to go to school / to go to work іти, ходити до школи / ~ на роботу
to go home іти додому
to hear / to listen (to) чути / слухати
to help (with) допомагати (з)
to imagine уявити
to introduce (smb to smb) представити (когось комусь)
to let дозволяти
to like / to love подобатись / любити, кохати
to make робити, виробляти, готувати
to match підбирати (до пари, щоб підходило)
to number нумерувати
to paint малювати, фарбувати
to park (a car) паркувати (автомобіль)
to play (a musical instrument) грати(ся) (на музичному інструменті)
to play the guitar / ~ the piano грати на гітарі / ~ піаніно
to play football /~basketball /~tennis грати в футбол / ~баскетбол / ~теніс
to put класти
to read читати
to remember пам’ятати, згадувати
to repeat повторювати
to roleplay грати в ролях
to say / to tell казати, говорити / розповідати
to speak / ~ a foreign language говорити, розмовляти/~іноз. мовою
to discuss обговорювати
to see / to look (at) бачити(ся), розуміти / дивитися (на)
to show показувати
to sing співати
to sit / to sit down сидіти / сісти
to ski кататися на лижах
to stand / to stand up стояти / встати
to stay знаходитись, залишатись, перебувати
to swim плавати
to test тестувати, перевіряти
to think думати
to tick робити позначку, ставити галочку
to translate from / into перекладати з / на
to turn on / to turn off (the light) ввімкнути / вимкнути (світло)
to underline підкреслити
to understand розуміти
to use користуватися
to wait чекати
to walk; to go for a walk гуляти, прогулюватися
to work / to work in pairs працювати / працювати в парах
to write / to write down писати / записати

Imperative Sentences (Наказові Речення)Наказові реченнявиражають прохання, накази, пропозиції.

1. Стверджувальна форма наказових речень, що стосуються другої особи однини і множини (ти, ви), співпадає з формою інфінітива дієслова без частки to:to read to translate to open to be Read this text! Translate these sentences! Open the door! Be my friend! - Читай(те) цей текст! - Перекладіть ці речення! - Відкрий двері! - Будьте моїм другом.

2. Допоміжне дієслово do /du:/ ставиться перед смисловим дієсловом у стверджувальному реченні для підсилення прохання та для додаткового емоційного забарвлення.

 

Do go home! Do come to us! Do be my friend! - Ану йдіть додому! - Неодмінно завітайте до нас! - Ну будьте ж моїм другом!

3. При утворенні заперечної форми використовується допоміжне дієслово do та заперечна частка not = do not або скорочена форма don’t /d@Unt/.

Don’t stay here! Don’t be angry! Don’t call me! - Не залишайтесь тут! - Не зліться! - Не телефонуй мені.

4. Накази та прохання, що стосуються третьої особи однини і множини, утворюються за допомогою дієслова let. Особа, до якої стосується наказ позначається іменником у загальному відмінку, або особовим займенником в об’єктній формі.

 

Let him open the door! Let her stay here! Let it be forever! Let them sing! Let the students go home! Don’t let the cats play there. - Нехай він відкриє двері! - Дозвольте їй залишитись тут. - Нехай це буде завжди. - Дозвольте їм заспівати. - Дозвольте студентам йти додому. - Не дозволяйте котам гратися там.

Примітка:дієслова let(дозволяти), help (допомогати), make (змушувати) вимагають, щоб наступне дієслово вживалось без інфінітивної частки to (так званий “голий” інфінітив). Напр.: Let me go home.

 5. При вживанні дієслова let із займенником першої особи множини виражається пропозиція до спільної діяльності, а з першою особою однини – прохання дозволити виконати дію.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты