Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДокументальне оформлення операцій на рахунку в банку.
Читайте также:
  1. III. Основні вимоги до оформлення курсової роботи
  2. Аналітичний і синтетичний облік операцій руху виробничих запасів.
  3. Вимоги до оформлення
  4. Вимоги до оформлення документів
  5. Вимоги до оформлення списку використаних джерел
  6. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
  7. Випадки переоформлення та анулювання ліцензії
  8. Відомість підрахунку обсягів робіт
  9. Відсутність в рефераті посилань на літературні джерела або їх неправильне оформлення може потягнути за собою не зарахування реферату або зниження оцінки.
  10. Джерела інформації, нормативно-правова база при ревізії операцій на поточному рах. в іноземній валюті.

 

Операції на рахунках в банку виконуються за такими розрахунковими документами:

Платіжне доручення – це є розпорядження підприємства обслуговуючому банку перерахувати визначену суму на рахунок іншого підприємства, оформлене на спеціальному бланку. Вони приймаються банком до виконання при наявності коштів на рахунку підприємства. Приймаються заповнені на друкарській машині чи на комп‘ютері без помилок. Необхідні для сплати за відвантажену продукцію, товари, надані послуги; попередня оплата; сплата податків.

Платіжна вимога – доручення – це комбінований документ, який складається з двох частин: верхньої – вимоги постачальника (отримувача коштів) безпосередньо до покупця (платника ) оплатити вартість відпущеної йому за договором продукції; та нижньої – доручення платника своєму банку про перерахування з його рахунку визначеної суми.

Грошовий чек – є наказом банку про видачу з поточного рахунку підприємства вказаної суми коштів.

Він складається з двох частин чеку і корінці чеку, який залишається в чековій книжці і є підставою для оприбуткування коштів в касі підприємства. В якому заповнюється дата і сума готівки яку необхідно зняти з рахунку, вказується прізвище І.П. особи яка уповноважена отримувати кошти, сума прописом і цілі на які видаються кошти. Потім зазначення документу який засвідчує особу, яка отримує кошти, також проставляється І і ІІ підписи та печатка підприємства.

Альтернатива грошовому чеку на сьогодні є корпоративна карта підприємства.

Акредитив – це форма розрахунків при якій банк за дорученням свого клієнта зобов‘язаний виконати платіж третій особі.

Розрахункові чеки – це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку установі банку яка веде його рахунок сплатити зазначену суму коштів.

Всі послуги банку платні, банку щомісячно нараховує встановлений договором відсоток за розрахунково-касове обслуговування.

Підприємство періодично (щоденно чи встановлені банком строки) отримує від банку виписки з поточного рахунку в банку, тобто перелік здійснених за звітний період операцій.

Виписка банку – це документ, що видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на рахунку. Вона повинна містити дату, номер документа, короткий зміст операції і суми записів на дебеті і кредиті, а також залишки коштів на початок і кінець періоду. Виписка відображається в дзеркальному відображенні. 

Облік грошових коштів на рахунках банку ведеться на синтетичному рахунку 31 “Рахунки в банках”, записи на якому здійснюються на підставі виписок банку. Це рахунок активний. Операції по надходженню і витрачанню коштів на рахунку в банку реєструються в журналі-ордері № 2.

Аналітичний облік грошових коштів на рахунку в банку ведеться за виписками банку з відокремленням кожного рахунку.

По дебету – відображається надходження грошових коштів на рахунок підприємства.

По кредиту – виплата грошових коштів з рахунку в банку.

Сальдо кінцеве –залишок коштів на рахунку.

Рахунок 31 має два субрахунки

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 42; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты