Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Е. Анемія внаслідок порушення еритропоезу с. 373, 375
 

3.1.83. Хворий 54 років, складач друкарні поступив у клініку зі скаргами на загальну слабкість, головну біль, поганий сон. При дослідженні кррові виявлено: еритроцити – 3,2х1012/л, гемоглобін – 69 г/л, колірний показник – 0,65, лейкоцити – 6,1х109/л. В мазку: гіпохромія, мікроанізоцитоз, поодинокі поліхроматофіли, еритроцити з базофільною зернистістю ретикулоцити – 1,8%. Рівень заліза сироватки – 63 мкмоль/л. Про яку патологію крові свідчить даний аналіз крові?

А. Набута гемолітична анемія

В. Залізодефіцитна анемія

С. Спадкова гемолітична анемія

Д. В12-фолієводефіцитна анемія

Е. Хронічна постгеморагічна анемія с. 375-376

 

3.1.84 При набутих імунних гемолітичних анеміях одним з механізмів лізису мембран еритроцитів є приєднання до мембрани комплементу з подальшою його активацією. Приєднання комплементу до мембрани еритроцитів зумовлюють:

А. Ig G, IgM

B. IgА, IgЕ

С. IgД, IgА

Д. IgЕ, IgД

Е. IgА та IgМ с. 373-374

 

3.1.85. У молодого подружжя народилася дитина з ознаками гемолітичної анемії. Гемоліз еритроцитів у даному випадку може бути зумовлений:

А. Резус-конфліктом

В. Метаболічними змінами в еритроцитах

С. Прямою ушкоджувальною дією еритроцита

Д. Дією окисників на мембрану еритроцитів

Е. Ферментативне руйнування лецитину мембран с. 373-374

 

3.1.86. Імунний гемоліз еритроцитів відбувається переважно в:

А. Кровоносному руслі

В. Печінці

С. Селезінці

Д. Кістковому мозку

Е. Лімфатичних вузлах с. 374

 

3.1.87. На 2 день після народження дитини, третьої у резус-негативної матері при резус-позитивному батькові у новонародженого розвинулась гемолітична хвороба. Гемоліз еритроцитів у дитини зумовлюють:

А. Антирезусні аглютиніни

В. Антирезусні гемолізини

С. Двохфазні гемолізини

Д. Неповні аглютиніни

Е. Холодові аглютиніни с. 374-375

 

3.1.88. У випадку гемолітичної хвороби новонароджених гемоліз еритроцитів відбувається:

А. В усіх перерахованих структурах

В. У судинах

С. У печінці

Д. У селезінці с. 374-375

 

3.1.89. У хворого із спадковою ферментопатією, пов’язаною із дефіцитом глюкозо-6-фосфа-тдегідрогенази, гострий внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів зумовлений ушкодженням клітинних мембран внаслідок:

А. Зниження вмісту відновленого глутатіону

В. Підвищення вмісту відновленого глутатіону

С. Утворення патологічного гемоглобіну

Д. Зниження вмісту Са --залежної АТФази

Е. Підвищення вмісту Са --залежної АТФази с. 375

 

3.1.90. У хворого 13 років виявлена ферментопатія. Що є основним патогенетичним механізмом розвитку цієї патології?

А. Зниження антиоксидантного захисту

В. Енергодефіцит

С. Гіпоксія

Д. Зниження електричного потенціалу

Е. Підвищення осмотичної резистентності с. 375

 

3.1.91. У хворого виявлена серповидноклітинна анемія. Заміна якої амінокислоти в поліпептидному ланцюгу гемоглобіну на валін призводить до цього захворювання?

А. Глутамінової кислоти

В. Аспарагінової кислоти

С. Лейцину

Д. Аргініну

Е. Треоніну с. 375

 

3.1.92. У новонародженого встановлена важка форма “Серпоподібноклітинної анемії”. Який тип гемоглобіну містять його еритроцити?

А. HbS

В. HbS та HbА1

С. Hb А2

Д. HbF

Е. Hb Bart с.69, 375

 

3.1.93. У чоловіка, віком 40 років було встановлено діагноз: серповидноклітинна анемія. Який механізм є чинником зменшення кількості еритроцитів в крові у цього хворого?

А. Внутрішньоклітинний гемоліз

В. Внутрішньосудинний гемоліз

С. Нестача заліза в організмі

Д. Нестача вітаміну В12 і фолієвої кислоти

Е. Хронічна втрата крові с. 375

 

3.1.94. При підйомі в гори у юнака 25 р. з’явилася жовтушність шкіри і слизових. В анамнезі -- серпоподібноклітинна анемія. Який тип гемоглобіну містять його еритроцити?

А. Hb S і Hb A1

В. Hb S і Hb А2

С. Hb А2 Hb F

Д. Hb F і Hb S

Е. HbBart с. 69, 375

 

3.1.95. При серпоподібній анемії утворюється Hb S, який у відновленому стані випадає у кристали і спричинює серпоподібну деформацію еритроцитів. Що сприяє посиленню гемолізу таких еритроцитів?

А. Гіпоксія

В. Гіпероксія

С. Гіпокапнія

Д. Гіполіпідемія

Е. Гіперальбумінемія с. 375

 

3.1.96. У відносно здорової дитини у віці 12 років виявлений гемоглобіноз (HbS), спричинений заміною в бета-ланцюгу глутамінової кислоти на валін. Який з перерахованих факторів буде сприяти гемолізу таких еритроцитів?

А. Гіпоксія

В. Гіпероксія

С. Гіпокапнія

Д. Гіперкапнія

Е. Гіпонатріємія с. 375

 

3.1.97. Під час екскурсії по Кавказу при сходженні на гірську вершину біля 4000 м у екскурсанта швидко розвинулась жовтушність шкіри і слизових. Яке спадкове захворювання може супроводжуватись такими симптомами у горах?

А. Серпоподібноклітинна анемія

В. β-таласемія

С. α-таласемія

Д. Мембранопатія

Е. Ферментопатія с. 375

 

3.1.98. Внутрішньоклітинний гемоліз еритроцитів при серповидноклітинній анемії пов’язаний:

А. З синтезом аномального гемоглобіну

В. дефіцитом відновленого глутатіону

С. Дефіцитом Са-залежної АТФази

Д. Надлишком фосфоліпази

Е. Аутоімунними механізмами с. 375

 

3.1.99. Дитина 3 р. поступила у клініку у важкому стані з приводу пневмонії і гематурії. Об’єктивно шкіра і слизові жовтушні, часте поверхневе дихання, печінка і селезінка збільшені, сеча чорного кольору. В аналізі крові: еритроцити -2,3х1012/л, гемоглобін -- 68 г/л, колірний показник --0,9. В мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, поодинокі серповидні еритроцити, поліхроматофіли. Про яку патологію крові слід думати?

А. Серповидноклітинна анемія

В. Таласемія

С. Ферментопатія

Д. Апластична анемія

Е. Залізодефіцитна анемія с. 377-378

 

3.1.100. У новонародженого діагностовано спадкову гемолітичну анемію – a-таласемію. З яким аномальним гемоглобіном пов'язаний гемоліз еритроцитів у даному випадку?

А. Bart-Hb

B. Hb H

C. Hb S

Д. Hb E

Е. Hb D с. 375-376

 

3.1.101. Мішенеподібні еритроцити властиві:

А. Таласемії

В. В12-фолієводефіцитній анемії

С. Залізодефіцитній анемії

Д. Серповидноклітинній анемії

Е. Анемії Мінковського-Шоффара с. 376

 

3.1.102. При лабораторному обстеженні в аналізі хворого, 25 років, виявлено: еритроцитів -- 3,1х1012/л, гемоглобін -- 70 г/л, колірний показник -- 0,7. В мазку: ретикулоцитоз, поліхроматофілія, мішенеподібні еритроцити. Діагностовано a-таласемію. Який аномальний гемоглобін зумовлює розвиток даної патології?

А. Hb H

B. Bart-Hb

C. Hb S

Д. Hb E

Е. Hb D с. 375-376

 

3.1.103. Хвора 19 р., поступила в клініку на обстеження. З дитинства відмічалось зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. Лікування препаратами заліза було неефективне. Аналіз крові при поступленні: еритроцити -- 3,2х1012/л, гемоглобін -- 85 г/л, колірний показник -- 0,78; лейкоцити -- 5,6х109/л, тромбоцити -- 210х109/л. В мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мішеневидні еритроцити, ретикулоцити 16%. Яка патологія системи крові у хворої?

А. Таласемія

В. Серповидноклітинна анемія

С. Ферментопатія

Д. Апластична анемія

Е. Залізодефіцитна анемія с. 377-378

 

3.1.104. У хворої діагностовано хворобу Мінковського-Шоффара. Підвищення проникності мембрани еритроцитів і їх подальший гемоліз у даному випадку зумовлені дефіцитом:

А. Са-залежної АТФази і фосфоліпідів

В. Na; K-АТФази і фосфоліпідів

С. Ca-залежної АТФази і білків

Д. Na, K-АТфази і білків

Е. Протеїнкінази і білків с. 375

 

3.1.105. У хворого на мікросфероцитарну гемолітичну анемію (хворобу Мінковського-Шоффара) внаслідок підвищення проникності мембрани еритроцитів у клітину надходять іони натрію й вода. Еритроцити набувають форму сфероцитів і легко руйнуються. Який провідний механізм пошкодження еритроцитів у даному випадку?

А. Електролітно-осмотичний

В. Кальцієвий

С. Ацидотичний

Д. Протеїновий

Е. Нуклеїновий с. 146

 

3.1.106. У студента через добу після екзамену в аналізі крові виявили лейкоцитоз без суттєвих змін в лейкоцитарній формулі. Виберіть найбільш ймовірний механізм розвитку відносного лейкоцитозу в периферичній крові?

А. Перерозподіл лейкоцитів в організмі

В. Посилення лейкопоезу

С. Зменшення руйнування лейкоцитів

Д. Сповільнення еміграції лейкоцитів у тканини


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты